СУТНІСТЬ І СКЛАДОВІ ІНФРАСТРУКТУРИ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • N. Smyrnova

DOI:

https://doi.org/10.37000/abbsl.2019.94.16

Ключові слова:

інфраструктура; логістична діяльність; об’єкт інфраструктури; логістичні послуги; організація; забезпечення; система; підприємство.

Анотація

Здійснено критичний аналіз підходів до визначення економічної категорії «логістична інфраструктура підприємства». Запропоноване уточнення категорії «інфраструктура логістичної діяльності підприємства» як сукупності зовнішніх та внутрішніх об’єктів, які формують механізм руху матеріальних та супутніх з ними потоків від виробника до споживача. До зовнішніх об’єктів інфраструктури логістичної діяльності підприємства віднесено об’єкти інституційно-регламентуючої; торгівельно-посередницької; фінансово-кредитної; кадрової; громадської технічної; зовнішньоекономічної; інформаційної; консультаційної; інноваційної інфраструктури. До внутрішніх об’єктів інфраструктури логістичної діяльності підприємства включено об’єкти складської; маніпуляційної; транспортної; пакувальної; інформаційної; сервісної інфраструктури. Отримані результати мають бути спрямовані на удосконалення розуміння складу і значення інфраструктури логістичної діяльності керівниками і спеціалістами вітчизняних організацій та прийняття ним більш досконалих управлінських рішень.

Посилання

1. Блейхер О. Логистика: учеб. пособие. Томск: ТПУ, 2009. 102 с.
2. Довба М.О. Стратегія розвитку логістичної інфраструктури прикордонних територій: автореф. дис. .... канд. екон. наук: 08.10.01. Ін.-т регіон, досліджень НАН України. Львів, 2006. 22 с.
3. Карий О.І., Подвальна Г.В. Логістична інфраструктура України у світових рейтингах. Вісник НУ «Львівська політехніка». Серія: Проблеми економіки та управління. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. № 873. С. 41-49.
4. Крикавський Є.В. Логістичне управління. Львів: Видавницво НУ «Львівська політехніка», 2005. 683 с.
5. Крикавський Є., Чорнописька Н. Логістичні системи: навч. посібник. Львів: НУ «Львівська політехніка», 2009. 107 с.
6. Логутова, Т.Г., Полторацький М. М. Логістична інфраструктура як складова частина об’єднання промислових підприємств. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: збірник наукових праць ДВНЗ «ПДТУ». Вип. 15. 2017. С. 288-292.
7. Миротин Л.Б., Ташбаев Ы.Э. Логистика для предпринимателя: основные понятия, положения, процедуры: учеб. пособие. Москва: ИНФРА-М, 2003. 252 с.
8. Павліха Н.В. Застосування логістичного підходу з метою управління потоками відходів в регіоні. Наукові праці ДонНТУ. Вип. 75, 2004. С.138-145.
9. Палійчук Є.С., Булеца О.В. Стан розвитку логістичної інфраструктури в Україні. Ефективна економіка. 2017. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5767
10. Полякова О.М., Шраменко О.В. Сучасні тенденції розвитку транспортно-логістичної інфраструктури в Україні і світі. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2017. Вип. 58. С. 126-134. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2017_58_17.
11. Савіна Н.Б. Інфраструктура логістичних процесів економічної діяльності. Вісник НУ «Львівська політехніка». 2009. № 647. С. 198-202.
12. Стройко Т.В. Логістична інфраструктура як ефективний інструмент управління підприємством. Ефективна економіка. 2011. № 9. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2011_9_11.
13. Сумець О.М., Бабенкова Т.Ю. Логістичні системи і ланцюги поставок: навч. посібник. Київ: Хай-Тек-Прес, 2012. 220 с.
14. Фалович В.А. Використання засобів логістичної інфраструктури в ланцюгу поставок. Економіка і суспільство. 2017. № 10. С. 389-395.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-25

Як цитувати

Smyrnova, N. (2019). СУТНІСТЬ І СКЛАДОВІ ІНФРАСТРУКТУРИ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ. Аграрний вісник Причорномор’я, (94), 109-117. https://doi.org/10.37000/abbsl.2019.94.16