ПОКАЗНИКИ КРОВІ, ХВОРИХ НА БРОНХОПНЕВМОНІЮ ТЕЛЯТ, ЗА УМОВ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСНЕННЯ

Автор(и)

  • Є. Пливанюк Подільський державний аграрно-технічний університет
  • Р. Каспров Подільський державний аграрно-технічний університет
  • С. Ліщук Подільський державний аграрно-технічний університет
  • В. Добровольський Подільський державний аграрно-технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.37000/abbsl.2021.100.13

Ключові слова:

бронхопневмонія, телята, морфологічні та біохімічні показники крові, комплексна терапія

Анотація

У статті наведені наукові данні щодо зміни морфологічних та біохімічних показників крові за комплексного лікування телят, хворих бронхопневмонією. Запропоновано нову схему лікування бронхопневмонії у телят із внутрішньовенним застосуванням препарату «ВетОкс-1000».

При застосуванні даного препарату утворюється атомарний кисень, який є сильним окисником та має виражені бактерицидні, віруліцидні, фунгіцидні, дезінтоксикуючі та дезодоруючі властивості. Препарат сприяє нейтралізації та видаленню токсинів із крові, тканин і порожнин організму тварин за рахунок активізації окисно-відновних процесів.

Посилання

Алехин Ю.Н. Жуков М.С., Никоненко Г.В. Состояние системы гемостаза при бронхопневмонии и в посттерапевтический период у телят. Ветеринария, зоотехния и биотехнология. 2016. №2. С. 12-18.

Алехин Ю.Н., Жуков М.С., Тюрина Е.В., Каширина Л.Н. Функциональное состояние газотранспортного звена дыхательной системы у телят в разгар бронхопневмонии и в период реконвалесценции. Ветеринария, зоотехния и биотехнологии. 2017. №8. С. 43-49.

Гунчак В. М., Павлів О. В. Стан імунної системи телят при ступеневій антибіотикотерапії. Сільський господар. 2006. № 11–12. С. 32–33.

Данчук В.В., Тихонов М.М., Пливанюк Є.В., Ківіцька Т.М. Феномен оксигенової регуляції за умов патології. Ветеринарна медицина України. № 112008. С. 18-19.

Довідник: Фізіолого-біохімічні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині. Львів, 2004. 399 с.

Жуков М.С. Функционально-метаболические нарушения у телят при бронхопневмонии в периодреконвалесценции и их фармакотерапевтическая коррекция: автореф. дис. канд. вет. наук: 06.02.01. Саратов, 2017. 24 с.

Канюка О. І. Павлів О. В., Слюсар Н. В. Ефективність ступеневої антибіотикотерапії при катаральній бронхопневмонії телят-сисунів. Вісник НАУ, Суми. 2007. № 8. С. 46–49 .

Левченко В. І., Розумнюк А. В., Москаленко В. П. Комплексний метод лікування телят, хворих на бронхопневмонію. Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. Вип. 2. Біла Церква, 2003. С. 133–140.

Мельник В. В. Профілактика та лікування неспецифічної бронхопневмонії у телят із застосуванням цитомединів з легень великої рогатої худоби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : спец. 16.00.01 Біла Церква, 2001.16 с.

Методики дослiджень з фiзiологiї бiохiмiї сiльськогосподарських тварин, Львiв.2004. -399 с

Петрова О.Г. Алексеев А.Д. Распространение респираторных заболеваний у крупного рогатого скота и наносимый экономический ущерб Аграрное образование и наука. 2015. №1. С. 10.

Розумнюк А. В. Структура і функціональні властивості еритроцитів та їх зміни при лікуванні телят, хворих на бронхопневмонію: Автореф. дис. канд. вет. наук: 16.00.01 Білоцерків. держ. аграр. ун-т. Біла Церква, 2002. 18 c.

Руда Н. Показники природної резистентностi у телят здорових та хворих на катаральну бронхопневмонiю. Ветеринарна медицина України. №4. 2000. С.38-39.

Cuevas-Gomez I., McGee M., Sanchez J. M., et al. Association between clinical respiratory signs, lung lesions detected by thoracic ultrasonography and growth performance in pre-weaned dairy calves Ir. Vet. J. 2021. Vol. 74. P. 7. doi: 10.1186/s13620-021- 00187-1.

Guterbock W. M. The impact of BRD: the current dairy experience Anim. Health Res. Rev. 2014. Vol. 15. No. 2. P. 130–134. doi: 10. 1017/S1466252314000140.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-24

Як цитувати

Пливанюк, Є., Каспров, Р., Ліщук, С., & Добровольський, В. (2021). ПОКАЗНИКИ КРОВІ, ХВОРИХ НА БРОНХОПНЕВМОНІЮ ТЕЛЯТ, ЗА УМОВ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСНЕННЯ. Аграрний вісник Причорномор’я, (100). https://doi.org/10.37000/abbsl.2021.100.13