КОРЕКЦІЯ ВМІСТУ ОКРЕМИХ МАКРОЕЛЕМЕНТІВ У КРОВІ КОРІВ ІЗ УРАХУВАННЯМ ВЕГЕТАТИВНОГО СТАТУСУ

Автор(и)

  • E. Zhurenko
  • V. Karpovskiy
  • A. Danchuk

DOI:

https://doi.org/10.37000/abbsl.2019.94.01

Анотація

Визначали ефективність застосування кормової добавки Гермацинк за корекції мінерального обміну в організмі корів з різними тонусом автономної нервової системи. Після задавання кормової добавки Гермацинк у корів з різним тонусом АНС відмічена лише тенденція до збільшення вмісту Натрію в клітинах крові корів-нормотоніків та зменшення у крові корів симпатико- та ваготоніків. Вміст Калію в крові протягом усього періоду досліджень достовірно не змінюється. Після задавання кормової добавки у корів з різним тонусом АНС відношення вмісту Натрію до Калію в сироватці крові уже через 10 діб після початку досліджень значення даного показника у корів-нормотоніків зменшується на 6,8 % (р<0,05), тоді, як у корів-ваго- та симпатикотоніків достовірно не змінюється, в клітинах крові корів-симпатикотоніків зменшується на 4,5 % та перестає достовірно різнитись з таким у тварин-нормотоніків до кінця дослідного періоду.

Посилання

1. Карповський В. І. Типи вищої нервової діяльності великої рогатої худоби та характер адаптаційних реакцій на дію зовнішніх подразників: автореф. дис. ... докт. вет. наук / В. І. Карповський; НУБіП України. – К., 2011. – 42 с.
2. Паска М.З. Фізіологічний статус організму бугайців волинської м’ясної породи залежно від типів вищої нервової діяльності // Наук.-техніч. бюлетень Ін-ту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. – Львів, 2011. – Вип. 12, № 3, 4. – С. 29–35.
3. Свириденко Н.П. Морфологические и биохимические показатели крови молодняка крупного рогатого скота мясных пород / Н.П. Свириденко // Наукові доповіді НАУ. – К., 2007. – № 2 (7). – С. 36–39
4. Влізло В. В. Лабораторні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині/ В. В. Влізло, Р. С. Федорук, І. Б. Ратич [та ін.] // Львів: СПОЛОМ. –2012. –764 с.
5. Левченко В. І. Ветеринарна клінічна біохімія/ В.І. Левченко, В.В. Влізло, І.П. Кондрахін [та ін.] // Біла Церква. – 2002. – С. 177-180.
6. Cocchi, M., Sardi, L., Tonello, L., & Martelli, G. (2009). Do mood disorders play a role in pig welfare? Ital J Animal Sci, 8(4), 691–704. doi: 10.4081/ijas.2009.691.
7. Гематологічні показники організму щурів за умов стресу та за дії ліпосомального препарату. Біологіческий бюлетень Мелітопольського державного педагогічного університету. 6(1), 276–289. doi: 10.15421/201615 (in Ukrainian).
8. Soetanto, A., Wilson, R.S., Talbot, K., Un, A., Schneider, J.A., Sobiesk, M., Kelly, J. et al. (2010). Association of anxiety and depression with microtubule-associated protein 2-and synaptopodin-immunolabeled dendrite and spine densities in hippocampal CA3 of older humans. Arch Gen Psychiatry, 67(5), 448–457. doi: 10.1001.
9. Сисюк Ю.В. (2017). Зміни в вітамінній ланці антиоксидантної системи корів різних типів вищої нервової діяльності. Науковий вісник ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій, 19(78), 81–85. doi: 10.15421.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-05

Як цитувати

Zhurenko, E., Karpovskiy, V., & Danchuk, A. (2020). КОРЕКЦІЯ ВМІСТУ ОКРЕМИХ МАКРОЕЛЕМЕНТІВ У КРОВІ КОРІВ ІЗ УРАХУВАННЯМ ВЕГЕТАТИВНОГО СТАТУСУ. Аграрний вісник Причорномор’я, (94), 5-10. https://doi.org/10.37000/abbsl.2019.94.01