(1)
Шельов, А.; Копилов, К.; Крамаренко, С.; Крамаренко, О. АЛЕЛЬНИЙ ПОЛІМОРФІЗМ МІКРОСАТЕЛІТНИХ ЛОКУСІВ ДНК ТРЬОХ ПОРІД ВИДУ CANIS FAMILIARIS. Журнал АВП 2021.