ТРОМБОЦИТАРНИЙ ГЕМОСТАЗ КОРІВ У ПЕРІОД ТІЛЬНОСТИ

Автор(и)

  • М. Камбур Сумський національний аграрний університет
  • А. Замазій Полтавський державний аграрний університет
  • В. Касич Сумський національний аграрний університет
  • О. Нечипоренко Сумський національний аграрний університет

DOI:

https://doi.org/10.37000/abbsl.2022.102.21

Ключові слова:

корова, тільність, гемостаз, тромбоцити, кров

Анотація

Тромбоцитарний гемостаз корів під час тільності набуває значних змін. Вони свідчать, що впродовж періоду виношування плоду стан судинно-тромбоцитарного гемостазу тварини  набуває відповідних закономірностей у динаміці та активності окремих компонентів по мірі підвищення строку тільності тварин. Кількість тромбоцитів в крові корів від першого триместру тільності, до кінця третього триместру знижується відповідно в 1,17 (р<0,05), 1,28 (р<0,05) та в 1,33 рази (р<0,01), а за весь період тільності в 1,27 рази (р<0,01) У тільних корів в кінці першого триместру тільності протромбіновий час, виявся в 1,21 рази (р<0,05), коротше, в кінці другого триместру тільності у корів протромбіновий час виявився в 1,37 рази, а в кінці третього триместру тільності протромбіновий час гемостазу у корів знизився в 1,52 рази (р<0,001) у порівняні з даним показником корів контрольної групи. У тільних корів протромбіновий час гемостазу скорочувався від першого триместру тільності до кінця третього в 1,27 рази (р<0,01) і в середньому становив 32,11±2,19 сек. У нетільних корів впродовж всього періоду досліджень даний показник коливався в межах від 43,20±0,16сек до 43,52±0,70 сек, тобто практично не змінювався. В середньому, за весь період тільності у корів протромбіновий час виявився в 1,34 рази менше, ніж у не тільних корів (р<0,01). Подібна ж динаміка змін нами виявлена і за протромбіновим індексом гемостазу корів. У корів від першого триместру до кінця третього триместру тільності протромбіновий індекс послідовно знизився  в 1,14 рази (р<0,05). Міжнародне нормалізоване відношення впродовж тільності у корів знизилось в 1,16 рази (р<0,05). Значні зміни нами виявлені за вмістом фібриногену в крові корів. У тільних тварин вміст фібриногену в крові поступово підвищився і в кінці третього триместру тільності був в 1,31 рази більше (р<0,01). В середньому, за весь період досліджень вміст фібриногену, був в крові тільних корів в 1,12 рази більше (р<0,05) ніж у нетільних тварин. Зміна динаміки показників протромбінового та тромбінового часу гемостазу, вмісту фібриногену у крові корів за весь період тільності впливає на властивості крові. До кінця другого та третього триместру тільності в’язкість крові корів підвищилась в 1,15 (р<0,05) – 1,34 рази (р<0,01). Швидкість згортання крові тільних корів впродовж періоду виношування плоду також підвищувалась.

Посилання

M. D. Kambur, A. A. Zamaziy, A. V. Kolechko, A. Y. Lermantov, O. V. Butov. The quality of the blood of cows during pregnancy and their effects on reproduction and survival of newborn calves / Science and Education a New Dimension volume VI (157) issue 17 Р.26 – 29 https://doi.org/10.31174/send-nt2018-157vi17-06

Zamaziy A. Dynamics of platelet hemostasis of pregnant cows // Scientific Horizons. Vol 71, issue 9-10, P 23 – 29 https://doi.org/10.33249/2663-2144-2018-71-9-10-23-29

Physiology of animals (2008.) // [Mazurkevych A. Y., Karpovskyy v. I., Kambur M. D., Zamyziy A. A. etc.] ; by Ed. Mazurkiewicz and V. I. Karpovsky. Tutorial. VINNITCA: New book, 424.

Kambur М. D., Zamaziy A. A., Koleschko A V., Lermontov A. Yu., Butov O. V. (2018). Properties of blood cows during the period of their being, their influence on reproductive function of animals and viability of newborn calves. Budapest, Vengryya. Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, VI (17), Issue: 157, Р. 26-29.

Hoffman M, Monroe DM. Coagulation (2007): A modern view of hemostasis. Hemato Oncol Clin North Am., 21(1),1-11. https://doi.org/10.1016/j.hoc.2006.11.004

Markin L. B., Palyga I. E. Technology of help in chronic prenatal hypoxia/L. B. Markin, I. E. Palyha (2004) //Practical medicine, 3,24 – 27. DOI: 10.1161/CIRCRESAHA.110.221259

Tkacheva E. S. (2018). Physiological features of platelet aggregation in newborn piglets / E. S. Tkacheva, S.Yu. Zavalishina // Research Jornal of Pharmaceutical Biological and Chemical Sciences, 9. 5, 36-42 DOI: 10.31588/2413-4201-1883-239-3-61-68

Kambur M. D., Zamazis A. A., Ostapenko S. V. (2016). Dynamics of hemostasis indicators in cows in dry period/M. D. Kambur, А. A. Zamazii, S. V. Ostapenko//Biology of animals, 18, 4, 149-154.

Vink J.Y. (2006). Amniotic fluidin dexand birth weight: istherearelalation shipin diabetics with poorglucemic control / J.Y. Vink, S.H. Poggi // Am. J. Obstet. Gynecol, 195 (3), 848 –850. doi: 10.1016/s0002-9378(00)70343-7.

Veterinary obstetrics, gynecologists and biotechnology of reproduction of animals with the basics of andrology/ (2006)/ V. A. Yabloskyi, S. P. Khomych, G. M. Kalinowski, G. Haruta, M. I. Kharenko, v. I. Zavijuha, V. Lyubetskoy. Tutorial. Vinnitca.: Newbook, 592 pp.

Vereina N.K., Sinitsyn S.P., Chulkov V.S. Dynamics of hemostasis indicators in physiologically occurring pregnancy. Clinical laboratory diagnostics, 2012 – 243 р.

Falati S, Gross Р. Merrill-Skoloff G. Real time in vivo imaging of platelets, tissue factor and fibrin during arterial thrombus formation in the mouse. Nat Med. 2002; 8(10), P. 187–198. https://doi.org/10.1385/1-59259-782-3:187

Blomback В. Fibrinogen and fibrin - proteins with complex roles in hemostasis and thrombosis. Thromb Res. 1996: 83(1):1–75. https://doi.org/10.1016/0049-3848(96)00111-9.

Tkacheva E. S. (2018). Physiological features of platelet aggregation in newborn piglets. E. S. Tkacheva, S.Yu. Zavalishina. Research Jornal of Pharmaceutical Biological and Chemical Sciences, 9. 5, 36-42 DOI: 10.31588/2413-4201-1883-239-3-61-68

Hillary A. Physiological implications of adenosine receptor-mediated platelet aggregation Cell. Physiol. 2010, 226: 46–51. https://doi.org/10.1002/jcp.22379

Glagoleva T.I. Aggregative Activity of Basis Regular Blood Elements and Vascular Disaggregating Control oven It in Calves of Milk-vegetable Nutrition / T.I. Glagoleva, S.Yu. Zavalishina // Annual Research s Revier in Biology, 2017. 12 (6), 1-7. https://doi.org/10.9734/ARRB/2017/33767

Караліс І, Надар СК, Аль Ємен Е,та ін.Активація тромбоцитів при гіпертонії, спричиненої вагітністю. Thromb Res 2005;116:377–83. DOI: 10.1016/j.thromres.2005.01.009.

Теппермен Дж., Теппермен Х. Физиология обмена веществ и эндокринной системы: пер. с англ. – Мир, 1989. – 653 с.

Клевець М.Ю. Фізіологія людини і тварин (фізіологія нервової, м’язової і сенсорних систем) / М. Ю. Клевець, В. В. Манько, М. О. Гальків, та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 304 с.

Дорофеєв Д. Ю. Динаміка біохімічних показників крові корів української червоно-рябої молочної породи у різні періоди тільності / Д. Ю. Дорофеєв // Розведення і генетика тварин. – Вип. 34. – 2001. – С. 213–214.

Просяний С. Хімічний склад крові матерів та їхніх плодів чорно-рябої худоби різних генотипів / С. Просяний, Й. Сірацький, О. Данилків // Тваринництво України. – №8. – 2005. – С. 19–20.

Антонова О.А., Голубева О.А. Коагуляционные свойства мембранных микрочастиц тромбоцитов, эритроцитов, лейкоцитов и эндотелиальных клеток. Антонова О.А., Голубева О.А., Шустова В.В, Мазуров А.В. Кардиологический вестник Т.3 № 14. С.35 –37. https://doi.org/10.36396/ms.2019.14.03.005

Veterinary hematology: a diagnostic guide and color atlas. John W. Yarvey. Includes bibliographican references and index. Copyright 2012 by Sanders, an imprint of Elsevier. 360 p.

Сидельникова В.М. Гемостаз и беременность / В.М. Сидельникова, П.А. Кирющенков. – М: Триада-Х 2004. 208 c.

Власенко С.А. Характеристика коагуляційних процесів у корів протягом вагітності, післяродового періоду та за акушерської й гінекологічної патології / С. А. Власенко, М. В. Рубленко, Т. М. Чернишенко, О. В. Горницька, Т. М. Платонова //Біологія тварин. - 2016. - Т. 18, № 4. - С. 14-21. http://dx.doi.org/10.15407/animbiol18.04.014

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-18

Як цитувати

Камбур, М., Замазій, А., Касич, В., & Нечипоренко, О. (2022). ТРОМБОЦИТАРНИЙ ГЕМОСТАЗ КОРІВ У ПЕРІОД ТІЛЬНОСТИ. Аграрний вісник Причорномор’я, (102-103). https://doi.org/10.37000/abbsl.2022.102.21