ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛЕКЦІЙНОГОСПОДАРСЬКИХ ОЗНАК КОРІВ РІЗНИХ ЛІНІЙ УКРАЇНСЬКОЇ ЧЕРВОНОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ ЖИРНОМОЛОЧНОГО ТИПУ

Автор(и)

  • O. Bezaltichna Одеський державний аграрний університет

DOI:

https://doi.org/10.37000/abbsl.2020.96.13

Ключові слова:

корова, українська червоно молочна порода, жирномолочний тип, популяційно-генетичні параметри, селекційно-племінна робота

Анотація

Основним напрямком молочного скотарства в Україні у нових економічних умовах господарювання, має бути рентабельне виробництво молока, на основі реалізації генетичного потенціалу створених в Україні породних ресурсів, з
використанням інтенсивних енерго– та ресурсозберігаючих технологій. Селекційно-племінна робота з українською червоною молочною породою для підтримки її конкурентоздатності в цей час та в перспективі, вимагає розробки
нових методів вдосконалення, використання нових селекційних прийомів, спрямованих на консолідацію і розвиток продуктивних ознак.

Посилання

1.Басовський М. З./ Практикум з розведення сільськогосподарських тварин/ М.З. Басовський, А.М. Дубін, В.Ю. Афанасенко, А.І. Коваль та ін./ - Луганськ, 2006. – 320 с.
2.Зубець М.В./Основні концептуальні засади новітньої вітчизняної теорії породоутворення // М.В. Зубець, В.П., В.П. Буркат // Розведення і генетика тварин. – 2002. – Вип. 36. – С. 3-10.
3.Коваль Т. Молочна продуктивність і відтворна здатність взаємозалежні / Т. Коваль / Тваринництво України. - 2006. - .№11. - С. 18-20.
4.Микитюк Д.М. / Програма селекції української червоної молочної породи великої рогатої худоби на 2003-2012 роки / Д.М. Микитюк, А.М. Литовченко, В.П. Буркат та ін.; Заг. ред.. Ю.П. Полупан і В.П. Бурката. / - К., 2004. – 216 с.
5.Плохинський Н. А. Руководство по биометрии для зоотехников: учебн. пособие. Москва: Колос, 1969. 256с.
6.Полупан Ю. П. Генеалогія структуризація новоствореної української червоної молочної породи за лініями// Ю. П. Полупан / Там само. – 2005. – Вип. 38. – С. 97-107.
7.Полупан Ю. Поєднуваність ліній і споріднених груп червоної молочної худоби / Ю. Полупан, Т. Коваль. та ін. / Тваринництво України. - 2003. - №11. - С. 11-14.
8.Салій І. Генеалогічна структура і сучасний генофонд жирномолочного типу червоної молочної породи / І. Салій, О. Мокеєв, Т. Підпала, Н. Кононенко / Тваринництво України. - 2000. - №05-06. - С. lЗ-15.
9.Салій І. Скоростиглість і відтворна здатність худоби жирномолочної породи / І. Салій, Г. Буюклу, М. Буюклу Тваринництво України. - 2001. №07. - С. 19-21.
10.Інструкція з бонітування великої рогатої худоби молочних і молочном'ясних порід; Інструкція з ведення племінного обліку в молочному і молочном'ясному скотарстві. - К.: "ППВН", 2004. -76с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-21

Як цитувати

Bezaltichna, O. (2020). ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛЕКЦІЙНОГОСПОДАРСЬКИХ ОЗНАК КОРІВ РІЗНИХ ЛІНІЙ УКРАЇНСЬКОЇ ЧЕРВОНОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ ЖИРНОМОЛОЧНОГО ТИПУ. Аграрний вісник Причорномор’я, (96). https://doi.org/10.37000/abbsl.2020.96.13