ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛИШКОВИХ КІЛЬКОСТЕЙ АНТИБАКТЕРІАЛЬНИХ РЕЧОВИН У МЕДІ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ЗАКОРДОННИХ ВИРОБНИКІВ

Автор(и)

  • Г. Скрипка Одеський державний аграрний університет
  • О. Найдіч Одеський державний аграрний університет
  • О. Тімченко Одеська регіональна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

DOI:

https://doi.org/10.37000/abbsl.2023.106.11

Ключові слова:

антибактеріальні показники, мед, вітчизняних операторів та імпортованого

Анотація

Досліджено вміст антибактеріальних речовин у меді натуральному різних вітчизняних операторів ринку та меду, який надійшов у торгівельну мережу в якості імпорту (виробники: Китай, Японія, Австралія, Єгипет). Встановлено, що всі зразки вітчизняного меду різних виробників за вмістом залишкових кількостей стрептоміцину та тетрацикліну відповідають ДСТУ 4497:2005. В імпортованому меді вміст стрептоміцину не виявлено. Вміст тетрацикліну присутній у двох пробах меду китайського виробника та одній пробі меду єгипетського виробника, що не відповідає вимогам ДСТУ 4497:2005 до показників безпечності меду натурального.

Посилання

Баглей О. В. Оцінка екологічного стану територій за допомогою продуктів бджільництва: зб. наук. праць SWorld. 2013. Т. 50. №. 4. С. 16-19.

Берник І.М., Фаріонік Т.В., Новгородська Н.В. Ветеринарно-санітарна експертиза продуктів тваринного і рослинного походження: навч. посіб. Вінниця. Видавничий центр ВНАУ, 2020. 232 с.

Вивчення показників якості меду бджолиного. Чушенко В.М., Ярних Т.Г., Юр’єва Г.Б., Герасимова І.В. URL: https://dspace.nuph.edu.ua/bitstream/123456789/22247/1/9cd1ec35-b005-47ec-a4d4-9aa249353bda%20-%2013.pdf (дата звернення 11.11.21)

ДСТУ 4497:2005. Мед натуральний. Технічні умови. [Чинний від 2005-12-28]. Вид. офіц. Київ, 2007. 21 с. (Інформація та документація).

Корбич Н.М. Мед – натуральність та фальсифікація. Науково-інформаційний вісник: зб. інформаційних повідомлень, статтей, доповідей і тез науково-практичних конференцій викладачів, аспірантів, магістрів, студентів. Херсон. 2020. Вип. 13. С. 473-476.

Кравчук, О. Мед і його якість. Norwegian Journal of Development of the International Science: наук. журн. 2021. №55-2. С. 3-7.

Куник О.М., Сарібєкова Д.Г., Чміленко Ю.В. Антибіотики у продуктах бджільництва. Науково-практичні розробки молодих учених в хімічній, харчовій та парфумернокосметичній галузях промисловості: зб. матер. доп. учасн. V Всеукраїнської науково-практична конференції молодих учених і студентів. Херсон. 2018. С. 51-54.

Методичні рекомендації щодо визначення залишкової кількості антибіотиків тетрацикліновоі групи в меді мікробіологічним методом. [О.С. Семенчук, В.О. Загребельний, Ю.М. Новожицька, К.С. Мягка, та ін.]. НМРДВФССУ протокол № 4 від 21.12.2011. Київ. ДНДІЛДВСЕ, 2013. 16с.

Методичні рекомендації щодо визначення залишкової кількості стрептоміцину в меді мікробіологічним методом [О.С. Семенчук, В.О. Загребельний, Ю.М. Новожицька, К.С. Мягка, та ін.]. НМРДВФССУ протокол № 4 від 21.12.2011. Київ. ДНДІЛДВСЕ, 2013. 16с.

Про затвердження Вимог до меду. Наказ від 19.06.2019 № 330. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0725-19#Text (дата звернення 25.11.21)

Санитарно-гигиеническая оценка меда по показателям качества и безопасности /Лясота В.П. и др. Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства: сб.док. уч. конф. Белорусская государственная орденов октябрьской революции и трудового красного знамени сельскохозяйственная академия (22-24 мая 2019 г., г. Горки). Ч.2. С. 179-185.

Сторінки історії бортництва, як промислу бджільництва / Харчук Л., Боднарчук Г., Міщенко О., Романенко Л. Сучасне бджільництво проблеми – досвід – нові технології: зб. мат. наук.-практ. конф. з міжнародною участю. ННЦ «Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича». Київ: 2021. С. 52-54.

Хіцька О. А. Аналіз відповідності показників якості вітчизняного меду міжнародним вимогам. Аграрна освіта та наука: досягнення, роль, фактори росту: Сучасний розвиток ветеринарної медицини та технологій тваринництва: зб. матеріалів доп. учасн. Міжнар. наук.-практ. конф. (БНАУ, 27-28 вересня 2018 р.). Біла Церква. 2018. С.36–38.

Якубчак О.М., Коновалова А.В. Аналіз законодавчої бази, що регулює безпечність і якість меду. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва: наук. журн. 2014. Вип. 201(1). С. 162- 169.

Якубчак О.М., Коновалова А.В. Вимоги до безпеки та якості меду. Ветеринарна медицина України: наук.-практ. журн. 2014. 12 (226). С. 14-20.

Ференчук В.І. Звідки беруться антибіотики у меді? Пасіка: наук.-виробн. журн. 2016. № 3. С. 3.

Determination of antibiotic residues in honey in relation to different potential sources and relevance for food inspection / Bonerba E. et al. Food Chemistry. 2021. Vol. 334. 127575. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2020.127575

Correlation study of honey regarding their physicochemical properties and sugars and cyclitols content / Ratiu, Ileana Andreea, et al. Molecules. 2020, 25(1), 34. https://doi.org/10.3390/molecules25010034

Skrypka, H. A., et al. Monitoring of compliance of quality and safety of sunflower honey with the requirements of the national standard. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences 23.103. 2021. Р. 162-167.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-09

Як цитувати

Скрипка, Г., Найдіч, О., & Тімченко, О. (2023). ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛИШКОВИХ КІЛЬКОСТЕЙ АНТИБАКТЕРІАЛЬНИХ РЕЧОВИН У МЕДІ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ЗАКОРДОННИХ ВИРОБНИКІВ . Аграрний вісник Причорномор’я, (106). https://doi.org/10.37000/abbsl.2023.106.11