ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ КОРТИКО-ВЕГЕТАТИВНИМИ МЕХАНІЗМАМИ РЕГУЛЯЦІЇ ТА ВМІСТОМ ТРИАЦИЛГЛІЦЕРОЛІВ В КРОВІ СВИНОМАТОК ЗА УМОВИ ДІЇ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПОДРАЗНИКА

Автор(и)

  • R. Postoi
  • V. Karpovskyi
  • O. Danchuk
  • D. Kryvoruchko

DOI:

https://doi.org/10.37000/abbsl.2019.94.07

Ключові слова:

вища нервова діяльність, автономна нервова система, триацилгліцероли, кров, свиноматки.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню взаємозв’язку між особливостями діяльності нервової системи та окремими показниками обміну ліпідів. З’ясовано, що основні показники умовно-рефлекторної діяльності свиноматок взаємопов’язані та чинять вірогідний вплив на вміст триацилгліцеролів в крові. Виявлено кореляційні зв’язки між ваготонією та вмістом триацилгліцеролів у крові свиноматок.

Посилання

1. Stress and its influence on reproduction in pigs: a review / Einarsson, S., Brandt, Y., Lundeheim, N. et al. Acta Vet Scand. 2008. Vol. 50. Р. 48. DOI: https://doi.org/10.1186/1751-0147-50-4
2. Merlot, E., Mounier, A., Prunier, A. Endocrine response of gilts to various common stressors: A comparison of indicators and methods of analysis. Physiology & Behavior. 2011. № 102. Р. 259–265. DOI: https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2010.11.009
3. Вариабельность сердечного ритма школьников 10–11 лет в зависимости от содержания цинка, меди, кальция и стронция в организме / Негериш, А. В. и др. Перинатол. и педиатрия. 2011. Вып. 3, № 47. С. 53–56.
4. Науменко В. В. Особливості умовно-рефлекторної діяльності, типи нервової системи та їх зв'язок з деякими функціями у свиней. Науковий вісник національного аграрного університету. 2004. Вип. 78. С. 13–34.
5. Effects of dietary supplementation of the osmolyte betaine on growing pig performance and serological and hematological indices during thermoneutral and heat-stressed conditions / Mendoza, S. M. et al. Journal of animal science. 2017. Vol. 95 (11). P. 5040–5053. DOI: https://doi.org/10.2527/jas2017.1905
6. Чумаченко В. В., Пінський, О. В., Семененко О. Б. Вплив стрес-фактору на динаміку показників ліпідного обміну поросят. Наукові читання – 2014 : наук.-теорет. зб. 2014. Т. 1. С. 116–118. URL: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/1320
7. Методика визначення типів вищої нервової діяльності свиней у виробничих умовах / В. І. Карповський та ін. Наук.-техн. бюл. Ін-ту біології тварин та держ. н.-д. контрол. ін-ту ветпрепаратів та корм. добавок. 2012. Вип. 13. № 1/2. С. 105–108.
8. Фізіологія сільськогосподарських тварин : практикум. 3-тє вид. перероб. і допов.; за ред. І. Д. Дерев’янко, А. С. Дячинського. Київ: Центр учбової літератури, 2009. 264 с.
9. Fossati P., Prencipe L. Serum triglycerides determined colorimetrically with an enzyme that produces hydrogen peroxide. Clinical Chemistry. 1982. Vol. 28 (10). P. 2077–2080.
10. Плохинский Н. А. Руководство по биометрии для зоотехников: учеб. пособие. Москва : Колос, 1969. 256 с.
11. Ayala A., Muñoz M. F., Argüelles S. Lipid Peroxidation: Production, Metabolism, and Signaling Mechanisms of Malondialdehyde and 4-Hydroxy-2-Nonenal. Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2014. Article ID 360438. DOI: https://doi.org/10.1155/2014/360438.

Опубліковано

2019-12-25

Як цитувати

Postoi, R., Karpovskyi, V., Danchuk, O., & Kryvoruchko, D. (2019). ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ КОРТИКО-ВЕГЕТАТИВНИМИ МЕХАНІЗМАМИ РЕГУЛЯЦІЇ ТА ВМІСТОМ ТРИАЦИЛГЛІЦЕРОЛІВ В КРОВІ СВИНОМАТОК ЗА УМОВИ ДІЇ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПОДРАЗНИКА. Аграрний вісник Причорномор’я, (94), 45-50. https://doi.org/10.37000/abbsl.2019.94.07