МОНІТОРІНГ АМФІБІЙ ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ В СУЧАСНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ УМОВАХ

Автор(и)

  • Б. Слюсаренко Одеський державний аграрний університет
  • Ж. Коренєва Одеський державний аграрний університет
  • А. Голованова Одеський державний аграрний університет
  • Ю. Мазуренко Одеський державний аграрний університет
  • А. Островська Одеський державний аграрний університет

DOI:

https://doi.org/10.37000/abbsl.2022.102.03

Ключові слова:

амфібії, Одещина

Анотація

Фауна амфібій України нараховує 20 видів. На території України переважають європейські і центрально-європейські види амфібій, що складає близько 60% від загальної кількості видів.

Список амфібій Одеської області включає 12 види амфібій. Всі амфібії є корисними для людини: вони знижують чисельність комах (кровососів), які переносять небезпечні захворювання людини і тварин. Харчові раціони амфібій до 90% складаються з комарів. Амфібії поїдають ворогів риб (личинок бабок, жуків плавунців), тому приносить велику користь для рибних господарств. Амфібії, які живуть на суші знищують шкідників рослин, а головне, активно знищують комах яких не їдять птахи.

Список амфібій Одеської області включає 12 видів. Найбільш чисельними є представники: Triturus dobrogicus, Pelophylax lessonae, Hyla arborea, Pelophylax kl. Esculentus, Pelophylax ridibundus.

Амфібії – це тварини, які є надзвичайно вразливими до змін та забруднення навколишнього середовища. Їх існування на пряму пов'язано з наявністю чистих типів водойм, що дозволяє тваринам розмножуватися. Крім того, вкрай важливими для амфібій є чистота суші, яка є місцями живлення, їх схову та зимівлі.

Більшість амфібій, після розвитку у водному середовищі і виходу з водойм, можуть відходити вглиб суші майже на 500- 2500 м і повертатися до водойм тільки після набуття ними статевої зрілості.

В результаті діяльності людини в Україні та деяких країнах Європи чисельність амфібій стрімко скорочується, тому ці тварини охороняються законом більшості країн Європи. В нашій країні це плямиста саламандра, жаба прудка, ропуха очеретяна, тритони, які занесені до Червоної книги.

Посилання

Ананьева Н. Б., Боркин Л. Я., Даревский И. С., Орлов Н. Л. Земноводные и пресмыкающиеся. М.:ABF. 1998. 576 с.

Гончаренко А. Е.. Влияние условий водной среды на динамику численности и возрастную структуру популяций озерной лягушки в бассейне р. Южный Буг: Вопросы герпетологии. Киев: Наукова думка. 1989. 66–67.

Загороднюк І. В. Земноводні та плазуни України під охороною Бернської конвенції. Київ. 1999. 108 с.

Куртяк Ф. Ф., Крочко Ю. І. Морфологічна характеристика тритона дунайського (Amphibia, Salamandridae, Triturus) з території Притиснянської низовини. Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Сер. Біологія. 2003. №.12. С.102–107.

Куртяк Ф. Ф., Межжерин С. В. Изменчивость, распространение, численность гребенчатого, Triturus cristatus, и дунайского Triturus dobrogicus, тритонов (Amphibia, Salamandri- dae) в Закарпатье. Вестн. зоологии.2005. № 39 (5). С.49-57.

Котенко Т. І. Земноводні та плазуни. в кн.: Біорізноманітність Дунайського біосферного заповідника, збереження та управління. Київ : Наук. думка. 1999. С. 139–146.

Котенко Т. И. Новые находки обыкновенной чесночницы (Pelobates fuscus) в Крыму. Вестн. зоологии. 2001. № 35(2). С.89.

Межжерін С. В., Котенко Т. І., Морозов-Леонов С. Ю. Генетична різноманітність земноводних та плазунів: в кн.: Біорізноманітність Дунайського біосферного заповідника, збереження та управління. Київ, Наук. думка.1999. С.217–226.

Писанец Е. М. Фауна амфибий Украины: вопросы разнообразия и таксономии. Сообщение 1. Хвостатые амфибии (Caudata). Збірник праць Зоологічного музею. 2005. №37. С. 85-99.

Писанец Е. М. Фауна амфибий Украины: вопросы разнообразия и таксономии. Сообщение 2. Бесхвостатые амфибии (Anura). Зб. пр. Зоологічного музею. №38. С. 44-79.

Писанець Є. Земноводні України: посібник для визначення амфібій України та суміжних країн. Київ: Вид-во Раєвського, 2007. 192с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-18

Як цитувати

Слюсаренко, Б., Коренєва, Ж., Голованова, А., Мазуренко, Ю., & Островська, А. (2022). МОНІТОРІНГ АМФІБІЙ ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ В СУЧАСНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ УМОВАХ. Аграрний вісник Причорномор’я, (102-103). https://doi.org/10.37000/abbsl.2022.102.03