№ 93 (2019): Аграрний вісник Причорномор'я

Містить статті з актуальних проблем ветеринарної медицини. Для наукових працівників, студентів, фахівців ветеринарної медицини.

Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Одеського державного аграрного університету від 26 вересня 2019 р. (протокол № 2).

Збірник включено до переліку фахових видань ВАК України (постанова Президії ВАК України від 10 лютого 2010 року, № 1-05/1).

Опубліковано: 2019-06-06

Весь випуск