ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЕЛЕКТИВНОГО КУРСУ В ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ-АГРАРІЇВ ОДАУ

Автор(и)

  • A. Nohinska
  • О. Cheban
  • I. Fedorova

DOI:

https://doi.org/10.37000/abbsl.2019.94.15

Ключові слова:

елективні курси; міжпредметні елективні курси; магістри-аграрії; заклади вищої освіти; професійно-етична компетентність.

Анотація

Проаналізовано проблеми організації та впровадження елективних курсів у вищих закладах освіти. Було відзначено, що серед ключових компетентностей, якими повинен оволодіти майбутній магістр-аграрій, є професійно-етична компетентність. Вона виступає показником і одночасно результатом професійно-особистісної готовності фахівця до роботи у аграрній галузі. Етична компетентність майбутнього магістра-аграрія репрезентує головні регуляції його дій, що закріплюються у звичках, традиціях, принципах життя і професійній діяльності, психічних станах, діях, вчинках і професійно важливих особистісних якостях, забезпечує вибір ним свідомої етичної поведінки згідно професійно-етичних норм. Визначено головну мету впровадження елективних курсів як задоволення пізнавальних інтересів здобувачів вищої освіти у різних сферах діяльності. Обґрунтовано необхідність впровадження елективних курсів у підготовку магістрів-аграріїв. Зазначено, що професійно-етична компетентність за специфікою реалізації належить до так званих міжпредметних компетентностей. Вони мають інтегрований характер і поєднують у собі певний комплекс знань, умінь і відносин, які набуваються майбутніми магістрами-аграріями протягом засвоєння всього змісту професійної освіти. Саме тому нами були визначені такі показники оцінки професійно-етичної компетентності, як: знання загальних морально-етичних цінностей; вміння узгоджувати власні інтереси/цілі/мотиви з вимогами і нормами аграрних підприємств, установ та організацій. Представлено результати впровадження елементів елективного курсу в підготовку магістрів-аграріїв ОДАУ. Визначено основні завдання та методи роботи на заняттях з урахуванням індивідуальних інтересів та намірів для формування орієнтування на певний вид майбутньої професійної діяльності при впровадженні елементів елективного курсу.

Посилання

1. Ермаков Д. С. Элективные курсы для профильного обучения / Д. С. Ермаков. Педагогика. 2005. № 2. С. 28-30
2. Лимар Л.В. Впровадження елементів елективного курсу «Міжособистісна взаємодія лікаря з пацієнтом» на заняттях з іноземної мови у медичному ВНЗ. Молодий вчений. 2016. № 1(28). С.141-144.
3. Найповніший тлумачний словник української мови онлайн: URL:classes.ru/all-ukrainian/dictionary-ukrainian-explanatory-term-46285.htm (дата звернення 20.04.2019 р.).
4. Ногінська А.О., Федорова І.В. Морально-етична компетенція як складова культури майбутніх фахівців-аграріїв. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 2015. Вип. 35. С. 169-175.
5. Ногінська А.О. Особливості впровадження міжпредметних зв’язків в навчально-виховний процес студентів аграріїв. Наукове пізнання: методологія та технологія. 2016. Вип. 1(36). С. 69-76.
6. Полонська Т. К. Елективні курси як невід’ємний компонент іншомовної освіти в середній і вищій школі. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди». К.: Гнозис, 2014. Вип. 31. С. 111-119.
7. Савицька О. С. Особливості впровадження елективних курсів в систему профільної технологічної освіти. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер.: Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2012. Вип. 31. С.218-220.
8. Чебан О.М. Значення міжпредметних зв’язків у професійній підготовці студентів аграріїв. Соціально-гуманітарний вісник. 2018. Вип.18,19. С.64-68.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-25

Як цитувати

Nohinska, A., Cheban О., & Fedorova, I. (2019). ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЕЛЕКТИВНОГО КУРСУ В ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ-АГРАРІЇВ ОДАУ. Аграрний вісник Причорномор’я, (94), 100-109. https://doi.org/10.37000/abbsl.2019.94.15