ЕФЕКТИВНІСТЬ СОРБЦІЇ МІКОТОКСИНІВ IN VITRO

Автор(и)

  • О. Решетніченко Одеський державний аграрний університет
  • Л. Франчук-Крива Одеський державний аграрний університет
  • О. Сороківська Одеський державний аграрний університет
  • О. Коваленко LLC NPP "Ariadna", Odessa

DOI:

https://doi.org/10.37000/abbsl.2021.100.07

Ключові слова:

микотоксин, мікотоксикозів, сорбенти, Альфасорб

Анотація

Встановлено, що в умовах in vitro Альфасорб і Альфасорб Ультра в кількості 0,5 % показали високу сорбційну здатність (75-100 %) щодо афлатоксину В1, патуліну, зеараленону, стеригматоцистину і нижчу – відносно дезоксиніваленолу і Т-2 токсину (40 і 55%). Включення комплексу мананноолігосахаридів до складу Альфасорба-КМОС сприяло підвищенню рівня сорбції стеригматоцистину з 75 до 95 %, дезоксиніваленолу з 40 до 90 % і Т-2 токсину – з 55 до 65%.

Посилання

Vasianovych, O. M. (2013). Vyvchennia adsorbtsiinoi efektyvnosti sorbentiv ta kormovykh dobavok pryznachenykh dlia poperedzhennia mikotoksykoziv u tvaryn [Study of the adsorption efficiency of sorbents and feed additives designed to prevent mycotoxicosis in animals] Veterynarna biotekhnolohiia. vol. 22, pp. 44-50.

Vidi sorbentіv mіkotoksinіv [Types of mycotoxin adsorbents]. NPK Globus. Available at: http://globusp.com/uk/vidi-sorbentiv-mikotoksiniv.html (accessed 30.08.2021).

Dvorskaya, Y. (2012). Mikotoksiny` v kormah dlya svinej – mif ili real`nost`[Mycotoxins in pig feed - myth or reality]. Efektivnі kormi ta godіvlya, vol. 1 (57), pp. 15-17.

Ivanov, A. V. (2010). Mikotoksikozy` (bilogicheskie i veterinarny`e aspekty`) [Mycotoxicosis (biological and veterinary aspects)]. Moskva: Kolos. 392 p.

Reshetnichenko, O. P. (2017). Vykorystannia pryrodnykh mineraliv dlia profilaktyky mikotoksykoziv i pidvyshchennia produktyvnosti tvaryn [The use of natural minerals to prevent mycotoxicosis and increase animal productivity]. Odesa: Bondarenko M.O. 200 p.

Ruda, M. Є. (2017). Vivchennya efektivnostі zastosuvannya rіznix doz sorbentіv vіdnosno kul`turi gribіv-producentіv aflatoksinu B1 ta zearalenonu in vitro [Study of the effectiveness of different doses of sorbents on the culture of fungi-producers of aflatoxin B1 and zearalenone in vitro]. Veterinarna bіotexnologіya, vol. 31, pp. 134-139.

Obrazhei, A. F. (1998). Skryninh-metod odnochasnoho vyiavlennia aflatoksynu V1, patulinu, steryhmatotsystynu, T-2 toksynu, zearalenonu ta vomitoksynu v riznykh kormakh [Screening method for simultaneous detection of aflatoxin B1, patulin, sterigmatocystin, T-2 toxin, zearalenone and vomitoxin in different feeds]: Metod. rekomendatsii shchodo sanitarno-mikolohichnoi otsinky i polipshennia yakosti kormiv. Kyiv: Inform., pp. 36-43.

Kosenko, M. V., Kocyumbas, І. Y., & Velichko, V. O. (1999). Toksikologіchnij kontrol` kormіv ta kormovix dobavok [Toxicological control of feed and feed additives] : metodichnі rekomendaczії. L`vіv: Trіada plyus. 118 p.

Shelamov S.N., S. N., & Sadovnikova, N. Y. (2018). Mikotoksikozy` v svinovodstve: problema, kotoruyu nel`zya nedoocenivat` [Pig mycotoxicosis: a problem that should not be underestimated]. Agrarnaya nauka, vol. 9, pp. 22-24.

Grenier, B., & Applegate, T. (2013). Modulation of intestinal functions following mycotoxin ingestion: Meta-analysis of published experiments in animals. Toxins, vol. 5, pp. 396–430.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-24

Як цитувати

Решетніченко, О., Франчук-Крива, Л., Сороківська, О., & Коваленко, О. (2021). ЕФЕКТИВНІСТЬ СОРБЦІЇ МІКОТОКСИНІВ IN VITRO. Аграрний вісник Причорномор’я, (100). https://doi.org/10.37000/abbsl.2021.100.07