БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ СИРОВАТКИ КРОВІ КРОЛІВ В ПЕРІОД МІГРАЦІЇ CYSTICERCUS PISIFORMIS

Автор(и)

  • М. Богач Одеська дослідна станція Національного наукового центру «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»
  • Л. Коваленко Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»
  • О. Горобей Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»

DOI:

https://doi.org/10.37000/abbsl.2022.102.09

Ключові слова:

кролі, Cysticercus pisiformis, кров, глобулінові фракції

Анотація

Однією з найактуальніших проблем за вирощування кролів є зниження їх резистентності, що зумовлено поширенням окремих інвазійних захворювань, передусім цистицеркозу, який викликається личинковою стадією Cysticercus pisiformis статевозрілої цестоди Taenia pisiformis. В період міграції Cysticercus pisiformis найбільші зміни в біохімічних показниках сироватки крові кролів відбуваються на 25-ту та 35-ту доби. Вірогідно (р˂0,001) зменшується вміст загального білка на 3,7 % і 2,6 %, альбумінів – на 27,7 % і 28,6 % та суттєво збільшується вміст β- і γ-глобулінів на 35,3 %, 28,4% і 61,8 %, 55,0 % відповідно та активність АЛТ в 2,5 і 3,5 рази, що вказує на розвиток дистрофічних процесів у печінці. Підвищення концентрації циркулюючих імунних комплексів на 40 % і серомукоїдів у 8,5 рази свідчить  про супресію клітинної і гуморальної ланок імунітету хворих кролів.

Посилання

Soltysiak Z., Bednarski M., Piekarska J. Wagrzyca watroby krolika. Medycyna Weterynaryjna. 2007. Т. 63. № 10. С. 1255–1257.

Шевченко А. А., Шевченко Л. В. Болезни кроликов. М.: Аквариум Принт. 2010. 224 с.

Дуда Ю. В. Функціонально-морфологічні зміни печінки за цистицеркозу кролів. Науково-технічний бюлетень ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин. Львів, 2018. Вип. 19. № 2. С. 196‒203.

Dubina I. N. Pisiformis cysticercosis of rabbits (epizootology, pathogenesis, symptomatology and measures of struggle). Extended abstract of candidate’s thesis. Vitebsk. 2002. 15 p.

Hallal-Calleros C., Morales-Montor J., Orihuela-Trujillo A., Togno-Peirce C., Murcia-Mejia C., Bielli A. et al. Taenia pisiformis cysticercosis induces decreased prolificacy and increased progesterone levels in rabbits. Vet Parasitol. 2016. Vol. 229. P. 50‒53. doi: 10.1016/j.vetpar.2016.09.015

Li-Qun Wang,Ting-Li Liu, Pan-Hong Liang, Shao-Hua Zhang, Tao-Shan Lim et al. Characterization of exosome-like vesicles derived from Taenia pisiformis cysticercus and their immunoregulatory role on macrophages/ Parasit Vectors. 2020. Vol. 13(1). P. 318‒334. doi: 10.1186/s13071-020-04186-z

Dasso J. F., Howell M. D. Neonatal appendectomy impairs mucosal immunity in rabbits. Cellular Immunology. 1997. Vol. 182(1), 29–37. doi: 10.1006/cimm.1997.1216

Богач Н. В., Франчук Л. А. Изменения биохимических показателей крови кроликов после комплексного лечения смешанного эймериоза. Наука и образование в жизни современного общества (Тамбов, 29 ноября 2013 г.) : материалы междунар. науч.-практ. конф. Тамбов, 2013. С. 22–26.

Асадуллина И. И., Галимова В. З. Показатели гуморального иммунитета кроликов при ассоциативной болезни и после патогенетической терапии. Научное обеспечение устойчивого функционирования и развития АПК: Материалы всероссийской научно-практической конференции с международным участием в рамках XIX Международной специализированной выставки "АгроКомплекс-2009" (Уфа, 3‒5 марта 2009 г.) / Научное обеспечение устойчивого развития животноводства и пчеловодства. Ветеринарная наука ‒ производству. Ч.III. С. 188‒191.

Mohammed M. The effect of Cysticercus pisiformis on the haematological and biochemical parameters of rabbits in Basrah province. Jori/Life Science Archives (LSA). 2016. Vol. 2. № 2. P. 458‒463.

Лабораторні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині: Довідник / В. В. Влізло, Р. С. Федорук, І. Б. Ратич та ін.; за ред. В. В. Влізла. Львів: Сполом, 2012. 764 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-18

Як цитувати

Богач, М., Коваленко, Л., & Горобей, О. (2022). БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ СИРОВАТКИ КРОВІ КРОЛІВ В ПЕРІОД МІГРАЦІЇ CYSTICERCUS PISIFORMIS. Аграрний вісник Причорномор’я, (102-103). https://doi.org/10.37000/abbsl.2022.102.09