ОКСИГЕНО-ТРАНСПОТРНА ФУНКЦІЯ КРОВІ У СВИНЕЙ З РІЗНИМИ ТИПАМИ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ДІЇ КОРМОВОГО СТРЕСУ

Автор(и)

  • В.І. Карповський Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
  • В.О. Данчук Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
  • О.В. Данчук Одеський державний аграрний університет
  • В.В. Данчук Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
  • В.А. Чепурна ЗВО «Подільський державний університет»
  • О.В. Кульбако
  • А.Й. Торжаш Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

DOI:

https://doi.org/10.37000/abbsl.2022.102.12

Ключові слова:

свині, вища нервова діяльність, стрес, оксигено-транспортна функція крові

Анотація

У статті показано стан оксигено-транспортної функції крові у свиней з різними типами вищої нервової діяльності за дії кормового стресу. За допомогою модифікованої методики визначення типологічних характеристик нервових процесів у свиней було підібрано чотири групи тварин з різними типами нервової системи. Доведено, що за дії стресу у свиней знижується оксигено-транспортна функція крові, що характеризується зменшенням кількості еритроцитів та вмісту гемоглобіну в крові. Зміни якісних і кількісних показників червоної крові свиней за дії кормового стресу залежали від типу нервової діяльності свиней. Так, через добу після дії технологічного подразника кількість еритроцитів в крові тварин слабкого типу вищої нервової діяльності зменшується на 17,3 % (р < 0,001). В цей час у свиней сильного неврівноваженого та слабкого типів вищої нервової діяльності вміст гемоглобіну в крові був достовірно менший від показників тварин сильного врівноваженого рухливого типу відповідно на 7,0 % (р < 0,05) та 19,1 % (р < 0,001). Доведено, що тварини сильного неврівноваженого та слабкого типу вищої нервової діяльності мають сильнішу реакцію, з боку системи транспорту оксигену, на кормовий струс ніж твині з сильними і врівноваженими нервовими процесами.

Посилання

Василів А. П., Карповський В. І., Данчук О. В. Кортикальна регуляція обміну білків у свиней: [монографія]. Київ, 2017. 154 с.

Данчук О. В. Пероксидне окиснення ліпідів та активність системи антиоксидантного захисту в організмі свиней з різними типами вищої нервової діяльності [Текст]: автореф. дис. ... д-ра вет. наук : 03.00.13 / Данчук Олексій Володимирович; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. Київ, 2018. 46 с.

Данчук О. В., Карповський В. І., Трокоз В. О. Анти-, прооксидантний статус організму свиней з різними типами вищої нервової діяльності при стресі. Фізіологічний журнал. 2018, Т. 64. № 4. С. 26–32. https://doi.org/10.15407/fz64.04.026

Данчук О. В., Карповський В. І., Трокоз В. О., Постой Р. В. Механізми регуляції вмісту кортизолу в сироватці крові свиней при стресі. Фізіологічний журнал. 2017. Т. 63. № 6. С. 60–65. https://doi.org/10.15407/fz63.06.060

Карповський В. В., Трокоз В. О., Карповський В. І., Данчук О. В., Постой Р. В. Кортикальна регуляція обміну ліпідів у свиней: [монографія]. Київ, 2017. 140 с.

Кокорина Э. П. Условные рефлексы и продуктивность животных. М.: Агропромиздат, 1986. 335 с.

Лабораторні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині : Довідник / В. В. Влізлота ін.; за ред. В.В. Влізла. – Львів: - СПОЛОМ, 2012. – 764 с.

Маркович Д. Стресс-факторы в современном свиноводстве. Ветеринария сельскохозяйственных животных. – 2008. – № 10. – С .18-20

Павлов И. П. Физиологическое учение о типах нервной системы, темпераментов тоже: Павлов И. П. полное собрание трудов / И. П. Павлов. – 1949. – Т. 3. – С. 369−377

Тарасов И. И. Стрессовый синдром у свиней. Сельское хозяйство за рубежом. 1982. № 4. С. 47–49.

Трокоз В. О., Трокоз А. В., Карповський П. В., Данчук О. В., Карповський В. В., Карповський В. І., Постой Р. В. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 56043 Україна. Методика експрес-оцінки умовно-рефлекторної діяльності свиней; заявник та патентовласник Національний університет біоресурсів і природокористування України. № 56393; заявлено 16.06.2014 р.

Antelman SM, Chiodo LA. Stress: its effect on interaction among biogenic amines and role in the induction and treatment of diseases. In Iverson LS, Iverson SD, Snayder SH eds. Handbook of Phychopharmacology, 18th ed. New York: Plenum Press, 1984, 279-341.

Danchuk, O. V., Karposvkii, V. I., Tomchuk, V. A. et al. (2020). Temperament in Cattle: A Method of Evaluation and Main Characteristics. Neurophysiology, 52, 73–79. https://doi.org/10.1007/s11062-020-09853-6

Karpovskyi V., Postoi R., Danchuk O. P. Impact of individual peculiarities of swine nervous system on effectiveness of metals nanoparticles usage [The potential of modern science. Vol. 3]. London: Sciemcee Publishing., 2019. P. 267–281. ISBN 978-1-9993071-3-4.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-18

Як цитувати

Карповський, В., Данчук, В., Данчук, О., Данчук, В., Чепурна, В., Кульбако, О., & Торжаш, А. (2022). ОКСИГЕНО-ТРАНСПОТРНА ФУНКЦІЯ КРОВІ У СВИНЕЙ З РІЗНИМИ ТИПАМИ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ДІЇ КОРМОВОГО СТРЕСУ. Аграрний вісник Причорномор’я, (102-103). https://doi.org/10.37000/abbsl.2022.102.12