ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ЯКОСТІ І БЕЗПЕЧНОСТІ КОРМІВ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • С. Красніков
  • Л. Тарасенко
  • В. Рудь
  • В. Ставинський

DOI:

https://doi.org/10.37000/abbsl.2024.110.07

Ключові слова:

мікотоксини, токсин, Т-2, Деоксініваленон, фосфор, кальцій, Зеараленон, південний регіон України, корми, пшениця, макуха соєва, кукурудза, ячмінь, сільськогосподарські тварини, продуктивність, профілактика.

Анотація

Актуальність дослідження зумовлена високим рівнем зараженості мікотоксинами зернових культур в Україні та всьому світі. Внаслідок чого страждають: тварини, людина та економічний стан господарств. У зв'язку з цим дана стаття спрямована на виявлення рівня мікотоксичного ураження зерна пшениці в південному регіоні України і оцінка впливу на показники якості кормів. Завданням дослідження цієї проблеми є комплексний підхід, що включає: відбір зразків, оцінка за органолептичними (зовнішній вигляд, запах та домішки) та токсикологічними показниками в умовах «Центру ветеринарної діагностики» м. Київ, що дозволяє комплексно вивчити рівень мікотоксинів в досліджуваних зразках.
Дослідженнями доведено рівень враження мікотоксинами зерна пшениці (Деоксініваленон, Т-2) приватних господарств південного регіону України, за допомогою «Ridascreen fast Deoxynivalenol» та «Ridascreen fast T-2 toxin».
Органолептична оцінка зразків стала підтвердженням наявності та негативної дії мікотоксинів в зерні пшениці на зовнішній вигляд зернових культур, хоча дослідженнями доведено, що концентрація мікотоксину Деоксініваленону в середньому становила 0,185 мг/кг, Т-2 токсину 0,053 мг/кг, що в межах допустимих рівнів. Встановлено, що зразки №1, 4, 5 мали концентрацію токсину в межах 0,27 мг/кг; 0,46 мг/кг; 0,21 мг/кг відповідно, що вказує на порушення технологічних процесів збору та зберігання зерна. Згідно з органолептичною оцінкою саме зразки № 1, 4, 5 мали найгірші результати, тим самим підтверджуючи дані лабораторного дослідження.
Одержані результати досліджень показали коливання вмісту фосфору, кальцію, зеараленону в кормах визначення яких здійснювали за допомогою спектрометричних методів та тест-систем Ridascreen fast Zearalenon.
Дослідженнями доведено, що, всі зразки мали допустимий рівень Зеараленону. Зразки №1, 2, 4 відповідали МДР масової частки фосфору, зразки №3 та 5 мали перевищення МДР масової частки фосфору. Зразки №1, 2, 5 відповідали МДР масової частки кальцію, зразки №3, 4 мали перевищення МДР масової частки кальцію. Матеріали статті становлять практичну цінність для господарств оскільки проведення мікотоксичних досліджень та їх органолептична оцінка дає змогу виявляти рівні мікотоксинів у зерні, контролювати тим самим забезпечувати здоров’я тварин та людей.

Біографії авторів

С. Красніков

Одеський державний аграрний університет

Л. Тарасенко

Одеський державний аграрний університет

В. Рудь

Одеський державний аграрний університет

В. Ставинський

Одеський державний аграрний університет

Посилання

Антипіна, О. О., Борта, А. В., Ляшан, Г. Г., Верещинський, О. П. Технологічна експертиза процесу зберігання зерна пшениці як інструмент забезпечення якості. Наукові праці, 83(2), 2019. 65-70 c.

Білай В. И., Коваль Э. З. Аспергіли: визначник. Київ: Наукова думка, 1988. 204 с.

Білаш К., Єфімов В., & Якуніна Л. Забрудненість кукурудзи, пшениці та ячменю мікотоксинами (за даними 2017 року). Теоретична і прикладна ветеринарна медицина, 6(2), 2018. 25-29 с.

Brodal, G., Aamot, H. U., Almvik, M., & Hofgaard, I. S. Removal of small kernels reduces the content of Fusarium mycotoxins in oat grain. Toxins, 12(5), 2020. 346 p.

Чорнолата Л. П., Гуцол Н. В., Мисенко О. О. Мікотоксини у зерні злакових культур та необхідність їх контролю. Publishing House “Baltija Publishing”. 2021. 266 с.

Чорнолата Л. П., Погоріла Л. Г., Лихач, С. М. Порівняльний аналіз вмісту мікотоксинів у зерні злакових культур. Корми і кормовиробництво, 2021. 173-180 с.

ГОСТ 26570-95 Корма, комбікорма. Методи визначення кальцію.

ДСТУ ISO 6491:2004 Корми для тварин. Визначення вмісту фосфору. Спектрометричний метод.

ДСТУ ISO 13690:2003 Зернові, бобові та продукти їх помелу. Відбір проб (ISO 13690:1999, IDT).

ДСТУ 3768:2019 Пшениця. Технічні умови.

ДСТУ 2708–94:2006 Метрологія. Повірка засобів вимірювань. Організація та порядок проведення.

ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 Загальні вимоги до компетенції випробувальних та калібрувальних лабораторій.

Дубініна А. А., Ленерт С. О., Летута Т. М., Непочатих Т. А., Щербакова І. С. Мікотоксини в рослинній сировині. Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі. 2019. Вип. 1(29), 2019. 215-228 с.

Gruber-Dorninger C., Jenkins T., Schatzmayr G. Global mycotoxin occurrence in feed: A ten-year survey. Toxins, 11(7), 2019. 375 p.

Gurikar C., Shivaprasad D. P., Sabillón L., Gowda N. N., Siliveru K. Impact of mycotoxins and their metabolites associated with food grains. Grain & Oil Science and Technology, 6(1), 2023. 1-9 p.

Іваницький М.Є. Гістологічна характеристика мікотоксикозів свиней. Вісник аграрної науки, 2004. 33-35 с.

Камінська О. В., Марченко Т. В., Кирик М. М. Шевченко Л. В. Сезонна динаміка накопичення мікотоксинів в зерні кукурудзи. Біоресурси і природокористування, 12(1-2), 2020. 47-55 с.

Khitska O. A. Control of aflotoxin content in food products. scientific and practical conference of scientific and pedagogical workers and, 2022. 171 p.

Куцан О., Оробченко О., Ярошенко М., Герілович І. Оцінка ступеня контамінації мікроміцетами та мікотоксинами кормів у скотарській галузі України за останні роки. Вісник аграрної науки, 98(2), 2020. 52-57 с.

Leslie JF, Moretti A., Mesterházy Á., Ameye M., Audenaert K., Singh PK Logrieco AF. Key global actions for mycotoxin management in wheat and other small grains. Toxins, 13 (10), 2021. 725 p.

Лишенко М. О. Особливості розвитку світового ринку зерна / м. О. Лишенко. // матеріали міжнародної науково-прктичної конференції <<маркетингове забезпечення продуктового ринку>>. – №9, 2017. 84–86 с.

Matumba L., Namaumbo S., Ngoma T., Meleke N., De Boevre M., Logrieco A. F., De Saeger S. Five keys to prevention and control of mycotoxins in grains: A proposal. Global Food Security, 30, 2021. 100562 p.

Мельник О.В. Моніторингові дослідження кормів на наявність грибів роду Aspergillus. Вісник Полтавської державної аграрної академії, № 3, 2011. 174-177 с. 24. Mir SA Dar, BN Shah MA, Sofi SA Hamdani, AM Oliveira CA, Sant'Ana AS. Application of new technology in decontamination of mycotoxins in cereal grains: Challenges, і perspectives. Food and Chemical Toxicology, 148, 2021. 111976 p.

Мельничук Є., Скварило-Беднарж Б. Фузаріоз колоса, мікотоксини та стратегії їх зменшення. Агрономія, 10(4), 2020. 509 с.

Nahm K. H., Karasawa Y. A study on the detoxification in the chick`s body of aflotoxin foundin feed. Korean J. of animal sciense. Vol. 32, 1990. 393-399 p.

Ніколаєнко Т. М., Іващенко М. О., Іващенко Н. В., & Мехед О. Б. Біохімічні показники крові лабораторних тварин за дії мікотоксину Т2, 2023. 276-277 с.

Opara V. O., Bazurin O. A. Comprehensive protection of feed from mycotoxin damage. In The 12th International scientific and practical conference "Scientific research in the modern world" (September 21-23, 2023) Perfect Publishing, Toronto, Canada, 2023. 450 p. (37 p.).

Островський Д. М., Корнієнко Л. Є., Андрійчук А. В., & Зоценко В. М. Мікроміцети зерна пшениці в Україні. Науковий вісник ветеринарної медицини, (1), 2018. 116-122 с.

Ostry V., Malir F., Toman J., & Grosse Y. Mycotoxins as human carcinogens—the IARC Monographs classification. Mycotoxin research, 33, 2017. 65-73 p.

Pleadin J., Frece J., Markov K. Mycotoxins in food and feed. Advances in food and nutrition research, 89, 2019. 297-345 p.

Решетніченко О. П., Сороківська О. С. Мікотоксикологічна оцінка комбікормів для молодняка свиней. Програмний комітет, 2022. 126 с.

Романюк В. Фотосинтетична продуктивність ячменю ярого в умовах Лісостепу Правобережного. Вісник аграрної науки, 97(3), 2019. 76-81 с.

Руда М. Є., Васянович О. М., Сапейко В. П., Янголь Ю. А., Левченко З. А., Камінска О. В. Випадок фузаріотоксикоза серед свиней. Ветеринарна біотехнологія, (35), 2019. 129-134 с.

Сидякіна О. В., Іванів О. О. Сучасний стан і перспективи виробництва зерна кукурудзи, 2023. 225-234 с.

Schaarschmidt S., Fauhl‐Hassek C. The fate of mycotoxins during the processing of wheat for human consumption. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 17(3), 2018. 556-593 p.

Schaarschmidt S., Fauhl-Hassek C. The fate of mycotoxins during the primary food processing of maize. Food Control, 121, 2021. 107651 p.

Титаренко О. Мікотксини: як уникнути проблем. Тваринництво та ветеринарія. № 11, 2019. 46-49 с.

Цвіліховський В. І., Лапоша О. А., Бєлоцька А. В. Стан і безпека кормів і кормової сировини за показниками забрудненості мікотоксинами в тваринницьких господарствах України. Біологія тварин, т. 12, № 1, 2010. 145-150 с.

Ушкалов В., Данчук В., Мідик С., Волощук Н. Данчук О. Мікотоксини молока та молочних продуктів. Food Science And Technology, 14(3), 2020. 137-149 с.

Y. Luo, X. Liu, J. Li Updating techniques on controlling mycotoxins-A review Food Control, 89, 2018. 123-132 pp..

Ярошенко М.О. Плісеневі сапрофіти — біотичні контамінанти кормів як можливе джерело мікозів сільськогосподарської птиці. Ветеринарна медицина. Вип. 102, 2016. 235–240 с.

Зінченко О.І., Салатенко В. Н., Білоножко М. А. Рослинництво: підручник. Київ: К.: «Аграрнаосвіта», 2001. 591 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-28

Як цитувати

Красніков, С., Тарасенко, Л., Рудь, В., & Ставинський, В. (2024). ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ЯКОСТІ І БЕЗПЕЧНОСТІ КОРМІВ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ. Аграрний вісник Причорномор’я, (110), 35-44. https://doi.org/10.37000/abbsl.2024.110.07