Про журнал

                                                                                                   Про журнал

Науковий журнал  “Аграрний вісник Причорномор’я” (“Agrarian Bulletin of the Black Sea Littoria“) видається з 1997 року 4 рази на рік і містить результати наукових досліджень з проблем сільськогосподарських та ветеринарних наук, досліджуваних вченими, аспірантами і магістрами Одеського державного аграрного університету та інших закладів вищої освіти Міністерства освіти і науки України.

Статті публікуються українською та англійською мовами.

Науковий журнал “Аграрний вісник Причорномор’я” пройшов перереєстрацію у Міністерстві юстиції України 11.10.2019 року року і отримав свідоцтво КВ № 24151-13991 ПР.

Журнал включений до “Переліку наукових фахових видань України”, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі ветеринарних та сільськогосподарських наук (затверджено наказами Міністерства освіти і науки України № 886 від 02.07.2020).