БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ КОТІВ ПРИ ХРОНІЧНІЙ НИРКОВІЙ НЕДОСТАТНОСТІ

Автор(и)

  • С. Яцина Подільський державний аграрно-технічний університет
  • Т. Супрович Подільський державний аграрно-технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.37000/abbsl.2021.99.03

Ключові слова:

ниркова недостатність, кров, біохімічні показники, коти

Анотація

Представлено результати біохімічного дослідження крові котів з хронічною нирковою недостатністю у порівнянні із здоровими тваринами.  Встановлено взаємозв’язок між основними симптомами хвороби і біохімічними змінами в крові тварин. У хворих котів рівень креатиніну був вищий у 2,01 рази (Р˂0,001) порівняно із здоровими тваринами; рівень сечовини був вищим у 1,8 рази (Р˂0,001); показник фосфору був більше  у 1,5 рази (Р˂0,001).

Визначено, що активність ферменту аланінамінотрансферази у хворих котів становила  58,3±2,0 Од/л і була у 1,6 рази (Р˂0,001) більше; гамма-глутамілтрансферази становила 4,3±0,50 О д/л і була  більше в 1,8 рази (Р˂0,01) порівняно із здоровими котами.

Посилання

Эллиот Дж., Гроера Г. Нефрология и урология собак и кошек. 2014. Москва, Аквариум Принт, 352 с.

Чандлер Э.А., Гаскелл К.Дж., Гаскелл Р.М. Болезни кошек. 2011. Москва. Аквариум Принт, 688 с.

Морозенко Д. В. Хронічна ниркова недостатність домашніх котів (патогенез, діагностика і лікування) : автореф. дис... канд. вет. наук : 16.00.01. Біла Церква, 2008. 22 c.

Локес П.І., Кравченко С.О. Біохімічні показники крові та функціонального стану нирок кішок за полікістозу, ускладненого пієлонефритом. Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту : Зб. наук. праць. Біла Церква. 2008. Вип. 56. С. 110-112.

Борисевич Б.В., Свириденко В., Гуніч В.В. Гістологічна діагностика хронічної ниркової недостатності в котів. Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького, 2016, т.18, № 3 (70).

Канівець Н.С., Діагностика хронічної ниркової недостатності у котів. науково-практична конференція професорсько-викладацького складу 22–23 квітня 2020 р. Полтава. С. 361-362.

O'Neill, D. G., Elliott, J., Church, D. B., McGreevy, P. D., Thomson, P. C., & Brodbelt, D. C. (2013). Chronic Kidney Disease in Dogs in UK Veterinary Practices: Prevalence, Risk Factors, and Survival. Journal of Veterinary Internal Medicine, 27, 814-821.

Suslova, N.I., Shulzhenko, N.M., Semyonov, O.V., Shkvaria, M.M., Panasenko, E.A., Holubyev, O.V., Chudinova, E.A. (2018). Diagnosis and treatment characteristics of acute renal failure in dogs. Science and Technology Bulletin of SRC for Biosafety and Environmental Control of AIC, 6(2), 72-77. (in Ukrainian)

Горальський Л.П., Хомич В.Т., Кононський О.І. Основи гістологічної техніки і морфофункціональні методи дослідження у нормі та при патології. Житомир: Полісся, 2015. 288 с.

Борисевич Б.В., Гуніч В.В., Юшкова О.С. Клініко-морфологічні особливості ниркової недостатності у котів. Аграрний вісник Причорномор'я. Ветеринарні науки. 2014. Вип. 72. С. 3-7.

Лисенко A. Вплив фітодобавок «Кардіофіл» і «Фітохол» на біохімічні показники крові котів за умов ізоляційного стресу. Аграрний вісник Причорномор’я. 2020. Вип. 96. С. 34-43.

Маи Отс, Галина Земцовская, Нарушение фосфорно-кальциевого обмена у больных хронической почечной недостаточностью. Нефрология и диализ. 2002. Вып. 4. С. 182-185.

Тимошенко О.П., Снопенко О.С., Папєта Г.А., Коренєв М.І., Кравченко Н.О., Попова Х. А., Морфо-біохімічні характеристики поліморбідної патології печінки та нирок свійських котів та собак. Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування. № 4. 2019. С. 148-157.

Влізло В.В., Слівінська Л. Г., Максимович І.А. Лабораторна діагностика у ветеринарній медицині: довідник, 2-ге вид. Львів: Афіша, 2014. 152 с.

Барышев, Д.Ю., Шашанов И.Р., Пахмутов И.А., Чвала А. Морфофункциональные и биохимические показатели крови и мочи у кошек в норме и при комплексном лечении мочекаменной болезни. Ветеринарная практика. 2005. № 1 (28). С 19-23.

Ермоленко, В. М. Хроническая почечная недостаточность. Нефрология: руководство для врачей / под ред. И. Е. Тареевой. Москва, 2000. Гл. 39. С. 596-657.

Ваден Ш., Нолл Д., Смит Ф., Тиллей Л. Полное руководство по лабораторным и инструментальным исследованиям у собак и кошек. Пер. с англ. яз. Москва : Аквариум Принт, 2013. 1120 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-28

Як цитувати

Яцина, С., & Супрович, Т. (2021). БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ КОТІВ ПРИ ХРОНІЧНІЙ НИРКОВІЙ НЕДОСТАТНОСТІ. Аграрний вісник Причорномор’я, (99). https://doi.org/10.37000/abbsl.2021.99.03