ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗБИРАЛЬНО-ТРАНСПОРТНИХ КОМПЛЕКСІВ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЙНИМ ТА ЕНЕРГЕТИЧНИМ ПОКАЗНИКАМ

Автор(и)

  • D. Domushchi
  • P. Ustuyanov
  • Y. Enakiev
  • A. Lipin

DOI:

https://doi.org/10.37000/abbsl.2019.94.18

Ключові слова:

традиційна технологія, нульова технологія, зернові культури, збиральні машини, експлуатаційні витрати, комплексне паливо, енергетичні затрати, показники, енергетичний еквівалент.

Анотація

У сільському господарстві складові виробничих циклів мають імовірний (стохастичний) характер. Це особливо стосується збиранню врожаю. Тривалість цього періоду залежить від погодних умов, біології розвитку рослин, сорту культури, складу ґрунту, агротехнічних прийомів тощо. У зв’язку з цим є потреба в науково-виробничих пошуках таких форм організації збирального процесу, які дали б змогу зібрати урожай у стислі агротехнічні строки та істотно зменшити за рахунок цього втрати. Метою досліджень є обґрунтування структуру та складу техніки збирально-транспортних комплексів для різних технологій збирання зернових колосових культур по експлуатаційним і енергетичним показникам для зниження матеріально-енергетичних витрат збирання. Для розрахунку порівнянної оцінки енергетичних витрат комплексного палива і експлуатаційних витрат для різних технологій збору урожаю озимої пшениці розглянуті чотири технології: традиційна технологія – пряме комбайнування без подрібнення соломи; традиційна технологія – роздільний збір врожаю; нульова технологія – використання збиральної техніки вітчизняного виробництва; нульова технологія – використання збиральної техніки імпортного виробництва. Для даних технологій за методикою останніх наукових досліджень розроблено технологічні карти на збір врожаю озимої пшениці. Порівняльний аналіз експлуатаційних та енергетичних витрат збору урожаю озимої пшениці вказав, що найменшою витратною є нульова технологія з використанням техніки вітчизняного виробництва, а найбільш витратною є традиційна технологія з прямим комбайнуванням. Представлені результати досліджень різних технологій збирання зернових колосових культур за структурою та складом техніки збирально-транспортних комплексів вказали на те, що зменшення експлуатаційних та енергетичних витрат можливо за рахунок збільшення продуктивності, зменшення балансової вартості і кількості збиральної техніки в складі збирально – транспортних комплексів при виконанні робіт в оптимальні агротехнічні терміни при мінімальних втратах урожаю.

Посилання

1. Домущі Д.П. Особливості організації технологічного процесу збирання зернових культур/ Д.П. Домущі, М.А. Новаковський //Аграрний вісник Причорномор'я: Зб. наук. пр. Одеського ДАУ/ Технічні науки. – Одеса: 2013. – № 65. – С.157-161.
2. Вітвіцький В.В., Босий М.А. Економічні аспекти визначення витрат на експлуатацію сільськогосподарської техніки// Продуктивність агропромислового виробництва. – 2007. - №6. – С. 89-93.
3. Домущі Д.П. Ресурсозберігаючі технології в сільському господарстві //Информ. листок./ Центр розвитку та правової підтримки села. – Одеса: ОЦНТІ, 2008. – 4 с.
4. Войтюк Д. Аналіз ринку зернозбиральних комбайнів України / Д. Войтюк, О. Надточій, В. Войтюк, А. Демко, О. Демко // Пропозиція. – 2010. – № 12. – С. 104 – 110.
5. Моніторинг кількості зернозбиральних комбайнів, що працюють на жнивах, станом на 24.07.2012: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.agroexpert.ua/detail/article/monitoring-kilkostizernozbiralnikh- kombainiv-shcho-pr.html/.
6. Метёлкин В. Украинский рынок зерноуборочных комбайнов по итогам 2013 года: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://runo-agro.com/ru/исследования/.
7. Могилова М.М. Матеріально-технічне забезпечення аграрної галузі / М.М. Могилова, Я.К. Білоусько, Г.М. Підлісецький //Економіка АПК. – 2013. – № 2. – С. 61 – 67.
8. Наявність сільськогосподарської техніки та енергетичних потужностей у сільському господарстві у 2014 році: статистичний бюлетень / відповідальний за випуск: О.М. Прокопенко. К.: ДССУ, 2015. – 44 с.
9. Соловей Д.Ю. Аналіз кон’юктури ринку сільськогосподарської техніки в Україні / Д.Ю. Соловей, Я.К. Білоусько // Економіка АПК. – 2014. – № 1. – С. 40 – 42.
10. Пронин В.М. Экономическая оценка сельскохозяйственных машин и технологий по методике часовых эксплуатационных затрат / В.М. Пронин, В.А.Прокопенко // Система технологий и машин для инновационного развития АПК России : сб. науч. докл. междунар. науч.-техн. конф., посвящ. 145-летию со дня рожд. основоположника земледел. механики акад. В. П. Горячкина (Москва, 17-18 сентября 2013 г.). Москва : ВИМ, 2013. – Ч.1. – С. 246-251.
11. Georgiev, V., G. Kapashikov, L. Ivanov, I. Mortev, Y. Enakiev. Investigation of corn stalks combustion in chipped biomass combustion equipment. International Scientific Conference EE&AE 2013, University of Ruse Angel Kanchev, Ruse, 17-18 May 2013, 448-451.
12. Нормативи витрат живої та уречевленої праці на виробництво зернових культур/В.В. Вітвицький, П.М. Музика, М.Ф. Кисляченко, І.В. Лобастов. – К.: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2010. –352 с.

Опубліковано

2019-12-25

Як цитувати

Domushchi, D., Ustuyanov, P., Enakiev, Y., & Lipin, A. (2019). ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗБИРАЛЬНО-ТРАНСПОРТНИХ КОМПЛЕКСІВ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЙНИМ ТА ЕНЕРГЕТИЧНИМ ПОКАЗНИКАМ. Аграрний вісник Причорномор’я, (94), 121-130. https://doi.org/10.37000/abbsl.2019.94.18