ГЕМОСТАЗ ТА СЕКРЕТОУТВОРЮЮЧА ФУНКЦІЯ ТКАНИН МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ КОРІВ

Автор(и)

  • М. Камбур Сумський національний аграрний університет
  • А. Замазій Полтавський державний аграрний університет
  • О. Скляр Сумський національний аграрний університет
  • О. Нечипоренко Сумський національний аграрний університет

DOI:

https://doi.org/10.37000/abbsl.2022.102.22

Ключові слова:

гемостаз, молоко, адсорбція, молочна залоза, корова

Анотація

Результати проведених досліджень свідчать, що секретоутворююча функція тканин молочної залози корів значною виявилась у корів з високою продуктивністю. Сумарну фракцію фосфоліпідів тканини молочної залози корів третьої групи за місяцями лактації використовували, в середньому, на рівні - 26,21±0,95 каунти. У тварин першої та другої групи даний показник вияв ся в 1,84- 1,43 раза менше, ніж у корів третьої групи. Тканини молочної залози корів першої групи поглинали НЄЖК на рівні 5,98±0,72 ммоль/л, в середньому. У тварин другої та третьої групи даний показник виявися на рівні 6,26±0,86 ммоль/л. Це є свідченням більш високого рівня використання депонованої енергії коровами дослідних груп. В період інтенсивної лактації ступень використання ЛЖК в тканинами молочної залози корів першої групи відповідав 0,45±0,016 ммоль/л, а ступінь утилізації ЛЖК молочною залозою складав 42,67 %. Середній вміст ЛЖК у притікаючій до молочної залози крові складав 1,10±0,016 ммоль/л за період досліджень. Подібна динаміка зрушень спостерігалася і за вмістом ЛЖК у відтікаючій від молочної залози крові. Найвищий показник АВ різниці за ЛЖК нами встановлений в кінці шостого місяця лактації. Він відповідав 0,52±0,022 ммоль/л, а ступінь утилізації ЛЖК молочною залозою складав 35,44 %. Залежно від продуктивності реологія крові у тварин значно змінюється. За цих умов підвищується в’язкість крові тварин, вміст фібриногену. Наведені дані опосередковано свідчать що підвищення в’язкості крові, зниження його кровотоку, особливо по судинам капілярної системи можуть бути причиною порушення умов росту та розвитку плоду та народження тварин з низькою життєздатністю.

Посилання

В. І. Карповський, В. І. Максін, В. О. Трокоз, Д. І. Криворучко, А. В. Трокоз, В. В. Шестеринська (2013) Динаміка кількості еритроцитів у крові свиней різних типів вищої нервової діяльності під впливом «Йодіс-концентрату» Вісник Полтавської державної аграрної академії, № 4 С. 59 – 61, https://doi.org/10.31210/visnyk2013.04.15

Zhurenko O.V,. Karpovskiy V.I, Danchuk О.V.,. Hudz N.V. (2019)Correlation of copper content in the blood of cows with tonus of the autonomic nervous system. / Bulletin "Veterinary biotechnology", Т. 35. С. 53 - 62 https://doi.org/10.31073/vet_biotech35-07 Actions

Behar, J., Ganesan, A., Zhang, J., &Yaniv, Y. (2016). The Autonomic Nervous System Regulates the Heart Ratethrough cAMP-PKA Dependent and Independent Coupled-ClockPacemaker Cell Mechanisms. Frontiers inphysiology, 7, 419. doi: 10.3389.

Ніщеменко, М. П., Трокоз, В. О., Карповський, В. І. (2015). Фізіологічні аспекти використання амінокислот для підвищення продуктивності тварин: Монографія. Київ: ДДП «Експодрук.

Камбур, М. Д., Замазій, А. А., Плюта, Л. В. (2012). Добова динаміка використання тканинами молочної залози корів загального білку в новотільний період лактації. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Ветеринарна медицина, (7), 11–14.

Hoffman M, Monroe DM. Coagulation (2007): A modern view of hemostasis. Hemato Oncol Clin North Am., 21(1),1-11. https://doi.org/10.1016/j.hoc.2006.11.004

Камбур М. Д. , Замазій А. А., Колечко А. В., Лермонтов А. Ю., Бутов О. В. Властивості крові корів в період тільності, їх вплив на репродуктивну функцію тварин та життєздатність новонароджених телят. Будапешт, Венгрия. Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, VI(17), Issue: 157, 2018. – С. 26 - 29.

Камбур М. Д. , Замазій А. А., Бутов О. В. Фізіологічно – біохімічні зміни в організмі корів упродовж тільності, родового та післяродового процесу Дніпропетровсь Науково-технічний бюлетень НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК - Т.6. №2, 2018-С. 79-80 DOI: https://doi.org/10.32819/2018.63009

Камбур М. Д. , Замазій А. А., Лівощенко Е.М (2014)/ Фізіологічні властивості крові корів в період сухостоя. //Біологія тварин., Львів-1,34, 25-27. DOI: https://doi.org/10.31890/vttp.2019.04.17

Glagoleva T.I. (2017). Aggregative Activity of Basis Regular Blood Elements and Vascular Disaggregating Control oven It in Calves of Milk-vegetable Nutrition / T.I. Glagoleva, S.Yu. Zavalishina // Annual Research s Revier in Biology, 12 (6), 1-7. https://doi.org/10.9734/ARRB/2017/33767

Hoffman M, Monroe DM. Coagulation (2007): A modern view of hemostasis. Hemato Oncol Clin North Am., 21(1),1-11. https://doi.org/10.1016/j.hoc.2006.11.004

Камбур М. Д., Замазій А.А., Остапенко С. (2016) Динаміка показників гемостазу у корів в сухостійний період // Біологія тварин. Львів - № 2.- С.42

Глаголева Т.И., (2017) Антиагрегационный контроль сосудов над эритроцитами у новорожденных телят// Т.И Глаголева, А.Ю.Завалишина // Ежегодній обзор исследований в области биологии//12 (6), 1-7. https://doi.org/10.9734/ARRB/2017/33767

Tkacheva E. S. (2018). Physiological features of platelet aggregation in newborn piglets / E. S. Tkacheva, S.Yu. Zavalishina // Research Jornal of Pharmaceutical Biological and Chemical Sciences, 9. 5, 36-42 DOI: 10.31588/2413-4201-1883-239-3-61-68

З.Є. Щербатий, П.В. Боднар, Ю.Г. Кропивка (2017). Молочна продуктивність та відтворна здатність корів української чорно-рябої молочної породи різних типів конституції //Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького, 2017, т 19, № 74.- С.182-187.- doi:10.15421/nvlvet7440

Піщан С.Г., Літвіщенко Л.О., Гуцуляк Г.С. Тривалість лактації та фізіологічна напруженість організму первісток голштинської породи /Таврічеський науковий вісник.- №78.- Ч2.- Т.2.- С. 170-176.

Підручник: “Фізіологія сільськогосподарських тварин”, видання друге, доопрацеванне”, ( 2012 р) р Мазуркевич А.Й., Карповській В.І, Камбур М.Д. , Видав.: Вінніца, 455 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-18

Як цитувати

Камбур, М., Замазій, А., Скляр, О., & Нечипоренко, О. (2022). ГЕМОСТАЗ ТА СЕКРЕТОУТВОРЮЮЧА ФУНКЦІЯ ТКАНИН МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ КОРІВ. Аграрний вісник Причорномор’я, (102-103). https://doi.org/10.37000/abbsl.2022.102.22