ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ З ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТОДУ «СИМВОЛДРАМИ»

Автор(и)

  • A. Noginskaya Одеський державний аграрний університет
  • I. Fedorovа Одеський державний аграрний університет

DOI:

https://doi.org/10.37000/abbsl.2020.96.17

Ключові слова:

компетенція, професійна етика, професійно-етична компетентність, лікар ветеринарної медицини, метод «символдрама»

Анотація

Авторами статті зроблено спробу дослідити рівень формування професійно-етичної компетентності майбутніх лікарів ветеринарної медицини факультету ветеринарної медицини і біотехнологій Одеського державного
аграрного університету. Розглянуто теоретичні аспекти значення понять «компетенція», «компетентність», «професійно-етична компетентність». Опрацьовано дослідження наукової спільноти у галузі медичної освіти, проблем
психології у медичній освіті, компетенцій особистісного професійного розвитку лікаря, формування професійно-етичної компетентності та професійно важливих якостей лікаря ветеринарної медицини. Проаналізовано стан формування сучасного етичного комплексу лікаря ветеринарної медицини. Цей аспект є вкрай необхідним у ході формування професійних компетентностей майбутнього лікаря ветеринарної медицини, навчальної діяльності та
практичної підготовки під час навчання за спеціальності 211 Ветеринарна медицина в Одеському державному аграрному університеті. Автори приділили увагу формуванню моральних аспектів здобувачів вищої освіти ОДАУ, які
базуються, в першу чергу, на загальноприйнятих цінностях, суспільній думці та особистих переконаннях студентів. На основі моральних аспектів починає формуватися професійно-етична компетентність майбутнього лікаря
ветеринарної медицини, який навчається в ОДАУ. Розроблено анкети з тестовими питаннями з метою перевірки сформованості професійно-етичної компетентності майбутніх лікарів ветеринарної медицини, що навчаються в
ОДАУ. Основну увагу було приділено вмінням узгоджувати власні інтереси, цілі, мотиви з вимогами та нормами ветеринарних клінік, що є запорукою становлення фахівця – лікаря ветеринарної медицини. Дослідники дійшли до
висновку про те, що потрібно посилити знання здобувачів вищої освіти в галузі ветеринарної медицини з професійної етики лікаря ветеринарної медицини в ході лекцій, семінарів, практичних занять, а також під час практики у
ветеринарних клініках та на тваринницьких фермах.

Посилання

1. Словник-довідник з професійної педагогіки / за ред. А. В. Семенової. Одеса : Пальміра, 2006. С. 233.
2. Дудікова Л. В. Методичні рекомендації науково-педагогічним працівникам медичних закладів вищої освіти щодо формування професійноетичної компетентності майбутніх лікарів. Молодь і ринок. 2018. №6 (161). С.55-61.
3. Болотов В. А., Серіков В.В. Компетентосная модель от идеи к образовательной програме. Педагогіка. 2003. № 10. С. 10-12.
4. Блощинська В. А. Етика практикум. Київ : Центр навчальної літератури, 2005. 309 с.
5. Сохань Л. В., Єрмаков І. Г., Несен Г. М. Життєва компетентність особистості. Київ : Богдана, 2003. С.83.
6. Бралатан В. П., Гуцаленко Л. В., Здирко Н. Г. Професійна етика. Навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2011. С.12.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-21

Як цитувати

Noginskaya, A., & Fedorovа I. (2020). ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ З ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТОДУ «СИМВОЛДРАМИ». Аграрний вісник Причорномор’я, (96). https://doi.org/10.37000/abbsl.2020.96.17