ТРАВМАТИЧНИЙ БОЛЬОВИЙ ШОК ЯК ПРЕДМЕТ СУДОВОВЕТЕРИНАРНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Автор(и)

  • M. Skrypka Одеський державний аграрний університет
  • I. Yatsenko Одеський державний аграрний університет
  • V. Panikar Харківська державна зооветеринарна академія
  • A. Sevasteev Харківська державна зооветеринарна академія

DOI:

https://doi.org/10.37000/abbsl.2020.96.01

Анотація

За матеріалами судових справ та результатами проведених судововетеринарних досліджень трупів тварин з ознаками тілесних ушкоджень, в
кожному окремому випадку було визначено, до розвитку якого шокового стану
призвела та чи інша механічна травма. Термін «травматичний шок» є
узагальненням механізмів реакції організму тварин на ті чи інші пошкодження.
Враховуючи різноманітність класифікацій видів шоку, можна з стверджувати,
що залежно від виду травми патогенез, а відповідно і патоморфологічні зміни
за шокового стану, будуть мати свої особливості

Посилання

Европейская конвенция по защите домашних животных. Сучасна

ветеринарна медицина. 2003. С. 149154.

Яценко І. В., Толстова О. І. Нормативно-правове регулювання в Україні

щодо гуманного поводження з тваринами. Проблеми зооінженерії та

ветеринарної медицини: Зб. наук. праць Харківської державної зооветеринарної

академії. Х.: РВВ ХДЗВА, 2008. Вип. 16 (41), Ч. 2. С. 203209.

Конституція України. Луганськ: «Тандем-плюс», 2012. 46 с.

Про захист тварин від жорстокого поводження: Закон України,

прийнятий 21.02.2006 р., № 3447-IV.

Про тваринний світ: Закон України від 13 грудня 2001 року. Відомості

Верховної Ради, 2002. № 14. Ст. 97.

Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від

червня 1991 р. Відомості Верховної Ради, 1991. № 41. С. 546.

Про ветеринарну медицину: Закон України. Відомості Верховної Ради

України. 1997. № 7. Ст. 56.

Кримінальний кодекс України / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов,

С. Б. Гавриш та ін. За заг. ред. В. Т. Маляренка, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. Х.:

«Одісей», 2004. Вид. 2. 1152 с.

Кодекс України про адміністративні правопорушення. Харків: Одісей,

Вид. 1. 1215 с.

Практика судово-ветеринарної експертизи. Хрестоматія /

І. В. Яценко, А. М. Труш, В. В. Кам’янський. Харків, 2013. 255 с.

Про судову експертизу: Закон України. Закон введено від 21.04.1994

року (згідно з Постановою Верховної Ради України від 25.02.1994 року № 4038аXII). Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 3.04.2003 року

№ 662-IV, від 9.09.2004 року № 1992-IV, від 13.04.2012 року № 4652-VI, від

05.2012 року № 4711-VI, від 2.03.2015 року № 213-VIII.

Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та

експертних досліджень. Затверджено Наказом Міністерства юстиції України від

жовтня 1998 року № 53/5. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

11.1998 р. за № 705/3145. Із змінами і доповненнями, внесеними

наказами Міністерства юстиції України від 30.12.2004 року № 144/5, від

06.2005 року № 59/5, від 29.12.2006 року № 126/5, від 15.07.2008 року №

/5, від 1.06.2009 року № 965/5, від 26.12.2012 року № 1950/5.

Аgrarian Bulletin of tte Black Sea Littoral. 2020, Issue 96

Скрипка М. В., Яценко І. В., Панікар І. І. Основи судово-ветеринарної

експертизи трупів та живих тварин. Одеса, 2018. 326 с.

Яценко І. В., Скрипка М. В., Коцюмбас Г. І., Сердюков Я. К.

Організаційні та процесуальні основи судово-ветеринарної експертизи в Україні:

Навчальний посібник. Харків: РВВ Харківської державної зооветеринарної

академії, 2015. Видання 2. 211 с.

Воробьев А. И., Городецкий Шулутко Е. М., Васильев С. А. Острая

массивная кровопотеря. М.: ГЭОТАРМЕД, 2001. 176 с.

Должанский О. В., Борлакова Б. У. Изменения внутренних органов при

острой кровопотере в судебно-медицинской практике. Судебно-медицинская

експертиза, 2006. Т. 49. №4. С. 39–41.

Зыблев С. Л., Дундаров З. А., Мартемьянова Л. А., Зыблев С. Л.,

Экспериментальная модель геморагического шока. Экспериментальная

медицина и биология. Проблемы здоровья и экологии, 2016. С. 109–113.

Алексеев А. А., Лавров В. А. Ожоговый шок: патогенез, клиника,

лечение. Российский медицинский журнал, 2007. № 6. С. 51–55.

Александрова О. С., Ганн Ю. М., Николайчик И. Р. Факторный анализ

проявлений полиорганной недостаточности и их роли в наступлении

неблагоприятного исхода у пострадавших, с сочетанной травмой живота. Мед.

журнал, 2009, № 2. С. 19–23.

Герасимов Л. В., Мороз В. В., Исакова А. А. Микрореологические на

рушения при критических состояниях. Общая реаниматология. 2010; 6 (1): 74–

Манцкава М. М., Момцелидзе Н. Г., Давлианидзе А. Ш. Реологические

свойства крови при кровопотере (экспериментальное исследование). Общая

реаниматология, 2014. 10 (5). С. 27–32.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-15

Як цитувати

Skrypka, M., Yatsenko, I., Panikar, V., & Sevasteev, A. (2020). ТРАВМАТИЧНИЙ БОЛЬОВИЙ ШОК ЯК ПРЕДМЕТ СУДОВОВЕТЕРИНАРНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ. Аграрний вісник Причорномор’я, (96). https://doi.org/10.37000/abbsl.2020.96.01