Загальні відомості

Науковий журнал “Аграрний вісник Причорномор’я” (“Agrarian Bulletin of the Black Sea Littoria“) видається з 1997 року 4 рази на рік і містить результати наукових досліджень з проблем сільськогосподарських та ветеринарних наук, досліджуваних вченими, аспірантами і магістрами Одеського державного аграрного університету та інших закладів вищої освіти Міністерства освіти і науки України.

Статті публікуються українською та англійською мовами.

Науковий журнал “Аграрний вісник Причорномор’я” пройшов перереєстрацію у Міністерстві юстиції України 11.10.2019 року року і отримав свідоцтво КВ № 24151-13991 ПР.

Збірник включений до Переліку наукових фахових видань України (науки: сільськогосподарські, ветеринарні), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук і доктора філософії (кандидата наук) (накази МОН України від 02.07.2020 № 886).

 

До наукового журналу «Аграрний вісник Причорномор’я» приймаються наукові статті, які відповідають таким спеціальностям:

  • 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
  • 211 Ветеринарна медицина
  • 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза