ГОСПОДАРСЬКО-КОРИСНІ ОЗНАКИ СВИНЕЙ ПОРОДИ П’ЄТРЕН В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • R. Susol Одеський державний аграрний університет
  • О. Tatsiy Одеський державний аграрний університет

DOI:

https://doi.org/10.37000/abbsl.2020.96.12

Ключові слова:

продуктивність, основне стадо, молодняк, репродуктивні, відгодівельні, м’ясні якості, екстер’єр, порода п’єтрен

Анотація

Досліджено господарсько-корисні ознаки свиней породи п’єтрен в умовах півдня України на сучасному етапі розвитку даного генотипу. Так, свині породи п’єтрен французького походження відзначаються специфічними
продуктивними характеристиками: помірними репродуктивними ознаками (середня багатоплідність свиноматок основного стада 9,5 голів, а тварин провідної групи – 10,4 голів, тобто селекційний ефект – 0,9 голів) та високими
відгодівельними ознаками (молодняк даної породи має середній вік досягнення живої маси 100 кг 156 днів при витратах корму 3,1 корм. од. на 1 кг приросту) і відмінними м’ясними якостями (довжині туші 94 см, товщина шпику на рівні 6-7 грудних хребців 8 мм; вміст м’яса 76,8% та 75,5% відповідно за живої маси молодняку 100 кг та 120 кг). Результати досліджень доводять, що свині породи п’єтрен перевищують існуючі вимоги класу еліта діючої інструкції з бонітування свиней (2003 р.), що висуваються до ІІ групи порід за середніми показниками живої маси, проте за показником довжини тулубу встановлена відповідність вимогам переважно ІІ класу бонітувальної шкали, що можна
цілком пояснити специфічністю екстер’єру даної породи порівняно з іншими м’ясними породами (ландрас, дюрок та іншими).

Посилання

1.Аналіз біометричних даних у розведенні та селекції тварин : навчальний посібник / С. С. [Крамаренко, С. І. Луговий, А. В. Лихач]. Миколаїв: МНАУ, 2019. 211 с.
2.Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин : навчальний посібник / за ред. Р. Л. Сусола. Одеса : Бондаренко М. О., 2019. 280 с
3.Біометричний аналіз мінливості ознак сільськогосподарських тварин і птиці : навчальний посібник [В. П. Коваленко, В. І. Халак, Т. І. Нежлукченко]. Херсон: Олді-плюс, 2010. 225 с
4.Сусол Р. Л. Науково-практичні методи використання свиней породи п’єтрен у системі «генотип × середовище» : моногр. / Р. Л. Сусол. Одеса: Букаєв В. В., 2015. 177 с.
5.Селекция на мясность: качество продукции и стрессустойчивость свиней : учеб. пособ. / [Г. В. Максимов, В. Н. Василенко, В. Г. Максимов, А. Г. Максимов]. Ростов н/Д : Ростиздат, 2003. 352 с.
6.Бажов Г. М., Комлацкий В. И. Биотехнология интенсивного свиноводства. Москва: Росагропромиздат, 1989. 269 с.
7.Свинарство : монографія / за наук. ред. В. М. Волощука. К. : Аграр. Наука, 2014. 592 с.
8.Сучасні методики досліджень у свинарстві [В.П. Рибалко, М. Д. Березовський, Г.А. Богданов та ін.]. Полтава: ІС УААН, 2005. 228 с.
9.Методики исследований по свиноводству / Полтавский НИИ свиноводства. Харьков, 1977. 151 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-21

Як цитувати

Susol, R., & Tatsiy О. (2020). ГОСПОДАРСЬКО-КОРИСНІ ОЗНАКИ СВИНЕЙ ПОРОДИ П’ЄТРЕН В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ. Аграрний вісник Причорномор’я, (96). https://doi.org/10.37000/abbsl.2020.96.12