ПЕРВИННА ОЧИСТКА СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ В ПОЛІ ВІБРОАКУСТИЧНОЇ ДІЇ.

Автор(и)

  • P. Osadchuk Одеський державний аграрний університет

DOI:

https://doi.org/10.37000/abbsl.2019.95.25

Ключові слова:

ультразвукове поле, соняшникова олія, осад, магнітострикційний випромінювач, інтенсифікація процесу очистки

Анотація

Розглядається можливість та перспективи використання фізичних полів на процес очищення соняшникової олії. Проведено аналіз існуючих досліджень використання обробки ультразвуковими хвилями рідинних харчових продуктів. У розрізі впливу протікання процесу розділення між двома або кількома неоднорідними середовищами в системах рідина - рідина та рідина - тверде тіло. Розроблено математичну модель яка описує процес впливу даного фізичного поля на рослинні олії при їх очищенні після отримання. За допомогою представленого математичного опису можна розрахувати оптимальний час обробки рідких рослинних олій незалежно від сировини з якої вони отримані. Представлено експериментальні дослідження даного процесу. Які були проведені з метою інтенсифікації та збільшення виділення кількості фосфоровмісних речовин, жирних кислот, восків та інших супутніх речовин. При змінній інтенсивності, на різних частотах ультразвуку та декількох видах соняшникової олії. Отримані результати експериментальних досліджень підтвердили позитивні очікування. Наведено графічний матеріал, який описує фізичний експеримент. Результатом чого є отримання технологічних параметрів використання ультразвукового поля при яких досягається оптимальний ефект по видаленню зважених речовин і відповідно відбувається інтенсифікація процесу фільтрації. При цих умовах отримана олія високої якості, яка відповідає згідно ДСТУ – олія гідратована виморожена вищого ґатунку. Без проведення процесу гідратації та обробки низькими температурами. Це приводить до скорочення енерговитрат та кількості обладнання при процесі очистки олії. Погрішність теоретичного та практичного експерименту не перебільшує 10 відсотків. В порівнянні зі звичайною фільтрацією, при обробці ультразвуковим полем видалення домішок збільшилось на 12 %.

Посилання

1. Van Duijn G. Oils and Fats [Text] // Food safety management: a practical guide for the food industry. –2013. –P.325–345.
2. Жири и масла. Производство, состав и свойства, применение. / Р. О/Брайен: пер. с англ. 2-го изд. В. Д. Широкова, Д. А. Бабейкеной, Н. С. Селивановой, Н. В. Маглы – СПб: Профессия, 2007. – 752 с.
3. Hamm W. Edible oil processing [Text] / W.Hamm, Richard J.Hamilton, G.Calliauw. –Chicester, United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd, 2013. –342p.
4. Шестакова Е.А, Верболоз Е.И., Антуфьев В.Т. Магнито-акустическая интенсификация процесса очистки фосфатидного концентрата // Вестник ВГУИТ. 2017. Т. 79. № 2. С. 24–29.
5. The Effect of Ultrasonic Waves in Bleaching of Olive and Sunflower Oils and Comparison with Conventional Bleaching // R. Abbasi, M. Ghavami, M. Gharachorloo, H. Mahmood-Fashandi. Journal of Food Processing and Preservation. 2016. №1, P. 25–34.
6. Asgari S., Sahari M. A., Barzegar M. Practical modeling and optimization of ultrasound-assisted bleaching of olive oil using hybrid artificial neural network-genetic algorithm technique - Computers and Electronics in Agriculture. – 2017 – Р. 15-23.
7. H. Mahmood-Fashandi, M. Ghavami, M. Gharachorloo, R. Abbasi, A. Khaneghah. Using of Ultrasonic in Degumming of Soybean and Sunflower Seed Oils: Com-parison with the Conventional Degumming // H. Mahmood-Fashandi, M. Ghavami, M. Gharachorloo, R. Abbasi, A. Khaneghah. Journal of Food Processing and Preservation. 2017. №1, P. 41-50
8. И .Г. Устенко, Н.Б. Юшков. Волновая технология очистки, рафинации и депарафинации растительных масел // Международная научная конференция «Колебания и волны в механических системах»: сб. тез. док./ Москва ИМАШ РАН. - 2012. - С.28-29
9. Шмырков О.В., Юшков Н.Б., Кормилицын В.И. Исследования характеристик плоского волнового генератора проточного типа с различными телами обтекания // М.: Инженерный журнал. Справочник. - 2013. - №2. - С.12-21
10. R.Gordon, I.Gorodnitsky, V.Grishko “Method for caviration-assisted refining, degumming and dewaxing of oil and fat”, US Patent Application Publication No.: US2009/0314688A1, 2009 г.
11. С. А. Бредихин, Ф. Я. Рудик, М. С. Тулеева. Фильтрование подсолнечного масла в поле виброакустического воздействия. // Весник ВГУИТ – 2017. – №1 с. 22–27.
12. Осадчук П. І., Дударєв І. І. Формування технології очистки рослинної олії в умовах міні-цехів. Збірник наукових праць, ОНАХТ. Випуск 1 том 82 – Одеса, 2018. - С. 99-103.
13. Osadchuk P. I. Introduction of magnetic hydrodynamic resonators when cleaning vegetable oils. Аграрний вісник причорномор’я. Технічні науки. Вип.85. Одеса, 2017 – С.96–100.
14. Осадчук П. І. Теоретичні основи технології очищення рослиних олій. Наукові праці ОНАХТ, Випуск 37 - 2010 р. – С.135–139.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-24

Як цитувати

Osadchuk, P. (2019). ПЕРВИННА ОЧИСТКА СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ В ПОЛІ ВІБРОАКУСТИЧНОЇ ДІЇ. Аграрний вісник Причорномор’я, (95), 167-180. https://doi.org/10.37000/abbsl.2019.95.25