ПАТОГЕНЕЗ ЗА ДЕМОДЕКОЗУ ТА САРКОПТОЗУ СОБАК

Автор(и)

  • І. Мельнійчук
  • Ю. Довгій

DOI:

https://doi.org/10.37000/abbsl.2024.110.09

Ключові слова:

демодекоз, кров, кліщ, собаки, метаболіти, лейкоцитарна формул.

Анотація

За локального та генералізованого демодекозу D.canis,нами було встановлено вплив збудників на організм собак та проведені морфологічні і біохімічні дослідження показників крові у інвазованих тварин. За інтенсивності інвазії D.canis, 14,1 ± 0,40 екземплярів живих кліщів за локалізованої форми демодекозу у собак, ми встановили у досліджувальному мазку відмічалось підвищення кількості лейкоцитів на 62% (з 7,81 ± 0,30 у неінвазованих тварин 13,4 ± 0,6, а також у інвазованих тварин кількість еозинофілів у 3 рази 3,0 (з 3,0 ± 0,23 до 9,0 ± 0,34%) відповідно, на 53,2% паличкоядерних нейтрофілів (з 4,0 ± 0,20 до 7,0 ± 0,22%), зниження вмісту сегментоядерних нейтрофілів на 19,4% (з 63,8 ± 2,64 до 49,10 ± 2,35%). У хворих тварин на демодекоз встановили появу базофілів та нових нейтрофілів у лейкограмі. При різних формах демодекозу D.canis, при проведенні біохімічних показників крові у собак, встановлено зростання таких показників: білірубіну 45,4% (з 3,0 ± 0,11 до 4,0 ± 0,19 мкмоль/л), холестерину та активності ферментів АлАТ - у 2,8 рази (з 22,24 ± 0,90 до 65,90 ± 2,75 Од/л), АсАТ – у 2,2 рази (з 13,60 ± 0,62 до 32,47 ± 1,24 Од/л) і ЛФ - на 31,6% (з 73,20 ± 3,18 до 96,43 ± 3,10 Од/л). Це свідчило про ознаки гепатотоксичної дії метаболітів кліщів та їх продуктів розпаду на ураження шкіри. При генералізованій формі демодекозу собак D.canis, та інтенсивності інвазії 17,2 ± 0,70 ураження поверхні тіла складала біля 52% . Для генералізованої форми демодекозу собак характерною ознакою за рахунок підвищення вмісту сечовини в сироватці крові ,є посилений розпад білків шкіри що уражена внаслідок життєдіяльності збудників і займає достатньо обширні ділянки шкіри. Поява пухирців заповнених рідиною відмічали за ураження тварин саркоптозом, та відмічали такі клінічні ознаки: сильний свербіж, підвищена збудливість, млявий апетит, собаки худнули та виснажувались.

Біографії авторів

І. Мельнійчук

Поліський національний університет, м. Житомир, Україна

Ю. Довгій

Поліський національний університет, м. Житомир, Україна

Посилання

Пригодін А. В. Особливості поширення та заходи боротьби з основними паразитарними захворюваннями м’ясоїдних на території м. Донецька : автореф. дис. на здобуття наукового ступення канд. вет. наук : 16.00.11 Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини. Харків, 2003. 20 с.

Лавріненко І. В. Отодектоз собак і котів (епізоотологія, діагностика, лікування) : автореф. дис. на здобуття наукового ступення канд. вет. наук : 16.00.11. Київ, 2010. 18 с.

Манжос О. Ф., Литвиненко О. П., Лавріненко І. В. Отодектоз м'ясоїдних тварин (морфологія збудника, діагностика та заходи боротьби) : метод. рекомендації. Полтава, 2009. 30 с.

Єстаф'єва В. О., Гаврик К. А. Сприйнятливість собак різних порід до збудників демодекозу, отодектозу та саркоптозу. Вісник Сумського національного аграрного університету. Сер. Ветеринарна медицина. 2015. Вип. 7(37). С. 135–139.

Апатенко В. М. Паразитоценозы как неизбежная реальность в инфекционной патологии. Ветеринарна медицина. 2002. Вип. 80. С. 671–673.

Борисевич Б. В., Ігнатенко Н. А. Клінічні ознаки і зміни в шкірі собак при демодекозі. Актуальні проблеми ветеринарної медицини в умовах сучасного ведення тваринництва. Харків, 2003. Вип. 82: Ветеринарія. С. 105–107.

Довгій Ю., Прихода І., Довгій М. Гематологічні зміни та ефективність комбінованої терапії за генералізованої форми демодекозу собак. Аграрний вісник Причорномор’я. 2021. Вип. 99. С. 95-103 doi: https://doi.org/10.37000/abbsl.2021.99.16

Березовський А. В., Галас В. Ф. Сучасні протипаразитарні лікарські засоби. Ветеринарна медицина. 2003. Вип. 82. С. 90–93.

Машкей И. А., Бусол В. А., Коваленко А. М. Экспресс-метод диагностики демодекоза (D. canis) у собак. Проблеми ветеринарного обслуговування дрібних домашніх тварин : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 2-3 жовтня 1997 р. Київ, 1997. С. 66–67.

Ігнатенко Н. А. Демодекоз собак - клінічна картина та діагностика захворювання. Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С.Г. Гжицького. 2002. Т. 4, ч. 1. С. 56–58.

Євстафєва В. О. Поширення акарозів собак в умовах міста Кременчуга. Вісник Полтавскої державної аграрної академії. 2015. № 1/2. С. 91–94.

Brimer l. Rapid guantitatiue assay for acaridae effects on Sarcoptes scabiei voor. snis and Otodectes cynotis. Experimental and Applied Acarology. 2004. Vol. 33, issues 2. P. 81–91.

Nutting W. B. Hair follicle mites ( Demodex xp.) of medical and veterinary concern. The Cornell Veterinarian. 1976. Vol. 66, № 2. P. 214–231.

Hasegawa T. A. A cose report of the management of democosin the golden hamster. Journal of Veterinary Medical Science. 1995. Vol. 57, № 2. P. 337–338.

Іринчук В. В. Роль та місце демодекозу у загальній заразній патології собак в місті Одесі. Аграрний вісник Причорномор’я. 2005. Вип. 30. С. 63–66.

Башинський В. В. Демодекоз котів. Ветеринарна медицина України. 2007. № 3. С. 21–23.

Поширення та форми перебігу демодекозу собак в умовах міста Одеси / Богач М. В., Юськів І. Д., Богач О. М., Старків В. Д. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2020. № 3. С. 251–256. doi: https://doi.org/10.31210/visnyk2020.03.29

Особливості епізоотології саркоптозу собак у місті Полтаві / Кравченко С. О., Мельничук В. В., Канівець Н. С., Бурда Т. Л. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2020. № 3. С. 213–218. doi: https://doi.org/10.31210/visnyk2020.03.24

Довгій Ю. Ю., Кондренко Л. В. Вплив комплексного лікування на організм собак за наявності локальної форми демодекозу. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2020. № 2. С. 170–178. doi: https://doi.org/10.31210/visnyk2020.02.21

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-28

Як цитувати

Мельнійчук, І., & Довгій, Ю. (2024). ПАТОГЕНЕЗ ЗА ДЕМОДЕКОЗУ ТА САРКОПТОЗУ СОБАК. Аграрний вісник Причорномор’я, (110), 52-56. https://doi.org/10.37000/abbsl.2024.110.09