Редакційний штат

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Голова редакційної колегії
М.М. БРОШКОВ, д.вет.н. (Україна)

Технічний редактор
С.М. Уминський, к.тех.н. (Україна)
Члени редакційної колегії
В.М. БАЛАЦЬКИЙ, д.с.-г.н. (Україна)
І.Б. БАНЬКОВСЬКА, д.с.-г.н. (Україна)
А.А. ГЕТЯ, д.с.-г.н. (Україна)
Л.П. ГОРАЛЬСЬКИЙ, д.вет.н. (Україна)
М.В. СКРИПКА, д.вет.н. (Україна)
І.І. КОВАЛЬЧУК, д.вет.н. (Україна)
М.Д. КУХТИН, д.вет.н. (Україна)
В. МАЧУК, д.с.-г.н. (Румунія)
І.І. ПАНІКАР, д.вет.н. (Україна)
К.Ф. ПОЧЕРНЯЄВ, д.с.-г.н. (Україна)
К.О. РОДІОНОВА, к.вет.н. (Україна)
О.П. РЕШЕТНІЧЕНКО, д.с.-г.н. (Україна)
А.М. САЄНКО, к.с.-г.н. (Україна)
Г. СОЛКАН, д.вет.н. (Румунія)
Р.Л. СУСОЛ, д.с.-г.н. (Україна)
Л. О. ТАРАСЕНКО, д.вет.н. (Україна)
О.М. ЦЕРЕНЮК, д.с.-г.н. (Україна)