СУЧАСНІ МЕТОДИ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ, ТРАВМАТИЗМУ З ВАЖКИМИ НАСЛІДКАМИ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Автор(и)

  • I. Moskaluk
  • S. Petrenko
  • K. Khamid
  • V. Purich

DOI:

https://doi.org/10.37000/abbsl.2019.94.22

Ключові слова:

професійна захворюваність, патології, шкідливі та небезпечні виробничі фактори, виробничий травматизм, аналіз, статистика.

Анотація

У всіх країнах світу, а також і на території України, виробничий травматизм являється актуальною проблемою сучасного суспільства. Аналіз нещасних випадків на виробництвах України показав, що існує проблема розробки сучасних способів профілактики запобігання травматизму та професійних захворювань. Головною метою профілактики профзахворювань на підприємствах Україні є створення безпечних та здорових умов праці, збереження здоров’я працюючих. На кожному підприємстві на працюючих постійно діють шкідливі та небезпечні виробничі фактори. Ці фактори негативно впливають на здоров’я людини, що призводить до зниження їх працездатності. В теперішній час на виробництвах України присутні нещасні випадки зі смертельними наслідками, що говорить про незадовільний стан профілактичної роботи. Власник підприємства повинен об’єктивно виявити справжні причини нещасного випадку. Це дасть реальну можливість для ефективного пошуку шляхів активізації профілактичної роботи та зниження травматизму. Небезпечні чинники часто призводять до травми, а шкідливі чинники – до захворювання. 80% нещасних випадків у побуті та на виробництві спостерігаються з організаційних причин. У всіх країнах світу в системі заходів щодо профілактики травматизму, істотна роль приділяється розробці і впровадженню комплексних підходів безпеки праці. За статистичними даними Міжнародної організації праці, в усьому світі щодня реєструється понад 500 смертельних випадків у сільському господарстві, промисловості та сфері послуг. Щорічно більше 300 тисяч працівників отримують виробничі травми і професійні захворювання. Кожні три хвилини гине один робітник у наслідок нещасного випадку, а щосекунди четверо робітників одержують виробничу травму. Економічні втрати у всьому світі, пов’язані з виробничим травматизмом, складають біля 1% світового валового національного продукту. Однією з травмонебезпечних галузей є агропромисловий комплекс, де смертельні травми у відсотковому відношенні складають у рослинництві – 24% від загальної кількості травм, тваринництві – 21%.У статті наведено структура і частота основних форм захворювань, пов’язаних з патологією органів дихання у цілому по Україні, а також захворювань, які виникають під впливом хімічних факторів, проведено аналіз професійних захворювань на підприємствах в залежності від умов праці.

Посилання

1. Мелік-Шахназаров Л. Ш., Попова Т.О. Дослідження виробничого травматизму в Україні: Інформаційний бюлетень з охорони праці. К.: ННДІОП, 2008. Вип. 3. С. 9 – 13.
2. Сліпко О. О., Дучкіна Ю.В. Комплексний аналіз виробничого травматизму й заходів щодо упередження нещасних випадків на підприємствах вугільної, гірничорудної та нерудної промисловості України. Інформаційний бюлетень з охорони праці. К.: ННДІОП, 2009. Вип. 4. С. 7 – 20.
3. Дегтяренко Г.Є., Романенко Н.В., Лесковець В.І. Стан невиробничого травматизму в Україні. Вісник Національного науково-дослідного інституту охорони праці. К.: ННДІОП, 2010. № 7. С. 33 – 35.
4. Костенко О.М. Удосконалення методів і засобів з комплексного аналізу, прогнозу та попередження виробничого травматизму у сільськогосподарському виробництві: автореф. дис.. на здобуття наук. ступеня канд.. техн.. наук: спец. 05.26.01 «Охорона праці». Київ, 2012. С. 24
5. Рибалка К.А. Підвищення безпеки праці при реконструкції одноповерхових промислових будівель: автореф. дис.. на здобуття наук. ступеня канд.. техн.. наук: спец. 05.26.01 «Охорона праці». Дніпропетровськ. 2009. С. 20.
6. Ткачук К.Н., Кружилко О.Є. Прогнозування виробничого травматизму: монографія. К.: Основа, 2014. 345 c.
7. Кононова І. Профзахворюваність серед працівників підприємств машинобудування. Охорона праці. 2010. - № 1. – С. 46 – 47.
8. Тенденції зміни стану виробничого травматизму в Україні // Охорона праці: На допомогу спеціалісту з охорони праці. 2010. № 12. – С. 8 – 30.
9. http://slovari.yandex.ru/Книги/Охрана труда / Вредные производственные факторы/

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-25

Як цитувати

Moskaluk, I., Petrenko, S., Khamid, K., & Purich, V. (2019). СУЧАСНІ МЕТОДИ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ, ТРАВМАТИЗМУ З ВАЖКИМИ НАСЛІДКАМИ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ. Аграрний вісник Причорномор’я, (94), 166-176. https://doi.org/10.37000/abbsl.2019.94.22