СТАН ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНОГО ГОМЕОСТАЗУ У КРОВІ РЕМОНТНИХ СВИНОК ПРИ ЗГОДОВУВАННІ ХЕЛАТІВ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ

Автор(и)

  • A. Сябро Полтавський державний аграрний університет

DOI:

https://doi.org/10.37000/abbsl.2023.107.19

Ключові слова:

ремонтні свинки, відтворна здатність, цитрат Міді, пероксидація

Анотація

Період формування статевої функції характеризується коливанням стероїдних гормонів у ремонтних свинок, що є однією з причин посиленого генерування вільних радикалів. При цьому розвиток окисного стресу має негативний вплив на фертильність самок, що проявляється у зниженні якості яйцеклітин. Метою експерименту було дослідити стан прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу у крові ремонтних свинок при згодовуванні різних доз цитрату Міді. В експерименті було використано ремонтних свинок великої білої породи, аналогів за віком і живою масою, з яких сформовано три групи (15 голів у кожній) контрольна та дві дослідні (І і ІІ). До основного раціону свинок І і ІІ дослідних груп додавали цитрат Міді на 10% і 20% вище норми. Встановлено, що з 6-го по 9-й місяць розвитку свинок, які вживали цитрат Міді в кількості 10% вище норми відбувалось сповільнення процесів прероксидного окиснення ліпідів, про що свідчить зниження вмісту дієнових кон’югатів і ТБК-активних сполук з одночасним підвищенням активності супероксиддисмутази. У тварин цієї ж групи відмічалось більш раннє настання першої, другої, третьої та четвертої охоти, а також найвищий відсоток заплідненості (86,67%). Згодовування цитрату Міді на 20% понад норму супроводжувалось зміною стану прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу у бік прискорення пероксидації після досягнення свинками 210 денного віку: збільшення вмісту дієнових кон’югатів, ТБК-активних сполук (р<0,01) та підвищення активності супероксиддисмутази (р<0,01). Отже, згодовування цитрату Міді в кількості 10% вище норми в період становлення статевої функції у свинок сприяє нормальному протіканню процесів оогенезу за рахунок оптимізації прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу.

Посилання

Влізло В.В. Довідник: Фізіолого-біохімічні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині. Львів, 2004. 399 с.

Кайдашев І. П. Посібник з експериментально–клінічних досліджень з біології та медицини. Полтава, 1996. С.123-128.

Рибалко В. П. Сучасні методики досліджень у свинарстві. Полтава, 2005. С.114-123.

Усенко С.О. (2019). Циклічна лабільність гомеостазу у свиней. Вісник Полтавської державної аграрної академії, 3, 125-131. doi: 10.31210/visnyk2019.03.16

Усенко, С. О., Сябро, А. С., Березницький, В. І., Чухліб, Є. В., Слинько, В. Г., & Мироненко. О. І. (2019). Новітні аспекти мінерального живлення свиней. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 4, 126-133. doi: 10.31210/visnyk2019.04.15

Шостя, А. М., Ємець, Я. М., Кузьменко, Л. М., Мороз, О. Г., & Ступарь, І. І. (2019). Вплив гомогенату трутневих личинок на прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз у свинок у період статевого дозрівання. Вісник Полтавської державної аграрної академії, 4, 134−140. doi: 10.31210/visnyk2019.04.16

Agarwal, A., Aponte-Mellado, A., Premkumar, B.J., Shaman, A., & Gupta, S. (2012). The effects of oxidative stress on female reproduction: a review. Reproductive Biology and Endocrinology, 10:49. doi: 10.1186/1477-7827-10-49

Behrman, H.R., Kodaman, P.H., Preston, S.L., & Gao, S. (2001) Oxidative stress and the ovary. Journal of The Society For Gynecologic Investigation, 8(1):40-2. doi: 10.1016/s1071-5576(00)00106-4

Bono, R., Squillacioti, G., Ghelli, F., Panizzolo, M., Comoretto, R.I., Dalmasso, P., & Bellisario. V. (2023) Oxidative Stress Trajectories during Lifespan: The Possible Mediation Role of Hormones in Redox Imbalance and Aging. Sustainability. 15(3):1814. doi:10.3390/su15031814

Duong, P., Tenkorang, M. A. A., Trieu, J., McCuiston C., Rybalchenko, N., & Cunningham, R. L. (2020). Neuroprotective and neurotoxic outcomes of androgens and estrogens in an oxidative stress environment. Biology of Sex Differences, 29;11(1):12. doi: 10.1186/s13293-020-0283-1

Faccin, J.E.G., Laskoski, F., Lesskiu, P.E., Paschoal, A.F.L., Mallmann, A.L., Bernardi, M.L. (2017). Reproductive performance, retention rate, and age at the third parity according to growth rate and age at first mating in the gilts with a modern genotype. Acta Scientiae Veterinariae,45, 1452. doi:10.22456/1679-9216.80034.

Holmes, S., Singh, M., Su, C., & Cunningham, R.L. (2016). Effects of Oxidative Stress and Testosterone on Pro-Inflammatory Signaling in a Female Rat Dopaminergic Neuronal Cell Line. Endocrinology, 157(7), 2824-2835. doi: 10.1210/en.2015-1738.

Knox, R.V. (2019). Physiology and endocrinology symposium: Factors influencing follicle development in gilts and sows and management strategies used to regulate growth for control of estrus and ovulation1. Journal of Animal Science. 3;97(4), 1433-1445. doi: 10.1093/jas/skz036.

Li, J., Yan, L., Zheng, X., Liu, G., Zhang, N., &Wang, Z. (2008). Effect of high dietary copper onweightgain and neuropeptide Y level in the hypothalamus of pigs. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 22, 33–38. doi:10.1016/j.jtemb.2007.10.003

Lin, G., Guo, Y., Liu, B., Wang, R., Su, X., Yu, D., & He, P. (2020). Optimal dietary copper requirements and relative bioavailability for weanling pigs fed either copper proteinate or tribasic copper chloride. Journal of Animal Science and Biotechnology, 11, 54. doi: 10.1186/s40104-020-00457-y

Liu, B., Xiong, P., Chen, N., He, J., Lin, G., & Xue, Y. (2016). Effects of replacing of inorganic trace minerals by organically bound trace minerals on growth performance, tissue mineral status, and fecal mineral excretion in commercial grower-finisher pigs. Biological Trace Element Research,173(2), 316–324.

Liu, H., Guo, H., Jian, Z., Cui, H., Fang, J., Zuo, Z., Deng, J., Li, Y., Wang, X., & Zhao, L. (2020). Copper Induces Oxidative Stress and Apoptosis in the Mouse Liver. Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 1359164. doi: 10.1155/2020/1359164.

Luddi, A., Capaldo, A., Focarelli, R., Gori, M., Morgante, G., Piomboni, P., & De Leo, V. (2016). Antioxidants reduce oxidative stress in follicular fluid of aged women undergoing IVF. Reproductive Biology and Endocrinology, 7;14(1):57. doi: 10.1186/s12958-016-0184-7.

Patterson, J., & Foxcroft, G. (2019) Gilt Management for Fertility and Longevity. Animals, 9(7):434. doi:10.3390/ani9070434

Ra, K., Park, S. C., & Lee, B.C. (2023) Female Reproductive Aging and Oxidative Stress: Mesenchymal Stem Cell Conditioned Medium as a Promising Antioxidant. International Journal of Molecular Sciences, 24(5):5053. doi:10.3390/ijms24055053

Sharma, R.K., & Agarwal, A. (2004). Role of reactive oxygen species in gynecologic diseases. Reproductive Medicine and Biology. 3;3(4), 177-199. doi: 10.1111/j.1447-0578.2004.00068.x.

Tenkorang, M. A., Snyder, B., & Cunningham, R. L. (2018). Sex-related differences in oxidative stress and neurodegeneration. Steroids, 133:21-27. doi: 10.1016/j.steroids.2017.12.010

Zhao, J., Allee, G., Gerlemann, G., Ma, L., Gracia, M.I., & Parker, D. (2014). Effects of a chelated copper as growth promoter on performance and carcass traits in pigs. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 27(7), 965-973.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-14

Як цитувати

Сябро A. (2023). СТАН ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНОГО ГОМЕОСТАЗУ У КРОВІ РЕМОНТНИХ СВИНОК ПРИ ЗГОДОВУВАННІ ХЕЛАТІВ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ. Аграрний вісник Причорномор’я, (107). https://doi.org/10.37000/abbsl.2023.107.19