МІСЦЕ ЗАСОБІВ ПРИРОДНЬОГО ПОХОДЖЕННЯ В СУЧАСНІЙ ВЕТЕРИНАРНІЙ ФАРМАКОЛОГІЇ (ОГЛЯДОВА СТАТТЯ)

Автор(и)

  • В. Кушнір Одеський державний аграрний університет

DOI:

https://doi.org/10.37000/abbsl.2021.98.11

Ключові слова:

комплексна антигомотоксична терапія, ветеринарна фармакологія

Анотація

У статті наведена сучасна інформація щодо використання засобів природнього походження для виготовлення лікарських засобів та їх використання у комплексній терапії. Наведено основні приклади застосування даних лікарських засобів при лікуванні внутрішніх хвороб тварин. На основі аналізу літературних джерел встановлено, що використання засобів фітотерапії та комплексної антигомотоксичної терапії сприяє підвиищенню ефективності лікування.

Посилання

Андрусів Н.І. Можливе використання фітопрепаратів для корекції імунного стану тварин чи птиці. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Роль науки у вирішенні актуальних проблем сучасної ветеринарної медицини». Полтава, 17-18 лютого 2015р. С. 25 – 28.

Білик Р.І., Ткачук С.А. Вимоги до ветеринарного обслуговування органічних молочних господарств. Ветеринарна медицина України. 2015. №3 (229). С 29 – 33.

Дахно Ю.І. Протипаразитарна дія рослин та використання їх у ветеринарній медицині. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Ветеринарна медицина». 2013. Випуск 2 (32). С. 125 – 128.

Іванченко Н.Ю., Якимчук О.М. Вплив ренопротектора Ренальцин та комплексних гомеопатичних препаратів (солідаго, убіхінон, коензим) на біохімічні показники крові котів із синдромом хронічної ниркової недостатності. Мир ветеринарии. 2012. № 6. С. 10–13.

Козирь В.С., Філіпов Ю.О., Антоненко П.П. Вплив фітопрепаратів на відтворну функцію корів і збереження телят. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Тваринництво». 2014. Випуск 7 (26). С. 147 – 149.

Коцюмбас І.Я., Малик О.Г., Шкодяк Н.В., Сободош О.Й. Сучасний стан і перспективи застосування препаратів із рослин родини хвойних у ветеринарній практиці. Науково-технічний бюлетень державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок і інституту біології тварин. 2012. Випуск 13. № 3/4. С. 428 – 436.

Курятова Е.В., Пашин М.А., Сайгираев А.М. Применение препарата "Малавит" в комплексной терапии при острых расстройствах пищеварения поросят. Вестн. Бурят. гос. с.-х. акад. им. В. Р. Филиппова. 2009. № 4. С. 12–16.

Найдіч О.В. Фармакологічна дія ехінацеї композитум і коензиму композитум на організм інтактних та хворих на катаральну бронхопневмонію телят: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук 16.00.04. Львів, 2008. 20 с.

Пуль-Лузан В.В., Ярних Т.Г. Застосування лікарських рослин у ветеринарії. III international scientific and practical conference «Fundamental and applied research in the modern world». 21-23 October 2020. P. 530 – 535.

Санин А., Липин А., Зинченко Е. Ветеринарный справочник традиционных и нетрадиционных методов лечения собак. М.: ЗАО Центрполиграф, 2007. 595 с.

Татаева С.С., Оробец В.А., Славецкая М.Б. Лечение гепатитов у собак с применением гомеопатии. Труды Кубанского государственного аграрного университета. Серия: Ветеринарные науки. 2009. № 1, ч. 2. С. 136.

Туманов В.А., Поканевич В.В., Гарник Т.П., Фролов В.М., Пересадін М.О. Фітотерапія: сучасні тенденції до використання в лікарській практиці та перспективи подальшого розвитку (огляд літератури та результати власних досліджень). Фітотерапія. 2010. № 1. С. 4-11.

Чубов Ю.А. Биологическая терапия в ветеринарной медицине. Биологическая терапия. 2000. №1. Baden-Baden, Germany. С. 51–54.

Чубов Ю.А. Экспериментальное обоснование применения антигомотоксических препаратов при катаральной бронхопневмонии поросят. Автореф. дисер. на соиск. научной степени доктора вет. наук 16.00.01. Санкт-Петербург, 2002. 44 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-04

Як цитувати

Кушнір, В. (2021). МІСЦЕ ЗАСОБІВ ПРИРОДНЬОГО ПОХОДЖЕННЯ В СУЧАСНІЙ ВЕТЕРИНАРНІЙ ФАРМАКОЛОГІЇ (ОГЛЯДОВА СТАТТЯ). Аграрний вісник Причорномор’я, (98). https://doi.org/10.37000/abbsl.2021.98.11