МОРФОФУНЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ В ОРГАНАХ ІМУНОГЕНЕЗУ СОБАК ЗА ПАРВОВІРУСНОГО ТА КОРОНАВІРУСНОГО ЕНТЕРИТУ

Автор(и)

  • М. Радзиховский Поліський національний університет
  • І. Горальський Поліський національний університет
  • О. Дишкант Поліський національний університет
  • М. Сокульський Поліський національний університет
  • О. Толокевич Поліський національний університет

DOI:

https://doi.org/10.37000/abbsl.2021.99.15

Ключові слова:

собаки, парвовірусний ентерит, коронавірусний ентерит, патолого-анатомічний розтин, макроскопічні зміни, гістологія, імунні органи

Анотація

У роботі, за допомогою експрес тестів VetExpert та в ІФА і ПЛР, визначено зміни у імунокомпетентних органах з урахуванням особливостей клінічного прояву хвороби та результатів макро- та мікроскопічних змін в органах і тканинах собак при коронавірусному та парвовірусному ентеритах.

На основі проведеного нами аналізу літературних джерел, результатів моніторингових та власних досліджень з’ясовано, що вірусні ентерити займають провідне місце в інфекційній патології собак і завдають значних збитків власникам тварин. Вірусні ентерити призводять до тяжких розладів багатьох систем організму, а однією з перших вражається – імунна.

Патологоанатомічний розтин собак виконували методом часткової евісцерації в загальноприйнятій послідовності. Виготовлені гістологічні зрізи фарбували гематоксиліном та еозином за стандартними прописами. Загальну гістологічну будову і мікроструктурні зміни гісто– та цитоструктур органів в гістологічних препаратах вивчали під світловим мікроскопом.

За результатами патолого-анатомічного розтину трупів собак за кишкової форми парвовірусного ентериту встановлено, зміни в органах імунного захисту, а саме: у тимусі найбільш виразними є порушення процесів диференціації лімфоцитів в тимусних часточках, в лімфатичних вузлах – розширення і переповнення кров'ю кровоносних судин й набряк коркової і мозкової речовини, в селезінці – набряк пульпи і накопичення в червоній пульпі гранул і зерен залізовмісного пігменту – гемосидерину, (внаслідок розпаду великої кількості еритроцитів).

За коронавірусного ентериту у собак виявляли патоморфологічні зміни в імунокомпетентних органах, що характеризують пригнічення функції імуногенезу під час інфекційного захворювання вірусної етіології. Так, у селезінці відмічаються крапчасті крововиливи, лімфатичні вузли – помірно гіперплазовані, з ознаками геморагічного запалення. Встановлено активну проліферацію лімфоїдного ряду клітин, що призводить до гіперплазії, і є одним з маркерів впливу інфекційного агента на макроорганізм у вигляді запального процесу в регіонарних лімфовузлах, що свідчить про репродукцію вірусу і вказує на розвиток імунологічних процесів.

Посилання

Geetha M. Epidemiology, pathogenesis, clinical findings and diagnosis of canine parvo viral infection – a mini review. International Journal of Scientific Engineering and Applied Science. 2015. № 1 (9). Р. 21–27.

Mira F., Dowgier G., Purpari G., Vicari D., Di Bella S., Macaluso G., Guercio A. Molecular typing of a novel canine parvovirus type 2a mutant circulating in Italy. Journal of Molecular Epidemiology and Evolutionary Genetics of Infectious Diseases. 2018. Vol. 18. P. 67‒73. DOI:10.1016/j.meegid.2018.03.010.

Raza A., Rand J., Qamar A. G., Jabbar A., Kopp S. Gastrointestinal Parasites in Shelter Dogs: Occurrence, Pathology, Treatment and Risk to Shelter Workers. Journals Animals. 2018. Vol. 8 (7). Р. 1–23. DOI:10.3390/ani8070108.

Buonavoglia C., Decaro N., Martella V., Elia G., Campolo M., Desario C., Castagnaro M., Tempesta M. Canine Coronavirus Highly Pathogenic for Dogs. Emerging Infectious Diseases. 2006. Vol. 12, № 3. P. 492–494. DOI:10.3201/ eid1203.050839.

Decario N., Desario C., Addie D. D., Martella V., Vieira M. J., Elia G., … Buonavoglia C. Molecular epidemiology of canine parvovirus. Europe. Emerging infections disease. 2007. Vol. 13. Р. 1222–1224. DOI:10.3201/eid1308.070505.

Drost G. A. Canine viral enteritis prevalence of parvo-, corona-, rotavirus infections in dogs in the Netherlands. Veterinary quarterly. 2015. № 2. P. 181‒190.

Радзиховський М. Л. Моніторинг ентеритів вірусної етіології у собак Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С. З. Гжицького. Сер. Ветеринарні науки. 2016. Т. 18, № 1 (65), ч. 1. С. 138–142.

Лісова В. В., Радзиховський М. Л. Патоморфологічна діагностика ентеритів вірусної етіології у собак. Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С. З. Гжицького. 2018. Т. 20, № 83. С. 299–303.

Craige E., Sykes J. Infections diseases of the dog and cat : 4th edition. St. Louis, Missouri : Saunders, 2012. 1376 p

Лісова В. В. Патоморфологія деяких органів імуногенезу за інфекційних хвороб у свиней. Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С. З. Гжицького. 2011. Т. 13, № 2 (48). Ч. 1. С. 172–175.

Коцюмбас Г. І., Шкіль М. І. Патоморфологічна характеристика імунних органів за цирковірусної інфекції поросят. Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С. З. Гжицького. 2018. Т. 20, № 83. С. 150–155.

Moon H. S., Lee S. A., Lee S. G., Choi R., Jeoung S. Y., Kim D., Hyun C. Comparison of the pathogenicity in three different Korean canine parvovirus 2 (CPV-2) isolates. Veterinary Microbiology. 2008. Vol. 131. P. 47–56. DOI:10.1016/ j.vetmic.2008.02.016.

Licitra B. N., Duhamel G. E., Whittaker G. R. Canine enteric coronaviruses: emerging viral pathogens with distinct recombinant spike proteins. Viruses. 2014. Vol. 6 (8). P 3363–3376. DOI:10.3390/v6083363.

Михайлова М. В. Иммуномодулирующее действие интерферонов и иммуноглобулинов на гуморальный и клеточный иммунитет у собак при чуме плотоядных : автореф. дис. …. канд. вет. наук : 16.00.04. Троицк, 1999 21 с.

Кварацхелия А.Г., Клочкова С.В., Никитюк Д.Б., Алексеева Н.Т. Морфологическая характеристика тимуса и селезенки при воздействии факторов различного происхождения. Журнал анатомии и гистопатологии. 2016. № 5(3). С. 77–83. doi.org/10.18499/2225-7357-2016-5-3-77-83

Меркулов Г. А. Курс патологической техники. Ленинград : Медицина, 1969. 423 с.

Зон Г. А., Скрипка М. В., Іванівська Л. Б. Патологоанатомічний розтин тварин : навч. посібник. Донецьк, 2009. 190 с.

Горальський Л. П., Хомич В. Т., Кононський О. І. Основи гістологічної техніки і морфофункціональні методи досліджень у нормі та при патології : навч. пос. Житомир : Полісся, 2011. 288 с.

Гістологія з основами гістологічної техніки : підручник / за ред. В. П. Пішака. Київ : КОНДОР, 2008. 400 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-28

Як цитувати

Радзиховский, М., Горальський, І., Дишкант, О., Сокульський, М., & Толокевич, О. (2021). МОРФОФУНЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ В ОРГАНАХ ІМУНОГЕНЕЗУ СОБАК ЗА ПАРВОВІРУСНОГО ТА КОРОНАВІРУСНОГО ЕНТЕРИТУ. Аграрний вісник Причорномор’я, (99). https://doi.org/10.37000/abbsl.2021.99.15