Різничук, . І., і А. Гарбар. «ОБҐРУНТУВАННЯ НОРМ ГОДІВЛІ ПЕРЕПЕЛІВ ЗА ВМІСТОМ ЛІЗИНУ, МЕТІОНІНУ ТА ТРЕОНІНУ». Аграрний вісник Причорномор’я, вип. 105, Січень 2023, doi:10.37000/abbsl.2022.105.11.