ОЦІНКА ЯКОСТІ ВОД ТУЗЛОВСЬКИХ ЛИМАНІВ ЗА ІНДЕКСОМ ЗАБРУДНЕННЯ ВОДИ (ІЗВ)

Автор(и)

  • I. Sachenko Одеський державний екологічний університет
  • G. Volkodav Одеський державний екологічний університет

DOI:

https://doi.org/10.37000/abbsl.2020.96.23

Ключові слова:

оцінка якості, забруднюючі речовини, поверхневі води, гранично-допустими концентрації, якість води, азот, нафтопродукти, феноли, індекс забруднення

Анотація

Стан водної екосистеми лиманів Тузловської групи відображає зростання техногенного навантаження, що зумовлює процес її деградації. Таким чином, на сучасному етапі природні умови лиманів північно-західного Причорномор’я, характеризуються повсюдним антропогенним перетворенням. Найбільш масовим видом антропогенного впливу на лимани є сільське господарство. У зв'язку з інтенсифікацією сільськогосподарського виробництва різко збільшилася площа еродованих земель та винос в річкову мережу продуктів ерозійного змиву, в тому числі отрутохімікатів і добрив. Крім того в водні об'єкти регіону, які живлять лимани здійснюється регулярний скид стічних вод. У роботі здійснено оцінку якості вод лиманів Тузловської групи за індексом забруднення води (ІЗВ). Оцінка якості води проводилась за ІЗВ для рибогосподарських ГДК. Найпоширенішими
забруднюючими речовинами є феноли та загальний фосфор; перевищення органічних речовин з БСК5 у водах лиманів є не значними, причиною цього перевищення є скид недостатньо очищених побутових вод. Метою дослідження є дослідження сучасного стану якості вод лиманів Тузловської групи. Об’єкт дослідження — якість вод лиманів Шагани, Алібей та Карачаус

Посилання

1. Сафранов Т. А., Тучковенко Ю. С. // Актуальные проблемы лиманов северо-западного Причерноморья: Коллективная монография / Под ред. Ю.С. Тучковенко, Е. Д. Гопченко. Одесский государственный экологический
университет. Одесса: ТЭС, 2011. 224 с.
2. Зайцев Ю. П., Александров Б. Г. Северо-западная часть Чёрного моря: (биология и экология). К.: Наукова Думка, 2006. С. 351 – 356.
3. Гыжко Л. В. Физико-географические черты «Тузловской группы» лиманов на северо-западном побережье Черного моря. Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки. 2014. Т. 19, вип. 2. С. 70-79.
4. Пелешенко В. І. Загальна гідрохімія: підручник / Київ: Либідь, 1997. 382 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-21

Як цитувати

Sachenko, I., & Volkodav, G. (2020). ОЦІНКА ЯКОСТІ ВОД ТУЗЛОВСЬКИХ ЛИМАНІВ ЗА ІНДЕКСОМ ЗАБРУДНЕННЯ ВОДИ (ІЗВ). Аграрний вісник Причорномор’я, (96). https://doi.org/10.37000/abbsl.2020.96.23