ВПЛИВ ФАСЦІОЛЬОЗНОЇ ІНВАЗІЇ НА ВІДТВОРЮВАЛЬНУ ФУНКЦІЮ ТА СТАН ІМУННОЇ СИСТЕМИ КОРІВ ПРИ РІЗНІЙ ІНТЕНСИВНОСТІ ІНВАЗІЇ

Автор(и)

  • А. Гудь
  • Ю. Довгій

DOI:

https://doi.org/10.37000/abbsl.2024.110.15

Ключові слова:

фасціольоз, гематологічні та біохімічні показники крові, тільність.

Анотація

З-поміж значного переліку захворювань паразитарної етіології, що завдають істотних економічно-господарських збитків в усьому світі, а також стримують розвиток тваринницької галузі, у великої рогатої худоби фасціольозна інвазія посідає чи не найперше місце. Відомо, що збудниками хвороби є трематоди двох видів Fasciola hepatica і Fasciola gigantica, що паразитують у жовчних протоках та печінці тварин. Відомо, що збудники чинять виражену патогенну дію на організм тварин, як у личинковій стадії, так і в імагінальній. Хвороба проявляється змінами, які відбуваються практично в усіх органах і тканинах організму хворої тварини. Тому, метою дослідження, було встановлення впливу фасціольозної інвазії на гематологічні й біохімічні показники крові та відтворювальну функцію великої рогатої худоби за різної інтенсивності інвазії. Роботу виконували впродовж 2020‒2022 рр. на базі П(ПО)СП «Світоч», с. Груд, Новоград – Волинського району, Житомирської області. Дослідження проводились у лабораторії кафедри паразитології, ветеринарно-санітарної експертизи та зоогігієни, Поліського національного університету та сертифікованої Житомирської регіональної державної лабораторії державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Дослідженнями було встановлено, що у тварини, котрі були хворі на фасціольозну інвазію морфологічні та біохімічні показники крові суттєво різнилися між собою. Зниження кількості лейкоцитів та лімфоцитів пов’язане з імуносупресивною дією продуктів життєдіяльності фасціол на організм тварин. У корів котрі були піддані дегельмінтизації, при 100% ефективності заданих препаратів, строки осіменіння в порівнянні з фізіологічними показниками різнилися на 3-7 діб. Виходячи з результатів досліджень, можна стверджувати, що різна інтенсивність фасціольозної інвазії впливає на відтворювальну функцію корів і строки осіменіння.

Біографії авторів

А. Гудь

Поліський національний університет, м. Житомир, Україна

Ю. Довгій

Поліський національний університет, м. Житомир, Україна

Посилання

Adediran O. A., Adebiyi A. I., Uwalaka E. C. Prevalence of Fasciola species in ruminants under extensive management system in Ibadan southwestern Nigeria. African journal of medicine and medical sciences. 2014. Vol. 43. P. 137–141.

Довгій Ю. Ю., Житова О. П. Особливості епізоотології фасціольозу в зоні Центрального Полісся України. Тваринництво України. 1999. № 5/6. С. 22.

Дахно І. С. Природні вогнища трематодозів Сумської області. Проблемы и перспективы паразитологии : материалы 5 межсъездовской конф. паразитологов Украины, 29–30 октября 1997 г. Харьков ; Луганск, 1997. С. 56–57.

Study on Prevalence of Fascioliasis in Ruminants in Dasht Room County in Spring and Summer of 2013 / Abdolali M., Abbas R. N. S., Reza C. S. et al. Animal and Veterinary Sciences. 2016. Vol. 4, N 2. P. 15–18. doi: 10.11648/j.avs.20160402.11

Influence of Dicrocoelium denderiticum obtained from the liver samples on hematological profile of slaughtered cattle in Semnan, Iran / Ahmadi-hamedani M., Vayghan A. J., Bajestani M. R. S., Bayani M. Comparative Clinical Pathology. 2015. Vol. 24. P. 867–870. doi: https://doi.org/10.1007/s00580-014-1996-5

Дахно І. С., Дахно Г. П. Особливості перебігу фасціольозної інвазії та заходи боротьби. Матеріали наук.-практ. конф. паразитологів, 3–5 листоп. 1999 р. Київ, 1999. С. 65–67.

Коваленко О. І. Характеристика біотопів молюска малого ставовика, як проміжного живителя фасціоли. Вісник Сумського ДАУ. 1998. Вип. 2. С. 162–164.

Довгій Ю. Ю. Показники природної резистентності у телят, отриманих від здорових і хворих фасціольозом корів. Матеріали наук.-практ. конф. паразитологів (3–5 листоп. 1999 р.). Київ, 1999. С. 63–65.

Boray J. C. Fortshritte in der Bekampfung der Fasciolose. Schweizer Archiv für Tierheilkunde. 1971. Vol. 113, № 7. Р. 361–386.

Fasciola hepatica is associated with failure to detect bovine tuberculosis in dairy cattle / Claridge J., Diggle P., McCann C. M. et al. Nature Commun. 2012. N 3. P. 853. doi: 10.1038/ncomms1840

Brygadyrenko V., Ivanyshyn V. Changes in the body mass of Megaphyllum kievense (Diplopoda, Julidae) and the granulometric composition of leaf litter subject to different concentrations of copper. Journal of Forest Science. 2015. Vol. 61, N 9. P. 369–376. doi: http://dx.doi.org/10.17221/36/2015-JFS

Davydova S. Heavy metals as toxicants in big cities. Microchemical Journal. 2005. Vol. 79, N 1-2. P. 133–136. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.microc.2004.06.010

El-Aziem Hashem M. A., Mohamed S. S. Hazard assessments of cattle fascioliasis with special reference to hemato-biochemical biomarkers. Open Journal of Veterinary Medicine. 2017. Vol. 2, N 1. P. 12–18. doi: http://dx.doi.org/10.17140/VMOJ-2-111

Experimental Fasciola hepatica Infection Alters Responses to Tests Used for Diagnosis of Bovine Tuberculosis / Flynn R. J., Mannion C., Golden O. et al. Infection and immunity. 2007. Vol. 75, N 3. P. 1373–1381. doi: 10.1128/IAI.01445-06

Influence of Fasciola Hepatica on Serum Biochemical Parameters and Vascular and Biliary System of Sheep Liver / Hodžić A., Zuko A., Avdić R. et al. Iranian Journal of Parasitology. 2013. Vol. 8, N 1. P. 92–98.

Довгій Ю. Ю., Пилипейко С. О. Розповсюдження фасціольозної інвазії великої рогатої худоби в умовах Центрального Полісся України. Матеріали наук.-практ. конф. паразитологів (3-5 листоп. 1999 р). Київ, 1999. С. 60–62.

Subcellular distribution of hepatic copper in beef cattle receiving high copper supplementation / López-Alonso M., Carbajales P., Miranda M., Pereira V. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology. 2017. Vol. 42. P. 111–116. doi: 10.1016/j.jtemb.2017.05.001

Пономар С. І., Гончаренко В. П., Соловйова Л. М. Довідник з диференціювання збудників інвазійних хвороб тварин / за ред. С. І. Пономаря. Київ : Аграрна освіта, 2010. 327 с.

Куляба О. В., Стибель В. В. Стан імунної системи корів за асоціації мікобактеріозів та фасціольозу. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького. 2015. Т. 17, № 2(62). С. 309–313.

Prevalence of Fasciola hepatica in Domesticated Cattle of District Karak, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan / Ullah I., Nisar M. F., Jadoon A. A. K., Tabassum S. Asian Journal of Animal Sciences. 2016. N 10. P. 85–91. doi: 10.3923/ajas.2016.85.91

Гудь А., Довгій Ю. Поширення трематодозів великої рогатої худоби та заходи боротьби. Аграрний вісник Причорномор’я. 2021. Вип. 99. С. 76–84. doi: https://doi.org/10.37000/abbsl.2021.99.13

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-28

Як цитувати

Гудь, А., & Довгій, Ю. (2024). ВПЛИВ ФАСЦІОЛЬОЗНОЇ ІНВАЗІЇ НА ВІДТВОРЮВАЛЬНУ ФУНКЦІЮ ТА СТАН ІМУННОЇ СИСТЕМИ КОРІВ ПРИ РІЗНІЙ ІНТЕНСИВНОСТІ ІНВАЗІЇ. Аграрний вісник Причорномор’я, (110), 87-93. https://doi.org/10.37000/abbsl.2024.110.15