Цілі та проблематика

  1. Сприяння оприлюдненню результатів наукових досліджень як провідних вчених, так і аспірантів, докторантів і здобувачів наукових ступенів і вчених звань.
  2. Привертання уваги до найбільш актуальних, перспективних і цікавих напрямків аграрної науки і практики.
  3. Забезпечення обміну думками між дослідниками з різних регіонів і держав.

Редколегія журналу постійно працює над розширенням  кола авторів, залучаючи вчених – колег з аграрних університетів зарубіжних країн, провідних наукових працівників галузевих НДІ, фахівців і голів аграрних підприємств.

До розгляду та публікації приймаються аналітичні матеріали, наукові статті, в яких висвітлюються результати наукових досліджень з питань ветеринарії та проблем сільськогосподарських наук.

З метою забезпечення якості опублікованих матеріалів та дотримання авторських прав всі статті проходять перевірку на плагіат і лише після цього відправляються на рецензування. Прийняті до публікації статті проходять необхідну редакційну обробку.

ОДАУ – провідний вищий навчальний заклад, є засновником і видавцем журналу, бере на себе зобов’язання по суворому нагляду за науковими матеріалами, які публікуються у журналі. Ми усвідомлюємо відповідальність за належне представлення результатів наукових досліджень, у тому числі з точки зору правових та етичних аспектів публікації, викладених нижче.