ІНТЕР'ЄРНІ ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТИВНОСТІ СВИНЕЙ У МІЖПОРОДНОМУ СХРЕЩУВАННІ

Автор(и)

  • V.G. Pelykh Херсонський державний аграрний університет
  • S.V. Ushakova Херсонський державний аграрний університет
  • M.V. Levchenko Херсонський державний аграрний університет

DOI:

https://doi.org/10.37000/abbsl.2019.95.20

Ключові слова:

кров, білок, АЛТ, АСТ, ферменти, свині, схрещування

Анотація

Широке використання порід свиней зарубіжного походження у системах схрещування і гібридизації є передумовою для продовження досліджень зв’язку складових крові з показниками продуктивних якостей у помісних тварин. Метою даної роботи було дослідити рівень білку, аланінамінотрансферази і аспартатамінотрансферази у крові свиней та визначити рівень кореляційного зв’язку з продуктивністю. Вивчення інтер’єрних особливостей свиней проводили у 4-місячному віці за методом Рейтмана і Френкеля. Кров для дослідження брали зранку до годівлі шляхом проколу орбітального венозного синуса ока. Результати досліджень свідчать про більш високий рівень білку у сироватці крові тварин, в яких присутня частка крові порід дюрок та п’єтрен. Свині групи ♀(ВБ×Л)×♂(Д×П) і ♀(ВБ×Л)×♂(П×Д) перевищували за даним показником контрольну групу на 4,80 г/л і на 3,0 г/л відповідно. За величиною АЛТ свині генотипу ♀(ВБ×Л)×♂(Д×П) вірогідно переважали чистопородних тварин на 0,33 мккат/л. Встановлена кореляційна залежність між вмістом білку та віком досягнення живої маси 100 кг. Рівень білку та ферментів крові, визначені у ранньому віці, дають змогу прогнозувати майбутню продуктивність тварин.

Посилання

1. Лодоянов В.В. Биохимические показатели крови свиней специализированных типов [Електронний ресурс] // В.В.Лодоянов, А.Е. Ганзенко // Научный журнал КубГАУ. – №97(03). – 2014. – режим доступу: http://ej.kubagro.ru/2014/03/pdf/93.pdf
2. Методы комплексной оценки и ранней диагностики продуктивности сельскохозяйственных животных: учебник. / В. И. Щербатов, И. Н.Тузов, А. Г. Дикарев, Л. В. Музыкантова – Краснодар: КубГАУ, 2014. – 292 с.
3. Горин В. Т. Динамика биохимических тестов крови сыворотки свиней при межпородном скрещивании и гибридизации / В. Т. Горин // Научные основы развития животноводства в БССР. – 1983. – Вып.13. – С.36-41.
4. Пелих В. Г. Інтер’єрні показники свиней різних генотипів / В. Г. Пелих, Чернишов І. В., Левченко М. В., С. В. Ушакова // Таврійський науковий вісник. – 2016. – Вип. 96. – С. 151–155.
5. Норми годівлі, раціони і поживність кормів для різних видів сільськогосподарських тварин: Довідник / Г. В. Проваторов, В. І. Ладика, Л. В. Бондарчук, В. О. Проваторова, В. О. Опара. – Суми: ТОВ «ВТД «Університетська книга», 2007. 488с.
6. Лабораторные методы исследования в клинике: справочник / под ред. В.В. Меньшикова. – М.: Медицина. - 1987. – 368 с.
7. Понд У. Дж. Биология свиньи: пер. с англ. / У.Дж. Понд, К.А. Хаупт; пер. В. В. Попов. - М. : Колос, 1983. - 334 с.
8. Huhn R.G., Osweiler G. D. and Switzer W.P. Application of the orbital sinus bleeding technique to swine. Lab. Anim. Care.- 1969. - 19:403
9. Коваленко В. П. Перспективы свиноводства / В. П. Коваленко, В.М. Рябко, В. Г. Пелых. – Херсон: Айлант, 2000. – 84 с.
10. Ушакова, С. В. Убойные и мясо-сальные качества свиней в двухпородном скрещивании // Вестник Донского государственного аграрного университета 1-1 (2016): 9-13.
11. Чернишов І.В. Сучасний стан виробництва свинини в Україні та Херсонській області зокрема / І.В.Чернишов, М.В. Левченко // Збірник наукових праць. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва №1.- 2018. – С.91-98

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-24

Як цитувати

Pelykh, V., Ushakova, S., & Levchenko, M. (2020). ІНТЕР’ЄРНІ ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТИВНОСТІ СВИНЕЙ У МІЖПОРОДНОМУ СХРЕЩУВАННІ. Аграрний вісник Причорномор’я, (95), 126-131. https://doi.org/10.37000/abbsl.2019.95.20