Різничук, . І., & Гарбар, А. (2023). ОБҐРУНТУВАННЯ НОРМ ГОДІВЛІ ПЕРЕПЕЛІВ ЗА ВМІСТОМ ЛІЗИНУ, МЕТІОНІНУ ТА ТРЕОНІНУ. Аграрний вісник Причорномор’я, (105). https://doi.org/10.37000/abbsl.2022.105.11