[1]
В. Кустуров і М. Брошков, «ВПЛИВ ФІЛЬТРАЦІЙНОГО ПЛАЗМАФЕРЕЗУ НА ПОКАЗНИКИ СИРОВАТКИ КРОВІ У СЕРОПОЗИТИВНИХ НА ТОКСОПЛАЗМОЗ СОБАК», Журнал АВП, вип. 101, Груд 2021.