ВПЛИВ ПЕГІЛЬОВАНОГО АНТИБІОТИКА ЕНРОФЛОКСАЦИНУ НА ВМІСТ ПРОТЕЇНІВ КРОВІ ТА СТРУКТУРУ ПЕЧІНКИ У ЩУРІВ

Автор(и)

  • О. Зеленіна
  • В. Влізло
  • М. Скрипка
  • Д. Остапів
  • В. Найда
  • Л. Афанасьєва
  • Т. Кемаль

DOI:

https://doi.org/10.37000/abbsl.2024.110.21

Ключові слова:

щури, пегільований антибіотик енрофлоксацин, ПЕГ-400, енрофлоксацин, загальний протеїн, протеїнові фракції, мікроструктура печінки.

Анотація

Серед лікарських засобів антибактеріальні препарати мають найбільш виражені побічні реакції, зокрема антибіотик енрофлоксацин може спричиняти токсичний вплив на організм. Актуальним є синтез нових сполук антибіотика енрофлоксацину з поліпшеною терапевтичною ефективністю та мінімальною побічною дією. Мета роботи дослідити вміст протеїнів сироватки крові та структуру печінки щурів за внутрішньом’язового введення пегільованого антибіотика енрофлоксацину і препаратів, які були використані при його створенні – традиційної форми антибіотика енрофлоксацину та полімеру ПЕГ-400. Протягом чотирьох діб, щоденно, однократно, внутрішньом’язово вводили контрольним тваринам фізіологічний розчин, а дослідним групам антибіотик енрофлоксацин у традиційній субстанції (першій групі), полімер ПЕГ-400 (другій) та пегільований антибіотик енрофлоксацин (третій). На 7-му, 14-ту та 21-шу доби після закінчення ін’єкцій препаратів у тварин відбирали кров та проби печінки для досліджень. У сироватці крові визначали загальний протеїн і його фракції – альбумін, альфа-, бета- та гамма-глобуліни. Проби печінки досліджували гістологічно. Проведені дослідження показали, що внутрішньом’язові ін’єкції щурам пегільованого антибіотика енрофлоксацину, полімеру ПЕГ-400 та традиційного антибіотика енрофлоксацину мало впливали на вміст загального протеїну у сироватці крові щурів. Вміст альбуміну у крові тварин, які отримували пегільований антибіотик енрофлоксацин, порівняно з контрольними та іншими дослідними, тримався на фізіологічно вищому рівні, що вказує на стабільну протеїнсинтезувальну функцію печінки. Протягом перших 7-ім діб після закінчення введення препаратів у сироватці крові щурів дослідних груп вміст альфа-глобулінів був нижчим, а високодисперсних глобулінів (бета- та гамма-глобулінів) мало відрізнявся від контрольних. Це може вказувати на незначний вплив препаратів на клітини ретикулогістіоцитарної системи, які беруть участь в утворенні бета- та гамма-глобулінів. Гістологічні дослідження тканин печінки показали, що пегілювання антибіотика енрофлоксацину знижувало гепатотоксичність, оскільки за його застосування зміни структури гепатоцитів реєстрували лише у перші 7-ім діб, а за ін’єкції традиційної форми антибіотика енрофлоксацину морфологічні порушення паренхіми встановлювали на 7-му, 14-ту та 21-шу доби після введення. Отже, пегілювання антибіотика енрофлоксацину веде до зниження його токсичного впливу на організм, зокрема й на печінку після внутрішньом’язового застосування.

Біографії авторів

О. Зеленіна

Одеський державний аграрний університет

В. Влізло

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Ґжицького

М. Скрипка

Одеський державний аграрний університет

Д. Остапів

Інститут біології тварин НААН

В. Найда

Одеський державний аграрний університет

Л. Афанасьєва

Одеський державний аграрний університет

Т. Кемаль

Одеський державний аграрний університет

Посилання

Atef, M., El-Banna, H., Elzorba, H., & Soliman, A. M. (2020). Pharmacokinetics and tissue residue of enrofloxacin in healthy, Eimeria-infected broiler chickens and those pre-treated with amprolium and toltrazuril. International journal of veterinary science and medicine, 8(1), 31–38. https://doi.org/10.1080/23144599.2020.1765720

Avgoustakis K. (2004). Pegylated poly(lactide) and poly(lactide-co-glycolide) nanoparticles: preparation, properties and possible applications in drug delivery. Current drug delivery, 1(4), 321–333. https://doi.org/10.2174/1567201043334605.

Barman D.A., Phukan, D.N., Kalita, T.C. Dutta, Mahato, G., P Borah, Rajkhowa, S., & Baishya, B.C. (2023). Efficacy of enrofloxacin over cefalexin in the therapeutic management of canine dermatitis. The Pharma Innovation Journal. 12(1), 2385-2388. https://www.thepharmajournal.com/archives/?year=2023&vol=12&issue=1&ArticleId=18314

Barry, R.L. (2007). PEG as a tool to gain insight into membrane fusion. Eur. Biophys. J., 36(4–5), 315–326. https://doi.org/10.1007/s00249-006-0097-z.

Bird, S., Etminan, M., Brophy, J., Hartzema, A., & Delaney, J. (2013). Risk of acute kidney injury associated with the use of fluoroquinolones. CMAJ: Canadian Medical Association journal, 185(10), E475–E482. https://doi.org/10.1503/cmaj.121730

Camus, M. S., Krimer, P. M., Leroy, B. E., & Almy, F. S. (2010). Evaluation of the positive predictive value of serum protein electrophoresis beta-gamma bridging for hepatic disease in three domestic animal species. Veterinary pathology, 47(6), 1064–1070. https://doi.org/10.1177/0300985810375946

Caruthers, S., Wickline, S., & Lanza, G. (2007). Nanotechnological applications in medicine. Current opinion in biotechnology, 18(1), 26–30. https://doi.org/10.1016/j.copbio.2007.01.006

Cattaneo, L., Lopreiato, V., Piccioli-Cappelli, F., Trevisi, E., & Minuti, A. (2021). Plasma albumin-to-globulin ratio before dry-off as a possible index of inflammatory status and performance in the subsequent lactation in dairy cows. Journal of dairy science, 104(7), 8228–8242. https://doi.org/10.3168/jds.2020-19944

Chekh, B., Ferens, M., Ostapiv, D., Samaryk, V., Varvarenko, S., Vlizlo V. (2017). Characteristics of novel polymer based on pseudo-polyamino acids GluLa-DPG-PEG600:binding of albumin, biocompatibility,biodistribution and potential crossing theblood-brain barrier in rats. The Ukrainian Biochemical Journal, 89(4), 13-21. http://nbuv.gov.ua/UJRN/BioChem_2017_89_4_4

Chen, M., Yang, Y., Ying, Y., Huang, J., Sun, M., Hong, M., Wang, H., Xie, S., & Chen, D. (2023). ABC Transporters and CYP3A4 Mediate Drug Interactions between Enrofloxacin and Salinomycin Leading to Increased Risk of Drug Residues and Resistance. Antibiotics (Basel, Switzerland), 12(2), 403. https://doi.org/10.3390/antibiotics12020403

Clegg, J., Souza, C., & Brame B. (2023). Tolerability of Otic Solutions Containing Different Enrofloxacin Concentrations in Dogs with Healthy Ears. J Am Anim Hosp Assoc, 59(5), 214–218. https://doi.org/10.5326/JAAHA-MS-7363.

Dron, I. A., Vynnytska, S. I., Oleksa, V. V., Khom’iak, S. V., & Ostapiv, D. D. (2018). Syntez i doslidzhennia antybakterialnoi aktyvnosti pehilovanykh enrofloksatsyniv. Visnyk Natsionalnoho universytetu Lvivska politekhnika. 886, 47-51. http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPX_2018_886_9

Fuchs, K., Rinder, M., Dietrich, R., Banspach, L., Ammer, H., & Korbel, R. (2022). Penetration of Enrofloxacin in Aqueous Humour of Avian Eyes. Veterinary sciences, 10(1), 5. https://doi.org/10.3390/vetsci10010005

Grabowski, L., Gaffke, L., Pierzynowska, K., Cyske, Z., Choszcz, M., Węgrzyn, G., & Węgrzyn, A. (2022). Enrofloxacin-The Ruthless Killer of Eukaryotic Cells or the Last Hope in the Fight against Bacterial Infections?. International journal of molecular sciences, 23(7), 3648. https://doi.org/10.3390/ijms23073648

Hewitt, M., Cronin, M. T., Enoch, S. J., Madden, J. C., Roberts, D. W., & Dearden, J. C. (2009). In silico prediction of aqueous solubility: the solubility challenge. Journal of chemical information and modeling, 49(11), 2572–2587. https://doi.org/10.1021/ci900286s

Jain, S., Gautam, V., & Naseem, S. (2011). Acute-phase proteins: As diagnostic tool. Journal of pharmacy & bioallied sciences, 3(1), 118–127. https://doi.org/10.4103/0975-7406.76489

Katarey, D., & Verma, S. (2016). Drug-induced liver injury. Clinical medicine (London, England), 16( 6), 104–109. https://doi.org/10.7861/clinmedicine.16-6-s104

Kozak, M., Stasiuk, A., Vlizlo, V., Ostapiv, D., Bodnar, Y., Kuz’mina, N., Figurka, N., Nosova, N., Ostapiv, R., Kotsumbas, I., Varvarenko, S., & Samaryk, V. Polyphosphate Ester-Type Transporters Improve Antimicrobial Properties of Oxytetracycline. Antibiotics 2023, 12 (3), 616. https://doi.org/10.3390/antibiotics12030616.

Kozak, M., Zelenina, O., Ostapiv, D., Skrypka, M., Samaryk, V., &Vlizlo,V. (2023). Blood creatinine content and rat kidney structure after intramuscular injection of pegylated antibiotic enrofloxacin. Biol. Stud.,17(3):47–56. https://doi.org/10.30970/sbi.1703.720.

Kumar, S., Singh, D., Kumari, P., Malik, R. S., Poonam, Parang, K., & Tiwari, R. K. (2020). PEGylation and Cell-Penetrating Peptides: Glimpse into the Past and Prospects in the Future. Current topics in medicinal chemistry, 20(5), 337–348. https://doi.org/10.2174/1568026620666200128142603

Luan, Y., Chen, K., Zhao, J., & Cheng, L. (2022). Comparative Study on Synergistic Toxicity of Enrofloxacin Combined with Three Antibiotics on Proliferation of THLE-2 Cell. Antibiotics. 11(3), 394. https://doi.org/10.3390/antibiotics11030394.

Ma, B., Mei, X., Lei, C., Li, C., Gao, Y., Kong, L., Zhai, X., & Wang, H. (2020). Enrofloxacin Shifts Intestinal Microbiota and Metabolic Profiling and Hinders Recovery from Salmonella enterica subsp. enterica Serovar Typhimurium Infection in Neonatal Chickens. mSphere, 5(5), e00725-20. https://doi.org/10.1128/mSphere.00725-20

Mozar, F. S., & Chowdhury, E. H. (2018). Impact of PEGylated Nanoparticles on Tumor Targeted Drug Delivery. Current pharmaceutical design, 24(28), 3283–3296. https://doi.org/10.2174/1381612824666180730161721

Otsuka, H., Nagasaki, Y., & Kataoka, K. (2003). PEGylated nanoparticles for biological and pharmaceutical applications. Advanced drug delivery reviews, 55(3), 403–419. https://doi.org/10.1016/s0169-409x(02)00226-0.

Piras, C., Soggiu, A., Greco, V., Martino, P. A., Del Chierico, F., Putignani, L., Urbani, A., Nally, J. E., Bonizzi, L., & Roncada, P. (2015). Mechanisms of antibiotic resistance to enrofloxacin in uropathogenic Escherichia coli in dog. Journal of proteomics, 127(Pt B), 365–376. https://doi.org/10.1016/j.jprot.2015.05.040

Popp, M., Gerhards, H., & Wollanke, B. (2013). Enrofloxacin concentrations in the vitreous of horses with equine recurrent uveitis (ERU) after repeated intravenous administration. Pferdeheilkunde. 29, 574-580. https://doi.org/10.21836/PEM20130501

PrakashR.G., Adilaxmamma, G., Srividya, T., &Madhava R. (2023). In-vitro synergistic antibacterial activity of Punganur cow urine on enrofloxacin. Int J Vet Sci Anim Husbandry, 8(2), 102-106. https://doi.org/10.22271/veterinary.2023.v8.i2b.501.

Sanchez Armengol, E., Unterweger, A., & Laffleur, F. (2022). PEGylated drug delivery systems in the pharmaceutical field: past, present and future perspective. Drug development and industrial pharmacy, 48(4), 129–139. https://doi.org/10.1080/03639045.2022.2101062

Simonov, M. & Vlizlo, V. (2015). Some blood markers of the functional state of liverin dairy cows with clinical ketosis. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 18 (1), 74–82. https://doi.org/10.15547/bjvm.814

Smith, A., Pennefather, P., Kaye, S. &Hart C. (2001). Fluoroquinolones. Drugs, 61, 747–761. https://doi.org/10.2165/00003495-200161060-00004

Srinivasu, M., Singh, S., &Ahmad, A. (2022). Pathak Abhishek. Effect of enrofloxacin and ciprofloxacin on oxidative stress in rats. Journal Of Veterinary Pharmacology And Toxicology. 21(1), 80-82. ISSN: 0972-8872.

https://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:jvpat&volume=21&issue=1&article=018

Szatmári, V., van Dongen, A.M., Restrepo, T.M., den Toom, M.L. & Jongejan, N. (2023). Successful Clindamycin Therapy of an Infected Subcutaneous Permanent Pacing Lead in a Dog after a Failed Course with Potentiated Amoxicillin and Enrofloxacin. Veterinary sciences, 10(2), 93. https://doi.org/10.3390/vetsci10020093.

Tarushi, A., Raptopoulou, C., Psycharis, V., Terzis, A., Psomas, G., & Kessissoglou, D. (2010). Zinc(II) complexes of the second-generation quinolone antibacterial drug enrofloxacin: Structure and DNA or albumin interaction. Bioorganic & medicinal chemistry, 18(7), 2678–2685. https://doi.org/10.1016/j.bmc.2010.02.021

Temmerman, R., Ghanbari, M., Antonissen, G., Schatzmayr, G., Duchateau, L., Haesebrouck, F., Garmyn, A., & Devreese, M. (2022). Dose-dependent impact of enrofloxacin on broiler chicken gut resistome is mitigated by synbiotic application. Frontiers in microbiology, 13, 869538. https://doi.org/10.3389/fmicb.2022.869538

Tothova, C., Nagy, O.& Kovac, G. (2016). Serum proteins and their diagnostic utility in veterinary medicine: a review. Veterinarni Medicina, 61, 475-496. https://doi.org/10.17221/19/2016-VETMED

Trouchon, T. & Lefebvre, S. (2016) A Review of Enrofloxacin for Veterinary Use. Journal of Veterinary Medicine, 6, 40-58. https://doi.org/10.4236/ojvm.2016.62006.

Van Schyndel, S. J., Dubuc, J., Pascottini, O. B., Carrier, J., Kelton, D. F., Duffield, T. F., & LeBlanc, S. J. (2021). The effect of pegbovigrastim on early-lactation disease, production, and reproduction in dairy cows. Journal of dairy science, 104(9), 10100–10110. https://doi.org/10.3168/jds.2021-20266.

Wang, J., Li, S., Han, Y., Guan, J., Chung, S., Wang, C., & Li, D. (2018). Poly(Ethylene Glycol)-Polylactide Micelles for Cancer Therapy. Frontiers in pharmacology, 9, 202. https://doi.org/10.3389/fphar.2018.00202.

Weese, J., Giguère, S., Guardabassi, L., Morley, P., Papich, M., Ricciuto, D., & Sykes, J. (2015). ACVIM consensus statement on therapeutic antimicrobial use in animals and antimicrobial resistance. Journal of veterinary internal medicine, 29(2), 487–498. https://doi.org/10.1111/jvim.12562

Westropp, J. L., Sykes, J. E., Irom, S., Daniels, J. B., Smith, A., Keil, D., Settje, T., Wang, Y. & Chew, D.J. (2012). Evaluation of the Efficacy and Safety of High Dose Short Duration Enrofloxacin Treatment Regimen for Uncomplicated Urinary Tract Infections in Dogs. Journal of Veterinary Internal Medicine. 26(3). 506-512. https://doi.org/10.1111/j.1939-1676.2012.00914.x.

Wright, D., Brown, G., Peterson, M., & Rotschafer, J. (2000). Application of fluoroquinolone pharmacodynamics. The Journal of antimicrobial chemotherapy, 46(5), 669–683. https://doi.org/10.1093/jac/46.5.669

Yang, S.-Y., Zhao, F.-K., Pang, H., Chen, L.-Z., Shi, R.-B. & Fang, B.-H. (2022). Pharmaceutical Cocrystals and Salts of Enrofloxacin: Structure and Properties, Journal of Molecular Structure, 133335, ISSN 0022-2860, https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2022.133335.

Zdvizhkov, Yu. & Bura. M. (2014). Osoblyvosti zastosuvannia polimernykh nosiiv na osnovi polietylenhlikoliu dlia dostavky likiv v orhan-mishen. Visnyk Lvivskoho universytetu. 64, 3-20. http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_biol_2014_64_3.

Zelenina, O., Vlizlo, V., Kozak, M., Ostapiv, D., Samaryk, V., Dron, I., Stetsko, T., Skrypka, M., Tomchuk, V., Danchuk, O. & Levchenko, A. Antimicrobial activity of the PEGylated antibiotic enrofloxacin and its functional and structural effect on the liver in rats. Journal of Applied Pharmaceutical Science. 2022. 12(06), 068-075. https://doi.org/10.7324/JAPS.2022.120607. ISSN 2231-3354

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-28

Як цитувати

Зеленіна, О., Влізло, В., Скрипка, М., Остапів, Д., Найда, В., Афанасьєва, Л., & Кемаль, Т. (2024). ВПЛИВ ПЕГІЛЬОВАНОГО АНТИБІОТИКА ЕНРОФЛОКСАЦИНУ НА ВМІСТ ПРОТЕЇНІВ КРОВІ ТА СТРУКТУРУ ПЕЧІНКИ У ЩУРІВ. Аграрний вісник Причорномор’я, (110), 128-142. https://doi.org/10.37000/abbsl.2024.110.21