ОСОБЛИВОСТІ ГІСТОМОРФОЛОГІЇ ГІПОФІЗА, СПИННОГО МОЗКУ ТА МОЗОЧКА ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ

Автор(и)

  • Л. Горальський Поліський національний університет
  • І. Сокульський Поліський національний університет
  • Н. Колеснік Поліський національний університет
  • О. Дунаєвська Поліський національний університет
  • Ю. Васєйкіна Поліський національний університет
  • М. Радзиховский Національний університет біоресурсів і природокористування України

DOI:

https://doi.org/10.37000/abbsl.2021.100.14

Ключові слова:

мікроскопічна будова, гістоструктура, морфологічні дослідження, морфометрія, гістоархітектоніка, нервові клітини, гіпофіз, мозочок, спинний мозок, свійська тваринна

Анотація

У статті за використання анатомічних, морфологічних, нейро–гістологічних та морфометричних методів досліджень викладено особливості гістологічної будови гіпофіза, спинного мозку і мозочка великої рогатої худоби. Для гістологічного та нейрогістологічного досліджень шматочки матеріалу фіксували в 12 %-му водному розчині нейтрального формаліну з наступною заливкою в парафін, після чого виготовляли серійні зрізи, які фарбували гематоксиліном та еозином. Також проводили імпрегнацію азотнокислим сріблом за методом Більшовського-Грос. Загальну гістологічну будову (гісто- та цитоструктуру) органів в гістологічних препаратах вивчали під світловим мікроскопом. Під час даної роботи з свійськими тваринами керувалися «Європейською конвенцією із захисту хребетних тварин, які використовуються в експериментальних та інших наукових цілях» (Страсбург, 1986 р.).

На основі морфометричних досліджень встановлено різну товщину шарів гіпофіза та кори мозочка великої рогатої худоби. Наведена кількісна характеристика нейронного складу та співвідношення популяцій нервових клітин в структурі сірої речовини спинного мозку великої рогатої худоби, що свідчать про виражену диференціацію нервових клітин, які мають різну форму та розміри і відповідно різне ядерно–цитоплазматичне відношення.

Посилання

Nortje C. J., Harris А. М. Endocrine mechamsm texty іп the developmg rat chromcally exposed to dietary lead. Front. Neuroendocrinology. 2001. Vol. 56, № 11. Р. 502–514.

Borshch, O. O., Gutyj, B. V., Sobolev, O. I., Borshch, O. V., Ruban, S. Yu., Bilkevich, V. V., Dutka, V. R., Chernenko, O. M., Zhelavskyi, M. M., Nahirniak, T. Adaptation strategy of different cow genotypes to the voluntary milking system. Ukrainian Journal of Ecology, 2020. 10(1), Р. 145–150. doi: 10.15421/2020_23

Бусенко О. Т., Голуб Н. Д. Функція гіпофізу і наднирників у бугайців за зниженого рівня годівлі. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2009. № 1. С. 57–58.

Zhurenko, O. V., Karpovskiy, V. I., Danchuk, О. V., Kravchenko-Dovga, Yu. V. Тhe content of calcium and phosphorus in the blood of cows with a different tonus of the autonomic nervous system. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies, 2018. 20(92), 8–12. doi: 10.32718/nvlvet9202

Sysyuk, Y., Karpovskiy, V., Zhurenko, O., Danchuk, O., Postoy, R. Зміни в вітамінній ланці антиоксидантної системи корів різних типів вищої нервової діяльності. Науковий вісник ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій, 2017. 19(78), 81–85. doi: 10.15421/nvlvet7816.

Хасаев А. Н., Атагимов М. З. Гистофизиологические особенности гонадотропоцитов передней доли гипофиза и интерстициальных эндокриноцитов семенника в дефинитивном периоде овец дагестанской горной породы. Известия Оренбургского государственного аграрного университета. ГАУ. 2011. №1 (29). С. 77–79. doi 10.37670/2073-0853

Каваре В. И. Ультраструктурные преобразования аденогипофиза в условиях неблагоприятных экологических факторов. VIII Підсумкова науково-практична конференція мед. факультету Сумського державного університету. Суми. 2000. С. 36–37.

Морфологія спинного мозку та спинномозкових вузлів хребетних тварин [Текст] : монографія / Л. П. Горальський, В. Т. Хомич, І. М. Сокульський [та ін.]; за ред. Л. П. Горальського. Львів : СПОЛОМ, 2013. 296 с.

Назарчук Г. О. Гістоморфологія спинномозкових вузлів хребетних тварин: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : 16.00.02 «Патологія, онкологія і морфологія тварин» Житомир, 2010. 19 с.

Горальський Л. П., Демус Н. В., Колеснік Н. Л., Веремчук Я. Ю. Особливості морфології спинного мозку та спинномозкових вузлів у хребетних тварин. Наук. Вісн. Львів. нац. ун-ту вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. 2013. Т. 15, № 3 (57), ч. 2. С. 46–52.

Quantitative reduction of the perineuronal glial sheath in the spinal ganglia of aged rabbits / Ennio Pannese, Carla Martinelli, Patrigia Sartori [et al.] // Rediconti Lincei. 1996. Vol. 7, № 2. P. 95–100.

Rubinow M. J., Marisa J. M. Neuron and glia number in the basolateral nucleus of the amygdala from prewraning through old age in male and female rats: a stereological study. The journal of comparative neurology. 2009. Vol. 512, № 6. P. 717–725.

Hirose G., Jacobson M. Clonal organization of the central nervous system of the frog. I. Clones stemming from individual blastomeres of the 16-cell and earlier stages. Dev. Biol. 1979. Vol. 71. P. 191–202.

Горальський Л. П., Сокульський І. М., Колеснік Н. Л., Демус Н. В. Мікроскопічна будова та морфометричні показники грудної і поперекової частин спинного мозку свійського собаки. Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2017, т 19, № 78. С. 167 – 171. doi:10.15421/nvlvet7834

Горальський Л. П. Основи гістологічної техніки і морфофункціональні методи дослідження у нормі та при патології: [навч. посібник] / Л.П. Горальський, В. Т. Хомич, О. І. Кононський. – Житомир: Полісся, 2019. – 288 с.

Гістологія з основами гістологічної техніки : підручник / за ред. В.П.Пішака. Київ : КОНДОР, 2008. 400 с.

Nogradi А., Vrbova G. Anatomy and physiology of the spinal cord. Transplantation of Neural Tissue into the Spinal Cord. 2006. Vol. 2. Р. 1–23. doi: 10.1007/0-387-32633-2_1

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-24

Як цитувати

Горальський, Л., Сокульський, І., Колеснік, Н., Дунаєвська, О., Васєйкіна, Ю., & Радзиховский, М. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ГІСТОМОРФОЛОГІЇ ГІПОФІЗА, СПИННОГО МОЗКУ ТА МОЗОЧКА ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ. Аграрний вісник Причорномор’я, (100). https://doi.org/10.37000/abbsl.2021.100.14