ОХОРОНА ПРАЦІ, ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ТА ТРАВМАТИЗМ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Автор(и)

  • І. Москалюк Одеський державний аграрний університет
  • М. Сакун Одеський державний аграрний університет
  • О. Безалтична Одеський державний аграрний університет
  • А. Москалюк Національний університет «Одеська політехніка»
  • В. Пуріч Національний університет «Одеська політехніка»

DOI:

https://doi.org/10.37000/abbsl.2022.102.07

Ключові слова:

галузь, тваринництво, професійна захворюваність, травматизм, аналіз

Анотація

На сільськогосподарській території України має місце виробничий травматизм в галузі тваринництва та агропромисловому комплексі. Встановлено, що тільки за останній рік на території України кількість сільського населення знизилась на 1,6 %. У зв'язку зі щорічним зниженням кількості працюючих в сільському господарстві України, збільшенням кількості травм у тваринницькій галузі, проблеми виробничого травматизму являються актуальними питаннями.

Посилання

Гальянов И.В., Студенникова Н.С. Виды и причины несчастных случаев с тяжелыми последствиями в сельском хозяйстве и основные направления их предупреждения. : Национальные интересы: приоритеты и безопасность. Выпуск 27. 2015г. С. 47-60.

Мелік-Шахназаров Л. Ш., Попова Т.О. Дослідження виробничого травматизму в Україні: Інформаційний бюлетень з охорони праці. К.: ННДІОП. 2008. Вип. 3. С. 9 – 13.

Попков С.Ю., Смирнов В.М. Социально-экономические аспекты демографической ситуации: долгосрочные последствия сокращения численности работоспособного населения. Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2009. № 16. С. 54–58.

Костенко О.М. Удосконалення методів і засобів з комплексного аналізу, прогнозу та попередження виробничого травматизму у сільськогосподарському виробництві: автореф. дис.. на здобуття наук. ступеня канд.. техн.. наук: спец. 05.26.01 «Охорона праці». Київ, 2012. С. 24

Рибалка К.А. Підвищення безпеки праці при реконструкції одноповерхових промислових будівель: автореф. дис.. на здобуття наук. ступеня канд.. техн.. наук: спец. 05.26.01 «Охорона праці». Дніпропетровськ. 2009. С. 20.

Сліпко О. О., Дучкіна Ю.В. Комплексний аналіз виробничого травматизму й заходів щодо упередження нещасних випадків на підприємствах вугільної, гірничорудної та нерудної промисловості України. Інформаційний бюлетень з охорони праці. К.: ННДІОП, 2009. Вип. 4. С. 7 – 20.

Ткачук К.Н., Кружилко О.Є. Прогнозування виробничого травматизму: монографія. К.: Основа, 2014. 345 c.

Дегтяренко Г.Є., Романенко Н.В., Лесковець В.І. Стан невиробничого травматизму в Україні. Вісник Національного науково-дослідного інституту охорони праці. К.: ННДІОП, 2010. № 7. С. 33 – 35.

Кононова І. Профзахворюваність серед працівників підприємств машинобудування. Охорона праці. 2010. № 1. С. 46 – 47.

Тенденції зміни стану виробничого травматизму в Україні // Охорона праці: На допомогу спеціалісту з охорони праці. 2010. № 12. С. 8 – 30.

http://slovari.yandex.ru. Книги. Охорона праці. Шкідливі виробничі фактори.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-18

Як цитувати

Москалюк, І., Сакун, М., Безалтична, О., Москалюк, А., & Пуріч, В. (2022). ОХОРОНА ПРАЦІ, ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ТА ТРАВМАТИЗМ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ. Аграрний вісник Причорномор’я, (102-103). https://doi.org/10.37000/abbsl.2022.102.07