ІНКОРПОРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ В ПЛОЩИНУ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • T. Shabatura Одеський державний аграрний університет
  • Y. Kravchenko Одеська державна академія технічного регулювання та якості

DOI:

https://doi.org/10.37000/abbsl.2019.95.24

Ключові слова:

соціальна складова, економічний розвиток, аграрне підприємство, інкорпорування, принципи, завдання, інструменти, методи, етапи

Анотація

У статті висвітлені проблемні питання інкорпорування соціальної складової в площину економічного розвитку вітчизняних аграрних підприємств. Висвітлено етапи, результативні ознаки, домінанти, методи, координуючі важелі, стадії та чинники дії на процес інкорпорування принципів соціальної відповідальності в площину економічного розвитку аграрних підприємств. Відповідно до розробленої М. Портером моделі конкурентної стратегії визначено конститутивні чинники інкорпорування домінант соціальної відповідальності в економічних розвиток аграрних підприємств, а саме: широкі соціальні очікування; методична платформа інкорпорування соціальної відповідальності, що ґрунтується на відповідних механізмах і складових. Надано структуризацію головних складових конструкту інкорпорування та розвитку соціальної складової в аграрних підприємствах.

Посилання

1.Баюра Д.О. Формування системи корпоративного управління на засадах соціальної відповідальності. Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя: Економiка. № 151. 2013. С. 18-22.
2.Божкова В.В., Сагер Л.Ю. Соціально-відповідальний бізнес як один із напрямків поліпшення іміджу вітчизняних суб’єктів господарювання. Механізм регулювання економіки. 2010. № 1. С. 145-153.
3.Гришова І.Ю., Шабатура Т.С. Імплементація соціально-орієнтованого бізнесу в площину економічного розвитку харчових підприємств. Економіка : реалії часу. Науковий журнал. 2014. № 3(13). С. 13–21.
4.Кривоус В. Корпоративна соціальна відповідальність у контексті формування партнерських взаємовідносин між державою, бізнесом та суспільством. Журнал європейської економіки. 2016. Т. 15, № 2. С. 172-182. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jee_2016_15_2_4. (Дата звернення: 11.12.2018).
5.Соціальна відповідальність: навч. посіб. / за заг. ред. д.е.н., проф. А.М. Колота. К.: КНЕУ, 2015. 519 с.
6.Мних О.Б., Далик В.П. Актуальні проблеми впровадження концепції соціальної відповідальності корпоративних структур. Актуальные проблеми экономики. 2013. № 12. С 168-175.
7.Третяк М.В. Типологія соціальної відповідальності бізнесу. Теорія та практика державного управління. 2014. –№ 4, (47). С. 1-10.
8.ISO 26000: Guidance on Social Responsibility (ISO/FDIS2600). INTERNATIONAL STANDARD. URL: https://www.tuv.com/media/india/informationcenter_1/ systems/ Corporate_ Social_ Responsibility.pdf. (дата звернення: 14.08.2019).
9.Michael E. Porter. Strategy and Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility. Harvard Business Review. 2006. №12. pp. 78-92.
10.Шабатура Т.С. Соціально-відповідальна поведінка вітчизняних бізнес– одиниць. Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал. Чернігів. нац. технол. Ун-т. Чернігів : ЧНТУ, 2018. № 4 (16). С. 43–49. DOI: 10.25140/2411–5215–2018–4(16)–43–48

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-24

Як цитувати

Shabatura, T., & Kravchenko, Y. (2020). ІНКОРПОРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ В ПЛОЩИНУ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Аграрний вісник Причорномор’я, (95), 156-166. https://doi.org/10.37000/abbsl.2019.95.24