№ 105 (2022): Аграрний вісник Причорномор'я

					##issue.viewIssueIdentification##

«Аграрний вісник Причорномор’я»
входить до “Переліку наукових фахових видань України”, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі ветеринарних та сільськогосподарських наук (затверджено наказами Міністерства освіти і науки України № 886 від 02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 24151-13991 ПР від 11.10.2019 року.

Опубліковано: 2022-12-29

Весь випуск

Статті