ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НОРМ МІКРОКЛІМАТУ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Автор(и)

  • S. Peretiaka Одеський національний морський університет

DOI:

https://doi.org/10.37000/abbsl.2020.96.22

Ключові слова:

мікроклімат, комфорт, санітарно-гігієнічні норми, теплопостачання, допустимі умови, оптимальні умови, термічний опір, теплова ізоляція

Анотація

Людина 80 % часу проводить у приміщеннях різного призначення, з яких 40 % – це робоче місце працівника. У вищих навчальних закладах це аудиторії. Викладання і сприймання навчальної інформації потребує підвищення рівня працездатності та психоемоційної активності. Під час засвоєння матеріалу студентам доводиться «включати» сприйняття, мислення, пам'ять, уяву, уважність, зацікавленість, зосередженість, що викликає внутрішнє напруження організму та, як наслідок, – стомлення.У зв’язку з цим необхідно вміти регулювати мікроклімат навчальних приміщень, знати стан особливості теплообміну організму при розумовому напруженні, а від так – стан систем вентиляції і опалення. Недотримання гігієнічних вимог до повітряного режиму погіршує сприйняття та засвоєння навчального матеріалу, а також призводить до погіршення стану здоров’я і студентів, і викладачів. Тому
створення комфортного та безпечного повітряного середовища в аудиторіях є пріоритетним завданням керівництва навчальних закладів. На даний час Україна відстає від розвинених країн Європи у вирішенні питання забезпечення норм мікроклімату в аудиторіях. Для забезпечення нормативних метеорологічних умов необхідна енергія, яка буде застосовуватися для роботи систем опалення, вентиляції та кондиціювання. Необхідно зазначити, що Україна належить до країн з дефіцитом енергії, оскільки за рахунок власних джерел первинних енергетичних ресурсів потреби покриваються менш на 50 %. За рахунок власного видобутку покривається 15 % потреб у нафті та 20-25 % – у природному газі. Найскладнішою щодо ефективності використання енергії залишається ситуація справ у житлово-комунальному комплексі, де старі теплові та водопостачальні станції працюють з низьким ККД і здійснюють постачання через такі ж зношені мережі. Внаслідок цього втрати енергії сягають 45-50 %. Крім того, будівлі, у яких розташована більшість навчальних закладів України, були побудовані у часи колишнього СРСР. Термічний опір огорож будівель не відповідає діючим нормам, системи вентиляції архаїчні, а системи охолодження та зволоження повітря непередбачені. Ситуація з метеорологічними умовами у навчальних закладах та варіанти її виправлення розглядається на прикладі Одеського національного морського університету

Посилання

1. Седов А. В. Обеспечение комфорта человека в помещении посредством инженерных систем / А. В. Седов, П. Д. Челишков, И. В. Редин // Вісник ДНАБА. 2009. Вип. 5/2009 (79). С. 94–97.
2. Сукач С. В. Метод і засоби контролю та управління якістю повітряного середовища у приміщеннях : монографія / С. В. Сукач, Ю. І. Шульга. – Кременчук : Видавець ПП Щербатих О. В., 2013. 192 с.
3. Сукач С. В. Сучасний аспект розв’язання проблеми вентилювання навчальних приміщень різного призначення / С. В. Сукач // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. збірник. КНУБА, 2014. Вип. 52. С. 387–393.
4. Шульга Ю. И. К решению задач управления микроклиматом в помещениях учебных заведений / Ю. И. Шульга, А. П. Черный, С. В. Сукач // Проблеми охорони праці в Україні. 2010. Вип. 19. С. 37–44.
5. Авраменко М. М. Підтримка параметрів мікроклімату в нормативних межах як засіб створення комфортних умов праці / М. М. Авраменко, С. В. Сукач, М. А. Кобилянський // Електромеханічні і енергозберігаючі системи: щоквартальний науково-виробничий журнал. Вип. 4/2010 (12). Кременчук: КНУ, 2010. – С. 94–99.
6. Climatic Sensitive Landscape Design: Towards a Better Microclimate through Plantation in Public Schools, Cairo, Egypt. Wesam M. El-Bardisy et al. / Procedia -Social and Behavioral Sciences 216 ( 2016 ) 206 – 216
7. А.Hassam Nasarullah Chaudhry, Achieving sustainable buildings: the role of heating, ventilation and air-conditioning, Sust. Build. 1, 1 (2016).
8. Santamouris, M.; Kolokotsa, D. Passive cooling dissipation techniques for buildings and other structures: The state of the art. Energy Build. 2013 , 57 , 74–94. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]
9. Berkovic, S.; Yezioro, A.; Bitan, A. Study of thermal comfort in courtyards in a hot arid climate. Sol. Energy 2012 , 86 , 1173–1186. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]
10. E. Merisalu , D. Mugur , P. Kic Importance of microclimate conditions and CO 2 control in educational buildings: a case study. Agronomy Research 16(4), 1771 1780, 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://doi.org/10.15159/AR.18.157
11. Мазуренко О. А. Порiвняльний аналiз систем децентралiзованого теплопостачання житлових будiвель iз використанням електроенергiї / О. А. Мазуренко, О. А. Климчук, О. М. Шраменко, О. А. Сичова // ВосточноЕвропейский журнал передовых технологий. 2014. № 5(8). С. 21-25.
12. Перетяка С.М. Використання біопалива для опалення виробничих приміщень / Перетяка С.М. // Аграрний вісник Причорномор’я. Технічні науки. Одеса, 2017. Вип. 85. С. 197 – 201.
13. Осадчук І. П., Сакун М. М., Осадчук П. І., Столярова Т. В. Охорона праці в галузях сільського господарства. // Навчальний посібник. Дозволено Міністерством аграрної політики України від 05. 10. 2006 № 18-1-1-13/1161 Одеса: «Видавництво Барбашин», 2007. 480 с. ISBN 966-8871-10-3

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-21

Як цитувати

Peretiaka, S. (2020). ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НОРМ МІКРОКЛІМАТУ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. Аграрний вісник Причорномор’я, (96). https://doi.org/10.37000/abbsl.2020.96.22