ЗООТЕХНІЧНА ОЦІНКА ТА ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СВИНОМАТОК ВЕЛИКОЇ БІЛОЇ ПОРОДИ РІЗНОЇ ПЛЕМІННОЇ ЦІННОСТІ

Автор(и)

  • V. Khalak Державна установа Інститут зернових культур НААН
  • R. Susol Державна установа Інститут зернових культур НААН

DOI:

https://doi.org/10.37000/abbsl.2019.95.15

Ключові слова:

порода, ремонтні свинки, власна продуктивність, свиноматка, відтворювальні якості, індекс BLUP, мінливість, кореляція, економічна ефективність

Анотація

Наведено дані щодо оцінки ремонтних свинок за показниками власної продуктивності та свиноматок великої білої породи різної племінної цінності за ознаками відтворювальних якостей, розраховано рівень кореляційних зв’язків між ознаками та економічну ефективність результатів досліджень. Встановлено, що ремонтні свинки та свиноматки класу М+ за індексом BLUP переважали ровесників протилежного класу М- за віком досягнення живої маси 100 кг на 8,14 %, товщиною шпику на рівні 6-7 грудних хребців – на 23,79 %, багатоплідністю – на 10,28 % та масою гнізда на час відлучення, у віці 28-35 діб – на 14,97 %. Вірогідні зв’язки у тварин загальної вибірки (n=404), класів М+ ( n=88), М0 (n=204) та М- (n=109) встановлено між показниками власної продуктивності ремонтних свинок, відтворювальних якостей свиноматок, а також індексами ІВГ0 (-0,778 – +0,999), І (-0,542 - +0,934), індексом BLUP та ознаками власної продуктивності (-0,162 – -0,634).Використання свиноматок класу М+ (індекс BLUP коливається у межах від 121,28 до 194,91 балів) забезпечує одержання додаткової продукції на рівні + 9,09 %.

Посилання

1. Волощук В. М. Стан і перспективи розвитку галузі свинарства // Вісник аграрної науки. 2014. № 2. С. 17-20.
2. Березовский Н. Д., Гетя А. А., Ващенко П. А. Селекционная работа с крупной белой породой свиней в Украине // Современные проблемы интенсификации производства свинины: сб. научн. тр. XIV междунар. научн.-практ. конф. по свиноводству (11-13 июля 2007 г.). Ульяновск, 2007.
3. Березовський М.Д., Ващенко П.А. Комбінаційна здатність ліній свиней // Вісник аграрної науки. 2010. №3. С. 40-43.
4. Ващенко П. А. Визначення племінної цінності свиней різними методами // Вісник аграрної науки Причорномор’я. Миколаїв, 2010. Вип. 1 (52), Т. 2. С. 76-79.
5. Ващенко П.А., Балацкий В.Н., Почерняев К.Ф. Использование модели BLUP с включением ДНК-маркеров для оценки свиней // Зоотехническая наука Белоруси: Сборник научных трудов . Жодино, 2015. Т. 50. Ч 1. С. 43-50.
6. Ващенко П.А. Прогнозування племінної цінності свиней на основі лінійних моделей, селекційних індексів та ДНК-маркерів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : спец. 06.02.01 «Розведення та селекція тварин». Миколаїв, 2019. 43 с.
7. Вовк В.О., Ващенко П.А., Скрипка С.М. Вплив комбінаційної здатності на репродуктивні якості свиней при чистопородному розведенні та схрещуванні // Свинарство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. Полтава. 2012. Вип. 60. С. 46-49.
8. Патент 66551Україна, МПК (2011.01) А 01К 67/02 (2006.01), А 61D 19/00.Спосіб визначення вирівняності гнізда свиноматок / Халак В.І.; заявник патенту Інститут тваринництва центральних районів УААН, власник патенту ДУ Інститут сільського господарства степової зони НААН. - № u 2011007148; заявл. 06.06.2011; опубл. 10.01.2012, Бюл. №1.
9. Методика определения экономической эффективности использования в сельском хозяйстве результатов научно-исследовательских работ, новой техники, изобретения, рационализаторских предложений. Москва: ВНИИПИ, 1983. 149 с.
10. Ващенко, П.А. 2019. Прогнозування племінної цінності свиней на основі лінійних моделей селекційних індексів та ДНК-маркерів. Автореф. дис. д-ра с.-г. наук. Миколаїв. 43 с.
11. Ващенко П. А., Березовський М. Д. Система автоматизованого збору і обробки селекційної інформації для індексної оцінки свиней : методичні рекомендації Полтава: Інститут свинарства і АПВ НААН України, 2013. 18 с.
12. Лакин Г. Ф. Биометрия: учебное пособие [для биол. спец. наук]. (4-е изд., перераб. и доп.) - М.: Высшая школа, 1990. 352 с.
13. Інструкція з бонітування свиней. Інструкція з ведення племінного обліку у свинарстві. – К.: Видавничо – поліграфічний центр «Київський університет», 2003. 64 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-24

Як цитувати

Khalak, V., & Susol, R. (2020). ЗООТЕХНІЧНА ОЦІНКА ТА ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СВИНОМАТОК ВЕЛИКОЇ БІЛОЇ ПОРОДИ РІЗНОЇ ПЛЕМІННОЇ ЦІННОСТІ. Аграрний вісник Причорномор’я, (95), 90-97. https://doi.org/10.37000/abbsl.2019.95.15