№ 94 (2019): Аграрний вісник Причорномор'я

					##issue.viewIssueIdentification##

«Аграрний вісник Причорномор’я»
входить до “Переліку наукових фахових видань України”, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі ветеринарних, економічних, сільськогосподарських та технічних наук (затверджено наказами Міністерства освіти і науки України № 527 від 24.05.2018 та № 775 від16.07.2018).
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 24151-13991 ПР від 11.10.2019 року.

Опубліковано: 2019-12-26

Весь випуск

Статті