ПОШИРЕННЯ ТРЕМАТОДОЗІВ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ТА ЗАХОДИ БОРОТЬБИ

Автор(и)

  • А. Гудь Поліський національний університет
  • Ю. Довгій Поліський національний університет

DOI:

https://doi.org/10.37000/abbsl.2021.99.13

Ключові слова:

яйця, кров, трематоди, Тектін Супер, інтенсивність інвазії

Анотація

Науковим дослідженням було установлено, що в господарствах Житомирської області, широке розповсюдження набули такі паразитарні захворювання: фасціольоз, парамфістоматоз та дикроцеліоз. Вони є досить поширеними на даній території і несуть значні економічні збитки для господарств.

Досліджено, що середня екстенсивність інвазії становила 38,2%, парамфістомозу 4,2% та дикроцеліозу 6,9%, при максимальній ураженості в даному господарстві складає в межах 33-42%. Встановлено, що шляхами розповсюдження даних захворювань є стоячі мілкі водоймища, що знаходяться на пасовищах де випасається велика рогата худоба. Упродовж весняного періоду трематодозна інвазія почала знижуватись і зберігалась на такому рівні влітку та восени.

Результати досліджень свідчили про зміни гематологічних показників крові у хворих тварин після введення антигельмінтика «Тектін Супер». На початку досліджень було встановлено, що у хворих тварин інтенсивність інвазії складала 12,0 яєць фасціол, 7,0 яєць дикроцелій, 4,0 яйця парамфістом в одному грамі фекалій. На 15 - добу ефективність антигельмінтика становила 100%. Було отримано задовільні результати після лікування, що підтверджується підвищенням кількості еритроцитів, сегментоядерних нейтрофілів, лімфоцитів, вмісту гемоглобіну в еритроциті, гематокриту. Гематологічні показники крові тварин відновились до фізіологічних меж.

Підвищення біохімічних показників крові до фізіологічних меж або контрольної групи, проходило за рахунок дії антигельмінтика Тектін Супер на фасціоли, дикроцелії, парамфістоми. Це проходило за рахунок припинення синтезу і проникнення в організм продуктів життєдіяльності трематод, що володіє імуносупресивною дією. Результат дії антигельмінтика на організм був позитивним.

Посилання

Довгій Ю. Ю. Фасціольоз великої рогатої худоби в умовах тривалого впливу іонізуючого випромінювання (епізоотологія, патогенез та лікування): дис. … д-ра вет. наук : спец. 16.00.11 /НАУ. Київ, 2005. 340 с.

Study on Prevalence of Fascioliasis in Ruminants in Dasht Room County in Spring and Summer of 2013 / M. Abdolali et al. Animal and Veterinary Sciences. 2016. Vol. 4, N 2. P. 15–18. DOI: 10.11648/j.avs.20160402.11

Mortensen R. F., Duszkiewicz J. A. Mediation of CRP-dependent phagocytosis through mouse macrophage Fc-receptors. J. Immunol. 1977. Vol. 119, № 5. Р. 1611–1616.

Adediran O. A., Adebiyi A. I., Uwalaka E. C. Prevalence of Fasciola species in ruminants under extensive management system in Ibadan southwestern Nigeria. African journal of medicine and medical sciences. 2014. Vol. 43. P. 137–141.

Паразитоценозы крупного рогатого скота и меры борьбы с ними / А. И. Ятусевич, Е. Л. Братушкина, Р. Н. Протасовицкая, В. П. Пивовар. Наук. вісник нац. аграрного університету. 2006. Вип. 98. С. 233–236.

Шевченко А. М. Парамфістоматидози жуйних тварин (епізоотологія, діагностика, лікування і профілактика) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук. Київ, 2006. 21 с.

Ahmadi-hamedani M. Evaluation of selected biochemical parameters and hepatic enzymes activity in serum of cattle naturally infected with Dicrocoelium dendriticum in Semnan Province, Iran. Comparative Clinical Pathology. 2016. N 3. P. 555–558. https://doi.org/10.1007/s00580-016-2227-z

Alzaheb R. A., Al-Amer O. The Prevalence of Iron Deficiency Anemia and its Associated Risk Factors Among a Sample of Female University Students in Tabuk, Saudi Arabia. Clinical Medicine Insights: Women’s Health. 2017.Vol. 10. P. 1–8. http://dx.doi.org/10.1177/1179562X17745088

Fasciola hepatica: A comparative survey of adult fluke resistance to triclabendazole, nitroxynil and closantel on selected upland and lowland sheep farms in Northern Ireland using faecal egg counting, coproantigen ELISA testing and fluke histology / Hanna R. E. B., McMahon C., Ellison S., Edgar H. W., Kajugu P. E., Gordon A. et al. Veterinary Parasitology. 2015. Vol. 207, N 1/2. P. 34–43. https://doi.org/10.1016/j.vetpar.2014.11.016

Здун В. И., Яворский И. П. Профилактика фасциолеза в Предкарпатье и на сопредельных территориях. Методы профилактики и борьбы с трематодозами человека и животных : тез. докл. Всесоюз. науч. конф. (г. Сумы, 9-11 октября 1991 г.). Москва, 1991. С. 53–54.

Куляба О. В., Стибель В. В., Гутий Б. В. Вплив клозаверму А та катозалу на показники протеїнсинтезувальної функції печінки корів за експериментального фасціольозу, сенсибілізованих атиповими мікобактеріями. Наук. вісник Львів. Нац. університету вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. 2017. Т. 17, вип. 73. С. 122–125. DOI: 10.15421/nvlvet7325

Білопольська Т. П. Дикроцеліоз великої рогатої худоби в умовах Півдня України (поширення, діагностика, лікування) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук. Київ, 2012. 21 с.

Boray J. C. Fortshritte in der Bekampfung der Fasciolose. Schweizer. Arch. Tierheilkunde. 1971. Vol. 113, № 7. Р. 361–386.

Березовський А. В. Лікарські препарати нового покоління для ветеринарної медицини. Київ : Ветінформ, 2000. 88 с.

Довгій Ю. Ю. Трематодози жуйних тварин в забрудненій радіонуклідами та умовно чистій зонах : монографія. Київ : Видав. центр НАУ, 2008. 114 с.

Fasciola hepatica is associated with failure to detect bovine tuberculosis in dairy cattle / Claridge J., Diggle P., McCann C. M., Mulcahy G., Flynn R., McNair J. et al. Nat Commun. 2012. N 3. P. 853. DOI: 10.1038/ncomms1840

Brygadyrenko V., Ivanyshyn V. Changes in the body mass of Megaphyllum kievense (Diplopoda, Julidae) and the granulometric composition of leaf litter subject to different concentrations of copper. Journal of Forest Science. 2015. Vol. 61, N 9. P. 369–376. http://dx.doi.org/10.17221/36/2015-JFS

Mapping human health risks from exposure to trace metal contamination of drinking water sources in Pakistan / Bhowmik A. K., Alamdar A., Katsoyiannis I., Shen H., Ali N., Alie S. M. et al. Science of The Total Environment. 2015. Vol. 538. P. 306–316. http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv

Chronic arsenicosis in cattle with special reference to its metabolism in arsenic endemic village of Nadia district West Bengal In Mishra / Datta B. K., Mishra A., Singh A., Sar T. K., Sarkar S., Bhatacharya A. et al. Science of The Total Environment. 2010. Vol. 409, N 2. P. 284–288. http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2010.10.003

Experimental study of tropism in cultivated canine coronavirus in the small intestine of puppies / Goralskii L., Radzіkhovsky N., Dyshkant О., Dunaievska O., Sokulskiy I. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2019. Vol. 10, № 4. P. 489–496. https://doi.org/10.15421/021972

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-28

Як цитувати

Гудь, А., & Довгій, Ю. (2021). ПОШИРЕННЯ ТРЕМАТОДОЗІВ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ТА ЗАХОДИ БОРОТЬБИ. Аграрний вісник Причорномор’я, (99). https://doi.org/10.37000/abbsl.2021.99.13