ПРИНЦИПИ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ І ВПРОВАДЖЕННЯ ЇЇ В ГЕОДЕЗІЇ ТА ЗЕМЛЕУСТРОЇ

Автор(и)

  • V. Artemov Одеський державний аграрний університет
  • T. Movchan Одеський державний аграрний університет
  • E. Bakhchevan Одеський фінансово-економічний коледж КНТЕУ
  • T Danko Одеський фінансово-економічний коледж КНТЕУ

DOI:

https://doi.org/10.37000/abbsl.2020.96.16

Ключові слова:

цифрова трансформація, цифровізація, принципи цифровізації, геодезія, ГІС, землеустрій, кадастр, KPI (Key Performance Indicator), Держгеокадастр

Анотація

Досліджено сучасний стан цифрової трансформації в Україні і принципи впровадження її в геодезії та землеустрої. Визначено взаємозв’язок розвитку і підготовки професійних кадрів, максимально орієнтованих на реальні потреби ІТ-індустрії країни. Сформульовано запуск технології у 2020 році. Простежено концепції розвитку цифрової економіки й суспільства нашої держави та проаналізовано прогнозну частку цифрової економіки у ВВП 2030Е.
Проаналізовано особливості впровадження цифрової трансформації в геодезії, картографії, землеустрої та кадастрі, які пов’язані, з використанням ГІСтехнологій, призначених для виконання задач по збереженню інформації про земельні ділянки, побудови топографічних планів, створення формалізованих звітних документів. Висвітлено основні проблеми і принципи, що гальмують розвиток цифрової трансформації в Україні. Наведено ідеї щодо розвитку і удосконалення вітчизняного ринку цифрової трансформації.

Посилання

1. Ковальчук І. П., Ковальчук А. І. Структура цифрового атласу вартості земель України. Часопис картографії: Зб. наук. праць. 2019. Вип. 20. С. 5-26. URL: http://maptimes.inf.ua/CH_20/Ch20_Article1_Structure-of-Ua-land-digitalatlas.html (дата звернення: 10.01.2020)
2. Люльчик В.О., Качановський О.І., Булакевич С.В. Застосування геоінформаційних систем у сучасному землеустрої. Український журнал прикладної економіки. 2017. Т. 2. № 2. С. 129-137.
3. Русіна Н.Г., Люльчик В.О. Програмне забезпечення геодезичних розрахунків у землеустрої. Вчені записки Таврійського нац. ун-ту ім. В.І. Вернадського. 2019. Том 30 (69) Ч. 2 № 1. С. 156-160. URL: http://tech.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/1_2019/part_2/29.pdf. (дата звернення: 27.12.2019)
4. Бахчеван Е.В., Данько Т.О. Цифрова трансформація економіки. Моделі розвитку економіки: новітні технології в менеджменті, обліку та фінансах: Зб. наук. праць за матеріалами ВНПК. 22.11.2019. С. 32-34. URL: http://www.otei.odessa.ua/ (дата звернення: 19.12.2019)
5. Артемов В.О., Бахчеван Е.В. Данько Т.О. Тенденції розвитку електронної комерції в Україні. Наук. вісник Одеського нац. екон. ун-ту. 2018. № 10 (262). С. 13-35. URL: http://n-visnik.oneu.edu.ua/collections/2018/262/pdf/13-35.pdf.
6. Мовчан Т.В. Прогнозні моделі управління в галузі використання та охорони земельних ресурсів на регіональному рівні : монографія. Одеса. 2010. 178с.
7. Україна 2030Е - країна з розвинутою цифровою економікою. URL: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html. (дата звернення: 19.12.2019)

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-21

Як цитувати

Artemov, V., Movchan, T., Bakhchevan, E., & Danko, T. (2020). ПРИНЦИПИ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ І ВПРОВАДЖЕННЯ ЇЇ В ГЕОДЕЗІЇ ТА ЗЕМЛЕУСТРОЇ. Аграрний вісник Причорномор’я, (96). https://doi.org/10.37000/abbsl.2020.96.16