ЕПІЗООТИЧНА СИТУАЦІЯ ІНФЕКЦІЙНОЇ АГАЛАКТІЇ ОВЕЦЬ І КІЗ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ ТА ЧУТЛИВІСТЬ MYCOPLASMA AGALACTIAE ДО АНТИБАКТЕРІАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ

Автор(и)

  • М. Богач Одеська дослідна станція Національного наукового центру «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»
  • Д. Богач Одеська дослідна станція Національного наукового центру «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»

DOI:

https://doi.org/10.37000/abbsl.2021.100.06

Ключові слова:

інфекційна агалактія, Mycoplasma agalactiae, вівці, кози, поширення, антибіотикочутливість

Анотація

У статті наведено дані епізоотичної ситуації щодо інфекційної агалактії овець і кіз в Одеській області та визначено чутливість Mycoplasma agalactiae до антибактеріальних препаратів. Встановлено, що у дев’яти південних районах Одеської області показник захворюваності на інфекційну агалактію овець і кіз у 2018 році склав 13,1 %, у 2019 році – 11,1 %, у 2020 році ‒ 10,1 %. M. agalactiae чутлива до препаратів з групи макролідів, тетрациклінів і хінолонів/фторхінолонів, помірно чутлива до препаратів з групи аміноглікозидів та феніколів, а також до доксициліну з групи тетрациклінів, нечутлива як до природних пеніцилінів, так і до напівсинтетичних – амінопеніцилінів.

Посилання

Bergonier D., Berthelot X., Poumarat F. Contagious agalactia of small ruminants: current knowledge concerning epidemiology, diagnosis and control. Rev Sci Tech. 1997. Vol. 16(3). Р. 848‒873. doi: 10.20506/rst.16.3.1062.

Определитель бактерий Берджи : пер. с англ. / под ред. Дж. Хулта, Н. Крига, Л. Снига [и др.]. М.: Мир. 1997. 432 с.

Атамась В. Я., Волошин О. В. Інфекційна агалактія овець і кіз в Україні. Аграрний вісник Причорноморʼя : зб. наук. праць. Одеса. 2005. Вип. 30. С. 3‒5.

Волошин О. В. Інфекційна агалактія овець і кіз в Одеській області. Аграрний вісник Причорноморʼя : зб. наук. праць. Одеса. 2006. Вип. 33. С. 3‒7.

Атамась В. Я., Волошин О. В., Ковальов В. Л. Епізоотологічний моніторинг інфекційної агалактії овець та кіз. Ветеринарна медицина : міжвід. темат. наук. зб. Харків. 2011. Вип 95. С. 234–236.

Стегній Б. Т., Обуховська О. В., Глебова К. В., Петренчук Е. П., Богач М. В., Богач Д. М. Діагностика та профілактика інфекційної агалактії овець і кіз. Ветеринарна медицина : міжвід. темат. наук. зб. Харків. 2015. Вип. 101. С. 132‒136.

Потоцький М. Інфекційна агалактія овець і кіз (Agalactia infectiosa ovium etcaprarum). Ветеринарна медицина України. 2004. № 9. С. 23‒25.

Belaid B., Le Goff C., Lefèvre P. C. Epidemiologic survey and serodiagnosis of contagious agalactia of small ruminants in Eastern Algeria. Rev Elev Med Vet Pays Trop. 1990. Vol. 43(1). P. 37‒41.

Bergonier D., Solsona M., de Simone F., Russo P., Poumarat F. Study of Mycoplasma agalactiae antigenic variability using monoclonal antibodies, in Mycoplasmas of Ruminants: Pathogenicity, Diagnostics, Epidemiology and Molecular Genetics, J. Frey and K. Sarris, Eds. 1996. P. 52–54.

Hegde S., Zimmermann M., Flöck M., Brunthaler R., Spergser J., Rosengarten R., Chopra-Dewasthaly R. Genetic loci of Mycoplasma agalactiae involved in systemic spreading during experimental intramammary infection of sheep. Vet Res. 2016. Vol. 47(1). P.106.

Arakawa Y. Systematic research to overcome newly emerged multidrug resistant bacteria. Microbiol Immunol. 2020. doi: 10.1111/1348-0421.12781.

Loria G. R., Sammartino C., Nicholas R. A., Ayling R. D. In vitro susceptibilities of field isolates of Mycoplasma agalactiae to oxytetracycline, tylosin, enrofloxacin, spiramycin and lincomycin-spectinomycin. Res Vet Sci. 2003. Vol. 75(1). P. 3‒7.

Gautier-Bouchardon A. V. Antimicrobial Resistance in Mycoplasma spp. Microbiol Spectr. 2018. Vol. 6(4). doi: 10.1128/microbiolspec.ARBA-0030-2018.

Prats-van der Ham M., Tatay-Dualde J., de la Fe C., Paterna A., Sánchez A. et. al. Corrigendum to Molecular resistance mechanisms of Mycoplasma agalactiae to macrolides and lincomycin. Vet. Microbiol. 2017. Vol. 211. P. 135‒140. doi: 10.1016/j.vetmic.2017.12.010.

Бакулов И. А., Ведерников В. А., Семенихин А. Л. Эпизоотология с микробиологией : учебник / ред. И. А. Бакулов. 2-е изд. Москва : Колос, 2000. 480 с.

Патент на корисну модель № 113159 Україна МПК. Штам Mycoplasma agalactiae S-11 для виготовлення вакцин і діагностичних препаратів / Б. Т. Стегній, Д. М. Богач, К. В. Глєбова, О. В. Обуховська, М. В. Богач; заявник та правовласник Нац. наук. центр «Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини». – № u 2016 08394; заявл. 29.07.2016; опубл. 10.01.2017, Бюл. № 1. – 4 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-24

Як цитувати

Богач, М., & Богач, Д. (2021). ЕПІЗООТИЧНА СИТУАЦІЯ ІНФЕКЦІЙНОЇ АГАЛАКТІЇ ОВЕЦЬ І КІЗ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ ТА ЧУТЛИВІСТЬ MYCOPLASMA AGALACTIAE ДО АНТИБАКТЕРІАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ. Аграрний вісник Причорномор’я, (100). https://doi.org/10.37000/abbsl.2021.100.06